Geloofsleven in het Groene Hart

Het zesde deel van De kleine geschiedenis van het Groene Hart heeft als onderwerp Geloofsleven. Het onderwerp is op zeer leesbare wijze gebracht door Henny van Dolder-de Wit.

groene-hart-dl-6

Een traditioneel onderwerp in een  regionale geschiedenisserie. Het verschil kun je slechts maken in de manier waarop je die geschiedenis brengt. Gelukkig is het auteurschap van dit boekje toevertrouwd aan Henny van Dolder-de Wit. Zij was jarenlang archivaris van de Goudse Sint-Janskerk en heeft vele artikelen en boeken op haar naam staan. Daarbij beperkt ze zich niet tot kerkelijke geschiedenis, hoewel daar wel het zwaartepunt ligt. Terugkerend element in haar schijven zijn vooral de vermakelijke dingen die in de geschiedenis te vinden zijn. Tijdens redactievergaderingen van het Goudse historische tijdschrift Tidinge van Die Goude vertelde zij met plezier over de inhoud van archiefbronnen. En dat enthousiasme werkte aanstekelijk, in ieder geval op mij.

Anekdotes

Ook in het ‘hand’-boekje zijn tal van anekdotes terug te vinden. Bijzonder blijft het verhaal van de zeventiende-eeuwse kerkgangers die om de dienst te verstoren een hond door de lucht slingerden in de Sint-Janskerk. Deze leuke vertellingen staan een gedegen verhaal over de geschiedenis van het geloofsleven van de middeleeuwen tot heden in het Groene Hart niet in de weg. Om het versnipperde geloofsleven in zo’n kort bestek in kaart te brengen, vraagt om het maken van de juiste keuzen wat weg te laten.

Dat gebeurtenissen uit het Goudse geloofsleven een prominente plaats innemen, verbaast mij niet. Niet-Gouwenaars hoeven zich daar niet mee tekort gedaan te voelen. De illustraties zijn evenwichtig verdeeld over de verschillende plaatsen.

Dolder-de Wit, H. van,

De kleine geschiedenis van het Groene Hart, deel 6: Geloofsleven

(Zwolle 2009)
ISBN 978-90-400-2111-4, € 6,95
Uitgeverij Waanders

[bol_product_links block_id=”bol_5ad3ac0800b56_selected-products” products=”1001004006478665,1001004006492049,1001004010992225,1001004006492106,1001004006492102,1001004006492050″ name=”Groene Hart” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FF9C38″ border_color=”D21C00″ width=”600″ cols=”3″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Leon Mijderwijk

Leon Mijderwijk (1975) studeerde voor Leraar Geschiedenis 2e graads aan de HU en deeltijd Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Zijn aandacht gaat uit naar de vroege middeleeuwen, in het bijzonder van Engeland. Hij schreef artikelen en recensies voor Westerheem, Archeologie Magazine, So British & Irish, Muntkoerier en Filatelie. Leon is redactiemedewerker van het Detectormagazine en Historiën-redacteur. Hij onderhoudt contact met diverse uitgeverijen, archeologen en historici.

More Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor TOEN!