Abdij van Egmond, cultuurhistorisch erfgoed van Holland

Eind juni 2010 verschijnt bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen het boek De Abdij van Egmond. Archeologie en duizend jaar geschiedenis onder redactie van Erik Cordfunke. De middeleeuwse abdij van Egmond was het oudste en lange tijd enige religieuze en culturele centrum van het graafschap Holland.

De Abdij van Egmond
Oudste cultuurhistorisch erfgoed van Holland

Eind juni 2010 verschijnt bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen het boek De Abdij van Egmond. Archeologie en duizend jaar geschiedenis onder redactie van Erik Cordfunke. De middeleeuwse abdij van Egmond was het oudste en lange tijd enige religieuze en culturele centrum van het graafschap Holland. Vanaf de stichting in de 10de eeuw tot aan de verwoesting in 1573 was de abdij van Egmond door traditie en grondbezit het belangrijkste Hollandse klooster.

Rond 925 stichtte graaf Dirk I in Egmond een klooster voor nonnen. Zijn zoon Dirk II verving dit houten klooster door een benedictijner mannenklooster. In de eerste eeuwen van haar bestaan was de band tussen de abdij en de graven van Holland zeer nauw. De opeenvolgende graven deden rijke schenkingen aan de abdij, onder meer in de vorm van landerijen. Er was een scriptorium, waar handschriften werden gekopieerd en waar rond 1100 de Egmondse annalen werden samengesteld: een belangrijke geschiedenisbron over Nederland in de middeleeuwen. In de 12de eeuw werd de abdijkerk geheel vernieuwd. Ook in de daarop volgende eeuwen werd er gebouwd en verbouwd, waarbij de abdijgebouwen steeds weer aan de eisen van de tijd werden aangepast. In 1573 ging de abdij in vlammen op. Eeuwenlang herinnerden alleen nog de torens aan het eens enorme complex, totdat ook deze in 1800 werden afgebroken.

Opgravingen
De opgravingen van 1938–1948 maakten het mogelijk de plattegronden van de beide abdijkerken en zelfs van het oorspronkelijke, houten nonnenklooster te reconstrueren. De aangetroffen skeletten – waaronder dat van graaf Floris I – werden recentelijk met moderne methoden onderzocht. Nieuw onderzoek naar de bodemvondsten leverde een schat aan informatie op over de bewoning van het terrein vanaf de Romeinse tijd tot aan de verwoesting van de abdij door de Geuzen.

Prof. dr. E.H.P. Cordfunke is emeritus hoogleraar Universiteit van Amsterdam. Hij heeft talrijke publicaties op het gebied van middeleeuwse geschiedenis en archeologie op zijn naam staan.

Door Erik Cordfunke, De Abdij van Egmond. Archeologie en duizend jaar geschiedenis,

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
geïllustreerd in kleur en zwart-wit, genaaid gebonden,
ISBN 978.90.5730.666.2, prijs € 39,95 – 200 pagina’s.

1 Reactie op Abdij van Egmond, cultuurhistorisch erfgoed van Holland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor TOEN!