Archeologen leggen geschiedenis Someren bloot

Voordat Someren Someren werd is het verslag van grootschalig archeologisch onderzoek dat vanaf 1990 in de Brabantse gemeente heeft plaatsgevonden.

 

voordat-someren-someren-werdAanleiding voor het onderzoek was –hoe kan het anders- de uitbreiding van woon- en bedrijfsruimte. De aanblik van de plaats veranderde, terwijl in de twintigste eeuw al een deel van het boerenkarakter was verdwenen. “De middeleeuwer zou zich waarschijnlijk eerder thuis voelen en sneller de weg weten in 1870, dan de Somerenaar uit 1870 nu.”

Boerensamenlevingen

Maar ook die middeleeuwer liep in zijn eigen tijd niet op onbetreden grond. Dat blijkt wel uit de conclusie: “Het opgraven van maar liefst 35 hectare van het voormalige akkergebied ten oosten van de kern van Someren heeft ons de kans geboden om een samenhangend inzicht te verkrijgen in het wel en wee van boerensamenlevingen vanaf de vroege ijzertijd tot aan het einde van de volle middeleeuwen (circa 800 voor Christus tot 1250 na Christus).” Voordat de schrijvers in het slothoofdstuk ‘Enkele stukjes aan de puzzel toegevoegd’ tot die conclusie komen, zijn er vijf hoofdstukken gewijd aan het landschap en bewoners in de verschillende tijdperken tot aan de middeleeuwen.

Somerense ‘happening’

De eerste twee hoofdstukken van het boek bezorgen het voor mij het predikaat ‘sympathiek’: een inleidend hoofdstuk over archeologie en een over de opgravingsgeschiedenis met veel ruimte voor de mensen achter de vondsten. Voordat Someren Someren werd is geschreven als een dankbetoon aan de vele vrijwilligers die de archeologen en studenten hand- en spandiensten verleenden waardoor het “een Somerense ‘happening’” werd. Prettig knus is bijvoorbeeld het beeld dat opdoemt van een gezelschap dat na een dag in het veld geniet van een kop warme soep. Brabantse gezelligheid is toch maar dan een cliché.

Niet alleen de bevolking heeft meegeleefd. De gemeente Someren heeft de archeologie gesteund. Ieder jaar is geld beschikbaar gesteld en ook voor de totstandkoming van dit boek is financiële ruimte gevonden. Met een bevooroordeelde blik zou ik zeggen dat het geld goed besteed is. Om te overtuigen dat het boek mooi is vormgegeven en prachtig is geïllustreerd, hoef ik alleen maar te verwijzen naar de naam van de uitgever hieronder.

Fokko Kortlang en Evert van Ginkel m.m.w. Henk Hiddink

Voordat Someren Someren werd, Archeologie van een dekzandeiland

(Utrecht 2016)

ISBN 9789053454985, 160 p. (hardcover), € 29,95
Uitgeverij Matrijs

[bol_product_links block_id=”bol_5894c9c9ad07e_selected-products” products=”9200000072357483,9200000010298356,9200000012004368,9200000010298334,9200000056284049″ name=”Someren” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”600″ cols=”3″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Leon Mijderwijk

Leon Mijderwijk (1975) studeerde voor Leraar Geschiedenis 2e graads aan de HU en deeltijd Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Zijn aandacht gaat uit naar de vroege middeleeuwen, in het bijzonder van Engeland. Hij schreef artikelen en recensies voor Westerheem, Archeologie Magazine, So British & Irish, Muntkoerier en Filatelie. Leon is redactiemedewerker van het Detectormagazine en Historiën-redacteur. Hij onderhoudt contact met diverse uitgeverijen, archeologen en historici.

More Posts

Schrijf je in voor TOEN!