Klaas Kornaat

Ruud Lubbers

 De politieke carrière van Ruud Lubbers werd gekenmerkt door grote schommelingen in aanzien en populariteit. Hij begon als minister in het kabinet-Den Uyl

Lees verder

Mao Zedong

Mao Zedong op het omslag van Der Spiegel, 22 januari 1967. Gemaakt naar het model van het Amerikaanse Time werd Der Spiegel het meest invloedrijke Duitse opinieblad.

Lees verder

Martin Luther King

Het Amerikaanse tijdschrift Time had de gewoonte bij grote gebeurtenissen een special uit te brengen, zo ook in 1968 over Marten Luther King. Lees verder

Kolonialisme in de Katholieke Illustratie

Een voorbeeld uit De Katholieke Illustratie 9 februari 1922. Op het omslag staat een Javaanse jongeman afgebeeld op de manier waarop katholiek Nederland haar onderdanen in Indië graag ziet: een eenvoudige kippenverkooper die “door het missiewerk en Gods genade vrij blijft van de verleidingen des tijds.” Lees verder

Willem Drees (1886-1988)

Meer dan enig ander politicus maakt Willem Drees aanspraak op de titel Vader des Vaderlands. Zijn deugden waren ook de deugden van het land. Lees verder

Dries Van Agt

Dries van Agt: “Met u, dames en heren van de pers, heb ik steeds in een merkwaardige haat-liefde verhouding geleefd, een clair-obscur…” Lees verder

Schrijf je in voor TOEN!