Paul Karsmakers

De Russische interventie in Afghanistan

Jarenlang probeert de Sovjetunie tevergeefs haar invloed in Afghanistan te vergroten. In december 1979 is de maat vol en vallen de Sovets Afghanistan binnen.  Lees verder

De Beeldenstorm in de Nederlanden

In het jaar 1566 vindt de Beeldenstorm plaats. In dit arikel wordt gekeken naar de houding van de lokale overheden en de invloed van deze overheden op het verloop van de Beeldenstorm.  Lees verder

Leopold von Ranke

Von Ranke is binnen de historiografische traditie met name bekend geworden als de grondlegger van de kritische (objectieve) geschiedschrijving en als de meester van de bronnenkritiek.  Lees verder

Het Marshallplan en de Sovjetunie

Na de Tweede Wereldoorlog bieden de Verenigde Staten het Marshallplan aan, om Europa weer economisch op de been te brengen. Oost-Europa en de Sovjetunie weigeren de hulp en niet per definitie om politiek-ideologische redenen.  Lees verder

Engelse monarchen

“A successful ruler was like a gardener training an apple tree: he might prune and cut back, select and encourage, but he could work only with what was already there.”
De samenleving in de Middeleeuwen werd sterk bepaald door onderlinge relatiepatronen tussen mensen. Verschillende patronen speelden in grotere of in kleinere mate een rol: (bloed)verwantschap, de relatie tot de heer en de (dorps)gemeenschap. Omdat de heersers niet de middelen hadden om direct individuen te besturen, waren de verschillende sociale relaties belangrijk om de bevolking te bereiken. Deze groepen vormden de benodigde basis van waaruit de koning kon regeren. Lees verder

Wonderen en de bisschop

Gregorius van Tours (539-594) was een Gallo-Romeinse bisschop van Tours die schreef over de geschiedenis van de Franken, maar ook over de wonderen van Sint Maarten van Tours. Wilde hij door aandacht te schenken aan wonderen de heiligenverering bevorderen of zijn macht als bisschop vergroten? Lees verder
Schrijf je in voor TOEN!