Besturen op het Hollandse platteland: Cromstrijen

Het proefschrift van Arjan Nobel naar de bestuurlijke veranderingen, de dynamiek in de bestuurscultuur en de horizon van de dorpsbestuurders in de zeventiende en achttiende eeuw heeft geresulteerd in het boek Besturen op het Hollandse platteland, Cromstrijen 1550-1780.Op dinsdag 26 juni 2012 hoopt Arjan Nobel te promoveren aan de Universiteit van Leiden op zijn onderzoek naar de bestuurlijke veranderingen, de dynamiek in de bestuurscultuur en de horizon van de dorpsbestuurders in de zeventiende en achttiende eeuw. Dit gebeurt aan de hand van een goed gedocumenteerde casus: de ambachtsheerlijkheid Cromstrijen, gelegen ten zuidwesten van Dordrecht. Binnen de grenzen van deze heerlijkheid lagen twee kleine dorpen: Klaaswaal en Numansdorp.
Het proefschrift heeft geresulteerd in het boek Besturen op het Hollandse platteland, Cromstrijen 1550-1780 dat bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen verschijnt.

Wetenschappelijke aandacht voor de geschiedenis van het platteland en zeker voor de bijbehorende bestuursinstellingen bleef tot het eind van de negentiende eeuw minimaal. Daar wil deze studie verandering in brengen.
Het vroegmoderne platteland is vaak beschreven als een gebied waar het bestaan slechts werd afgewisseld door het ritme van de seizoenen. Niets is minder waar. De plattelandsbewoners leefden juist in ee n uiterst dynamische periode. Ze werden geconfronteerd met grote veranderingen, onder andere op het terrein van de politiek.
In dit boek staat de veranderende bestuurscultuur op het Hollandse platteland centraal en wordt het bestuur van de ambachtsheerlijkheid Cromstrijen in een breder perspectief geplaatst. Dit gebied werd als een modern bedrijf bestuurd door een groep aandeelhouders.
Besturen op het Hollandse platteland biedt een fascinerende inkijk in de lokale vergadercultuur en laat zien met welke politieke veranderingen de dorpelingen te maken kregen. Het toont aan dat ‘gewone’ mensen invloed probeerden uit te oefenen op de politiek en dat dorpsbestuurders ook buiten hun eigen dorp participeerden in verschillende bestuurlijke netwerken.

Arjan Nobel (1978) is als historicus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Arjan Nobel,
Besturen op het Hollandse platteland. Cromstrijen 1550-1780,

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
geïllustreerd in kleur en zwart-wit, genaaid gebonden,
ISBN 978.90.5730.847.5, prijs € 39,50 – 252 pagina’s.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor TOEN!