Biografie: Aethelberht, koning van Kent

Koning Aethelberht van Kent (†616) was een Angelsaksische vorst die de opperheerschappij voerde over een groot gebied in vroegmiddeleeuws Engeland. Waarom schreef paus Gregorius de Grote hem?

 

Aethelberht van Kent. Beeld in Canterbury. Foto Leon Mijderwijk 2007.

Aethelberht van Kent. Beeld in Canterbury. Foto Leon Mijderwijk 2007.

Aethelberht volgde zijn vader Eormenric op als koning van Kent. De datum van zijn troonsbestijging is onzeker. De Angelsaksische historicus Beda noemt 560, maar logischer lijkt een datum rond 585. Aethelberhts invloed op andere koningen was groot, zoals op Sabert, koning van de East Saxons. Tekenend daarvoor is dat Beda hem opnam in zijn lijst van opperheren die de opperheerschappij hadden ten zuiden van de Humber.

Eerste christelijke Angelsaksische koning

Aethelberht was de eerste Angelsaksische koning die zich bekeerde tot het christendom. De wortels voor deze overgang zullen zijn ontstaan na het huwelijk met Bertha, de dochter van een Frankische koning. Zij nam een christelijke entourage mee. Hoewel Aethelberht dus al enige vorming onderging, werd hij zelf pas gedoopt nadat hij de missionaris Augustinus gastvrijheid had geboden in de hoofdstad van Kent, Canterbury. Augustinus was door paus Gregorius de Grote naar Engeland gezonden in 597.

In de eerste jaren van de zevende eeuw stelde Aethelberht rechtsregels op, geschreven in het Oud-Engels. Waarschijnlijk gebeurde dit met de hulp van Augustinus. De wetteksten hadden mede tot doel de rechten met betrekking tot de bezittingen van de Kerk vast te leggen. Eveneens werd duidelijk gemaakt dat de Kerk onder koninklijke bescherming viel.

De samenwerking tussen koning en Kerk omvatte meer. Een oud Romeins gebouw in Canterbury werd gerenoveerd tot zetel van de aartsbisschop, de Christ Church kathedraal. Om de banden met de pas bekeerde koning te bevestigen, zond paus Gregorius in 601 een brief waarin hij Aethelberht verwelkomde in de “broederschap van christelijke vorsten”. In datzelfde jaar stuurde Gregorius Mellitus naar Engeland om de zending kracht bij te zetten. Voor hem bouwde Aethelberht een kerk in Londen die werd gewijd aan Sint Paulus.

Heilige

Aethelberht liet in Canterbury ook een klooster stichtten gewijd aan de apostelen Petrus en Paulus, de latere abdij van Sint Augustinus. Deze abdij werd gebouwd als mausoleum voor de koningen van Kent en aartsbisschoppen van Canterbury. Hij werd hier naast zijn vrouw Bertha begraven, na zijn dood op 24 februari 616. In de late middeleeuwen werd hij als heilige vereerd.

augustine's abbey canterbury

Zicht op de kathedraal van Canterbury vanuit de abdij van Augustinus. Foto Leon Mijderwijk 2007.

 

[bol_product_links block_id=”bol_578fc51e2c425_selected-products” products=”9200000034582312,1001004009524078,9200000033683220,1001004008982633,9200000040786205,1001004006293022″ name=”Anglo-Saxon Kent” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FF8E1C” border_color=”D2D2D2″ width=”600″ cols=”3″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Leon Mijderwijk

Leon Mijderwijk (1975) studeerde voor Leraar Geschiedenis 2e graads aan de HU en deeltijd Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Zijn aandacht gaat uit naar de vroege middeleeuwen, in het bijzonder van Engeland. Hij schreef artikelen en recensies voor Westerheem, Archeologie Magazine, So British & Irish, Muntkoerier en Filatelie. Leon is redactiemedewerker van het Detectormagazine en Historiën-redacteur. Hij onderhoudt contact met diverse uitgeverijen, archeologen en historici.

More Posts

Schrijf je in voor TOEN!