Biografie: Wihtred, koning van Kent

In 690 of 691 bracht Wihtred Oswine ten val en besteeg de troon als koning van Kent.

 

In de twaalfde-eeuwse Textus Roffensis zijn de wetten opgenomen die Wihtred uitvaardigde. Bron: wikimedia.

In de twaalfde-eeuwse Textus Roffensis zijn de wetten opgenomen die Wihtred uitvaardigde. Bron: wikimedia.

In het westen van Kent regeerde nog wel de Oost-Saks Swaefhard (tot 694). Dit verwarrende begin van de regeerperiode van Wihtred was een gevolg van de beroering die in Kent ontstond na de dood van koning Eadric in 686. “Verschillende overweldigers en buitenlandse koningen” plunderden het koninkrijk totdat Wihtred “het volk bevrijdde van buitenlandse invallen”, aldus de Angelsaksische geschiedschrijver Beda.

Wetten en handel

In 694 lijkt de eenheid pas volledig hersteld. In het jaar daarna vaardigde Wihtred wetten uit. Opvallend in de wetten is de bevoorrechte positie van de Kerk. Zo werd deze vrijgesteld van belastingen en hoefden geestelijken geen werk te verrichten op zondag.

Waarschijnlijk hebben Kentse geestelijken onder wie de aartsbisschop van Canterbury, Brihtwald, aangedrongen op deze privileges. Wihtred begunstigde eveneens diverse kloosters met landgoederen.

De rijkdom van Kent onder was groot. Handel met Franken en Friezen speelden een belangrijke rol in de economie. Hij liet op grote schaal munten slaan.

Opvolging

Op 23 april 725 stierf Wihtred. Het koninkrijk Kent raakte weer verdeeld, zij het nu op overzichtelijker wijze dan voor zijn regering. Zijn zoon Aethelberht II regeerde in Oost-Kent, vanuit Canterbury. Zijn tweede zoon Eadberht regeerde in Rochester, over West-Kent. Zijn derde zoon Alric bleef blijkbaar met lege handen achter.

[bol_product_links block_id=”bol_57b7840de8cf3_selected-products” products=”9200000040786205,9200000033201852,1001004001094330″ name=”Angelsaksen” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FF8E1C” border_color=”D2D2D2″ width=”600″ cols=”3″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Leon Mijderwijk

Leon Mijderwijk (1975) studeerde voor Leraar Geschiedenis 2e graads aan de HU en deeltijd Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Zijn aandacht gaat uit naar de vroege middeleeuwen, in het bijzonder van Engeland. Hij schreef artikelen en recensies voor Westerheem, Archeologie Magazine, So British & Irish, Muntkoerier en Filatelie. Leon is redactiemedewerker van het Detectormagazine en Historiën-redacteur. Hij onderhoudt contact met diverse uitgeverijen, archeologen en historici.

More Posts

Schrijf je in voor TOEN!