Boek bij de tentoonstelling Carthago

Carthago, Opkomst& Ondergang is het boek bij de tentoonstelling Carthago in het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden.

CarthagoCarthago neemt een uiterst interessante plaats in de geschiedenis van de Oudheid. Fenicische handelaren stichten in de 9e eeuw v. Chr. een kolonie aan de zuidkust van de Middellandse Zee. Deze ontwikkelt zich tot een metropool. De stad blijkt een geduchte rivaal van Rome. Rome ziet dat in. Na enkele oorlogen slaagt Rome erin Carthago te vernietigen (146 v. Chr.). Na herbouw groeit de stad uit tot een van de grootste in Het Romeinse Rijk.

In Carthago, Opkomst & Ondergang staan 17 bijdragen, geschreven door ‘een keur van specialisten’, onder wie Roald Docter, Ruurd Halbertsma (conservator van het RMO) en Fik Meijer. De artikelen zijn op te splitsen in twee categorieën. In een aantal wordt een chronologisch overzicht gegeven van de geschiedenis van Carthago. In andere bijdragen komen specifieke aspecten aan bod, zoals het Punische schriftsysteem en de Libisch-Numidische plaatselijke bevolking. Deze verdiepingen staan tussen de overzichtsartikelen. Gezien de beperkte lengte zijn ze als interessante terzijdes te beschouwen. Wisselend is wel de leesbaarheid van deze verdiepingsteksten.

Vijf van de 17 bijdragen gaan over de representatie van Carthago in later tijden. Doordat de stad langzaam maar zeker onder het zand verdween, was er volop ruimte voor mythevorming. Schilders, schrijvers en andere kunstenaars lieten hun verbeelding los op Carthago. Met de groei van de mythe raakte het historische Carthago meer en meer buiten beeld.

Jean-Émile Humbert

Gezichtskraal_800p

Gezichtskraal, 4e-3e eeuw voor Chr.

Een Nederlander zorgde ervoor dat er een kentering optrad: archeologische opgravingen brachten Carthago weer in beeld. De Nederlandse ingenieur Jean-Émile Humbert (1771-1839) bestudeerde tijdens zijn decennialange verblijf in Tunesië de topografie van het land. Hij vond de eerste voorwerpen uit de Punische periode van Carthago. Dankzij hem kwamen ook de eerste objecten in het bezit van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Deze voorwerpen, samen met stukken uit onder meer het Louvre, het British Museum, het Allard Pierson Museum en het nationaal archeologisch museum van Tunesië, het Musée National du Bardo, zijn samengebracht in de tentoonstelling Carthago in datzelfde RMO. Het boek is zeker de moeite waard ter voorbereiding van of als aandenken aan het museumbezoek, zeker door de prachtige foto’s en smaakvolle vormgeving.

Carthago, Opkomst & Ondergang
Roald Docter, Ridha Boussoffara en Pieter ter Keurs red.
(Zutphen 2014)
ISBN 978-90-5730-993-9, € 19,95
Walburg Pers

[bol_product_links block_id=”bol__selected-products” products=”9200000031289158,1001004009990112,1001004011582372″ name=”Carthago” sub_id=”” link_color=”E94C00″ subtitle_color=”E94C00″ pricetype_color=”000000″ price_color=”E94C00″ deliverytime_color=”C20318″ background_color=”FFDF80″ border_color=”E94C00″ width=”600″ cols=”3″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Leon Mijderwijk

Leon Mijderwijk (1975) studeerde voor Leraar Geschiedenis 2e graads aan de HU en deeltijd Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Zijn aandacht gaat uit naar de vroege middeleeuwen, in het bijzonder van Engeland. Hij schreef artikelen en recensies voor Westerheem, Archeologie Magazine, So British & Irish, Muntkoerier en Filatelie. Leon is redactiemedewerker van het Detectormagazine en Historiën-redacteur. Hij onderhoudt contact met diverse uitgeverijen, archeologen en historici.

More Posts

Schrijf je in voor TOEN!