Biografie homo universalis Staring

Half oktober verschijnt bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen de boekuitgave A.C.W. Staring (1767-1840). Landheerlijk leven van een denker en doener van statuur geschreven door Bert Scova Righini.

Biografie Staring: niet over zijn rol als literator, maar over zijn brede maatschappelijke functioneren
Half oktober verschijnt bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen de boekuitgave A.C.W. Staring (1767-1840). Landheerlijk leven van een denker en doener van statuur geschreven door Bert Scova Righini. Deze biografie toont Staring niet als literator, maar als bestuurder van zijn landgoed tegen de achtergrond van de ontwikkeling van de negentiende-eeuwse samenleving, met ruime aandacht voor de mark en het sociale en culturele functioneren van de landheerlijke elite waarover nog zo weinig is geschreven.

Over het literatorschap van Staring (1767–1840) is al veel geschreven. Als een van de weinige Achterhoekers verwierf hij daarmee, zeker in zijn tijd, nationale faam. Zijn veelzijdige persoonlijkheid kan het beste gekenschetst worden met het in onbruik geraakte begrip homo universalis. Toch bleven veel aspecten van deze enorm belezen en breed geïnteresseerde man onbelicht. Deze biografie wil daaraan, op basis van een schat aan nog niet eerdergeraadpleegd materiaal, een einde aan maken. Zo wordt voor het eerst een volledig beeld van Staring geschetst als bestrijder van de wateroverlast in de Achterhoek. Compleet met alle tegenwerking die hij ondervond; de streek zou daar nog decennialang de naweeën van ondervinden. De belichting van zijn vele activiteiten gebeurt niet los van de maatschappelijke omgeving waarin hij opereerde. De nog nauwelijks beschreven markensamenleving en het sociale milieu van de plattelandselite in de Achterhoek komen uitvoerig aan de orde. Ook krijgt de lezer een impressie van de – eveneens vrij onbekende – bosgeschiedenis van de streek. Deze biografie van Gelderlands bekendste dichter schetst daarmee een caleidoscopisch beeld van de Achterhoekse samenleving in Starings tijd. Maar dan met een kritische blik en zonder de bij de geschiedschrijving over dit onderwerp gebruikelijke romantisering.
Bert Scova Righini (1949) houdt zich sinds zijn vestiging in de Achterhoek bezig met onderbelichte aspecten van de plattelandsgeschiedenis van de streek.
Bert Scova Righini, A.C.W. Staring (1767-1840). Landheerlijk leven van een denker en doener van statuur,

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, geïllustreerd in zwart-wit, genaaid
gebonden met stofomslag, ISBN 978.90.5730.578.8, prijs € 39,50 – 352 pagina’s.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor TOEN!