Bosatlas van ondergronds Nederland

De Bosatlas van Ondergronds Nederland laat zien hoe divers de bodem onder onze voeten is. In acht verschillende thema’s van ieder wordt de bodem verkend.

bosatlas ondergronds Nederland

Interessant voor geschiedenisliefhebbers zijn de hoofdstukken ‘Geologie en bodem’, ‘Archeologie’ en ‘Stedelijke ondergrond’.

Ondergronds Amsterdam

In ‘Stedelijke ondergrond’ kijk je naar de drukste plaats van Nederland, zowel boven als onder de grond: Amsterdam. Natuurlijk is er aandacht voor de Noord-Zuidlijn, de metrolijn die ook bovengronds voor de nodige opschudding zorgt door de verzakkingen en de verkeerschaos die het gevolg is. Maar ook de archeologie van de hoofdstad komt aan bod. Op de overzichtskaart zie je op hoe fragmentarisch het onderzoek van de stadsarcheologen is geweest.

Diversiteit bodemarchief

Niet veel anders trouwens dan de stand van zaken in de landelijke archeologie. Op een kaart is een volledig overzicht gegeven. De diversiteit is groot: prehistorische vondsten, Romeinse castella en castra, terpen, scheepswrakken en steden met stadsrecht zijn verzameld op een kaart. Het zal vanzelf spreken dat je niet in een ogenblik een duidelijk beeld voor ogen krijgt. In ieder geval hadden de Romeinse sporen uit de kaart gefilterd kunnen worden, want aan de Romeinse periode wordt apart aandacht besteed.

Dit geldt ook voor de Archeologische Monumentenkaart (AMK) en de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW). Deze kaarten zijn een uitvloeisel van het Verdrag van Malta. Dit Europese verdrag uit 1992 stond aan de wieg van wetgeving die grote gevolgen had voor het archeologisch bestel in Nederland. Onder het motto ‘de verstoorder betaalt” komt archeologie nu bij iedere verstoring van het bodemarchief aan bod.
Het hoofdstuk over Archeologie is

Geologie

Voor liefhebbers van de prehistorie is ‘Geologie en bodembewegingen’ interessant. Ook hier staat de veelheid van informatie op een enkele kaart snel doorzicht in de weg. Nadere bestudering is geboden.

De begeleidende teksten zijn helder geschreven. Ze maken de prettig om door te nemen. Zeker het hoofdstuk ‘Meer weten?’ maakt het doel van De Bosatlas van ondergronds Nederland nog eens duidelijk: de atlas is een uitnodiging van archeologen en geologen om het “onzichtbare zichtbaar” te maken. De verstrekking van exemplaren aan het middelbaar onderwijs maakt duidelijk dat de doelgroep vooral uit docenten en leerlingen bestaat.

De Bosatlas van Ondergronds Nederland

(Groningen 2009)
ISBN 978 9001 12245 4, € 24,95
Noordhoff Uitgevers

[bol_product_links block_id=”bol_5aa5414a66f46_selected-products” products=”1001004006738972″ name=”ondergronds Nederland” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FF9C38″ border_color=”D21C00″ width=”200″ cols=”1″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Leon Mijderwijk

Leon Mijderwijk (1975) studeerde voor Leraar Geschiedenis 2e graads aan de HU en deeltijd Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Zijn aandacht gaat uit naar de vroege middeleeuwen, in het bijzonder van Engeland. Hij schreef artikelen en recensies voor Westerheem, Archeologie Magazine, So British & Irish, Muntkoerier en Filatelie. Leon is redactiemedewerker van het Detectormagazine en Historiën-redacteur. Hij onderhoudt contact met diverse uitgeverijen, archeologen en historici.

More Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor TOEN!