Canon middeleeuws verleden

Op 19 oktober 2011 verschijnt bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen de boekuitgave Nederland in de Middeleeuwen. De canon van ons middeleeuws verleden. Het boek is geschreven door Jan J.B. Kuipers met medewerking van Goffe Jensma en
Oebele Vries.

Op 19 oktober 2011 verschijnt bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen de boekuitgave Nederland in de Middeleeuwen. De canon van ons middeleeuws verleden. Het boek is geschreven door Jan J.B. Kuipers met medewerking van Goffe Jensma en
Oebele Vries.

Deze canon bevat geen onwrikbare ijkpunten, maar presenteert onze middeleeuwse geschiedenis aan de hand van vijftig met zorg uitgekozen onderwerpen op toegankelijke wijze voor een breed publiek.

‘Een canon,’ aldus Piet de Rooy, een van de initiatiefnemers van de historische canon van Nederland, ‘heeft zich de laatste tijd ontwikkeld tot een nieuw historisch genre’. Nederland in de middeleeuwen is een nieuwe aanwinst in dit genre.
Bij de keuze van de vijftig vensters spelen zowel de traditie als nieuwe inzichten een rol. De lezer zoekt niet vergeefs naar overbekende feiten als de moord op Floris V, maar verneemt ook over plattelandsleven, ridderideaal en kloosterwezen, overzeese handel,
klimaatontwikkeling, ketters en bonte volkscultuur. Een evenredige geografische spreiding van historische gebeurtenissen, personen en ontwikkelingen is nagestreefd, waarbij alle gewesten aan bod komen.

De uitgave toont hoe een drassige uithoek van het Romeinse Rijk zich tussen ca. 500 en 1500 ontwikkelde tot een veelzijdig samenstel van graafschappen, hertogdommen en heerlijkheden, agrarische en handelsgemeenschappen, steden en dorpen, op zand, veen en
klei, langs de rivieren en de Noordzeekust. Hoe er langzaam eenheidsgevoel ontstond én hoe dit besef steeds ondergraven werd door vaak bloedige strijd tussen lokale en regionale belangen, standen en klassen.

Het boek is grotendeels geschreven door Jan J.B. Kuipers. Hij publiceerde een groot aantal boeken voor volwassenen en kinderen, zowel non-fictie als fictie, het merendeel over historische en/of archeologische onderwerpen. Om voor Noord-Nederland voldoende
deskundigheid in te brengen, zijn de desbetreffende vensters geschreven door Goffe Jensma en Oebele Vries, beiden specialist op het gebied van de geschiedenis van Noord-Nederland.

Jan J.B. Kuipers, m.m.v. Goffe Jensma en Oebele Vries,
Nederland in de Middeleeuwen. De canon van ons middeleeuws verleden,

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
genaaid gebonden, rijk geïllustreerd in kleur, ISBN 978.90.5730.776.8,
prijs € 29,95; na 1 juli 2012 wordt de prijs € 34,50 – 192 pagina’s.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor TOEN!