Churchill en de Nederlanders

In mei 2016 verschijnt bij uitgeverij WalburgPers te Zutphen Churchill en de Nederlanders. Nederland gezien door de kleine bril van een groot staatsman van Oebele de Jong. Dit is de tweede druk van een serieuze en diepgaande studie van Churchills relatie met Nederland.


churchill en de nederlandersPERSBERICHT

‘Ze zijn volkomen egoïstisch en vochten pas toen ze werden aangevallen en toen slechts voor een paar uur.’ Zo oordeelde Winston Churchill over Nederland in de meidagen van 1940. Het zou zeker niet de enige keer zijn dat Nederland het moest ontgelden, blijkens Churchill en de Nederlanders.

Boerenoorlog

Voorafgaand aan zijn politieke carrière bouwde hij een reputatie op als correspondent tijdens de Boerenoorlog (1899-1902). De artikelen – waarmee hij nationale bekendheid verwierf – tonen een afkeer van de Nederlanders, waartoe hij ook de Boeren in Zuid-Afrika rekende. Deze aversie werd onderdeel van Churchills imago.

Tweede Wereldoorlog

Vanaf 1900 bouwde Churchill gedurende een bijna zestigjarige politieke loopbaan een omvangrijk oeuvre op, waarvoor hij in 1953 de Nobelprijs voor de Literatuur kreeg. Altijd was het doorspekt met laatdunkendheid over Nederland. Genoegzaam constateerde hij hoe Nederland in de achttiende eeuw verviel tot een kleine staat. En als het ging over de Eerste en Tweede Wereldoorlog zag hij in de Nederlandse neutraliteit een bewijs van fundamentele onbetrouwbaarheid. Na de oorlog moest Churchill inbinden. Net als Nederland in de achttiende eeuw was Groot-Brittannië toen nog maar een schaduw van zijn roemrijke verleden:

‘Wat een klein land zijn we.’

Oebele de Jong is freelance journalist en schrijft hoofdzakelijk over de economie. Eerder was hij hoofdredacteur van het opinieblad Voorwaarts, bestuurder en onderhandelaar van de Nederlandse Vereniging van Journalisten en medewerker van regionale bladen.

De eerste druk van de uitgave Churchill en de Nederlanders verscheen in 2005.

Churchill en de Nederlanders, Nederland gezien door de kleine bril van een groot staatsman

door Oebele de Jong

[bol_product_links block_id=”bol_572b90793651b_selected-products” products=”9200000053332136″ name=”Churchill en de Nederlanders” sub_id=”Oebele de Jong” link_color=”000000″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”ED1000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFA012″ border_color=”D25400″ width=”200″ cols=”1″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

 

Schrijf je in voor TOEN!