Cloth seals, een handboek over textielloden

Cloth seals van Stuart Elton is een publicatie waar archeologen en detectorzoekers mogelijk lang op gewacht hebben. Eindelijk is er een handboek dat helpt bij determinatie van deze rijke vondstgroep.

Textielloden zijn veelvoorkomende bodemvondsten. Tijdens opgravingen in de binnensteden, bij detectorzoektochten op akkers worden deze loden in groten getale gevonden. Ze worden zelfs wereldwijd aangetroffen, want textiel was een belangrijk exportproduct in de Nieuwe Tijd (16e-18e eeuw). Vandaar dat textielloden uit steden als Leiden en Amsterdam ook aan de Amerikaanse oostkust zijn aangetroffen.

Gespecialiseerd werk

Vanaf de late middeleeuwen was de textielnijverheid de belangrijkste tak van nijverheid. Duizenden mensen werkten in die nijverheid. Het werk was al vroeg sterk gespecialiseerd. Er waren spinners, kammers, wevers, vollers en ververs. Om na te gaan of zij naar behoren werkten, waren er keurmeesters die nagingen of het werk aan de normen voldeed. Per stad -ook steden hadden hun eigen specialiteiten op textielgebied- waren er normen voor grondstoffen, dichtheid en kleur, vastgesteld. Als het in orde was, hechtten de keurmeesters een lood aan de stof. Dit gebeurde na verschillende deelbewerkingen. Als het een eindproduct betrof, werd er een eindlood bevestigd.

Handboek over textielloden

Het boek van de Engelsman Stuart Elton Cloth seals, An illustrated reference guide to the identification of lead seals attached to cloth vult een leemte. Eindelijk is er een handboek om textielloden te determineren. Ondanks dat er al duizenden textielloden zijn gevonden, is de literatuur erover schaars en versnipperd. Ook in Nederland. Naast zoekersfora is het nog steeds Jan Baarts Opgravingen in Amsterdam uit 1977 waar je op terug moet vallen.

Opzet

De auteur, zelf een detectoramateur, heeft de gegevens van honderden loden uit musea en particulieren vastgelegd en deze gecategoriseerd.
Het boek valt in drie delen uiteen.

  1. Introductie over textielloden
  2. Lijst en beschrijving van loden
  3. Bijlagen

Het tweede deel omvat bijna 300 pagina’s. De loden staan daar op verschillende wijzen ingedeeld, onder meer naar plaats van herkomst, per koning, type textiel en loden met huismerken.

België en Nederland

De meeste loden zijn van Engelse steden en uit Engelse bodem. Er zijn ook pagina’s met loden van het continent waarbij loden uit België en Nederland te vinden zijn als ‘The Low Countries seals’. Door de medewerking van een aantal Nederlandse verzamelaars is duidelijk dat een Nederlandse equivalent van Cloth seals zeker de moeite zou zijn. Zolang dit er niet is, zullen archeologen en verzamelaars veel plezier beleven aan het boek van Elton.

Rijk geïllustreerd

Cloth seals is 406 pagina’s dik, geïllustreerd met honderden fullcolour afbeeldingen. De korte teksten zijn beschrijvend. De witregels maakt het prettig scanbaar. Als het vooral om het determineren gaat dan is het e-book een aanrader: deze is goedkoper en doorzoekt gemakkelijker.

Om een idee te krijgen van de enorme verscheidenheid aan textielloden, kijk op de internetgalerie van de auteur waar je ook een kortingscoupon vindt voor Cloth seals.

Elton, Stuart F.,

Cloth seals, An illustrated reference guide to the identification of lead seals attached to cloth: from the British perspective

(Oxford 2017)
ISBN 978 17 8494 548 3
e-Pdf ISBN 978 17 8491 549 0
Archaeopress Archeology

Leon Mijderwijk

Leon Mijderwijk (1975) studeerde voor Leraar Geschiedenis 2e graads aan de HU en deeltijd Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Zijn aandacht gaat uit naar de vroege middeleeuwen, in het bijzonder van Engeland. Hij schreef artikelen en recensies voor Westerheem, Archeologie Magazine, So British & Irish, Muntkoerier en Filatelie. Leon is redactiemedewerker van het Detectormagazine en Historiën-redacteur. Hij onderhoudt contact met diverse uitgeverijen, archeologen en historici.

More Posts

Schrijf je in voor TOEN!