Column: Kiezen en stemmen

Moeten kiezen is altijd lastig. Als ik een keertje in een restaurant ga eten en een serveerster direct komt informeren of ik alvast iets wil drinken, antwoord ik tegenwoordig: ‘Ik wacht nog even.’ Dat wekt de indruk dat ik een echte kenner ben. Maar als ik uiteindelijk bij mijn eierslaatje een of ander frisdrankje bestel, val ik natuurlijk toch door de mand. Ook weet ik nog steeds niet wat ik moet zeggen als een vriendin vraagt welke van haar jurken ik de mooiste vind: die linker of die rechter. Als ik na lang aarzelen ten slotte ‘die crèmekleurige’ zeg, is haar reactie natuurlijk: ‘O, vind je die andere niet mooi.’ En dan hang ik.

Neontetra's. Bron: Wikipedia

Neontetra’s. Bron: Wikipedia

Toen laatst iemand wilde weten wat mijn lievelingsdier was en ik niet wilde bekennen dat dat een haas is, koos ik maar voor een vis. Je als een vis in het water voelen moet toch heerlijk zijn? Maar toen ik verleden week een uurtje rondliep in een vissenmuseum, viel dat erg tegen. Wat een vreselijk saai leven leiden die dieren. De hele dag door steeds maar rondjes zwemmen. Nooit eens een praatje maken, een spelletje doen, een knipoogje geven of een traantje wegpinken. En slapen vissen eigenlijk ooit? Of moeten bijna al die waterdieren voortduren doorzwemmen, omdat ze anders via hun kieuwen niet voldoende zuurstof binnenkrijgen.

Waar ik zelf wakker van lig, is dat het nu bijna 18 maart is. Welke vakjes moet ik op die dag rood maken? Dat kiezen heet stemmen, wat wel zal samenhangen met het gegeven dat je invloed kunt uitoefenen als je je stem verheft. Maar dan moet ik wel eerst in de stemming zien te komen en dat valt niet mee. Neem nou die waterschappen. Wie moet er volgens mij in het Algemeen Bestuur van mijn Hoogheemraadschap (!) plaatsnemen? Eerlijk gezegd heb ik geen idee. Dijkgraaf worden ‒ of bij het ontbreken van een dijk desnoods watergraaf ‒ lijkt me wel een mooie baan. Maar zo’n functionaris wordt benoemd door de Kroon, evenals een een burgemeester. En die 24 (!) waterschappen laten opgaan in de 12 provincies, nee, dat probleem is nog steeds niet opgelost.

De leden van de Provinciale Staten hebben trouwens maar heel weinig in de melk te brokkelen bij die paar zaken die te klein zijn voor het tafellaken van het landsbestuur en te groot voor het servet van het gemeentebestuur. En zullen er provinciale partijprogramma’s bestaan die echt afwijken van wat de landelijke partijen willen bereiken? Volgens mij moet je hooguit op het internet gaan zitten zoeken als je niet weet wat in Noord-Holland het verschil is tussen de Ouderenpartij N-H en 50PLUS of als je je afvraagt of de partij Jezus Leeft in Zeeland nu vóór of tegen een tolheffing bij de Westerscheldetunnel is.

De vergaderzaal van de Eerste Kamer. Bron: Digischool.

De vergaderzaal van de Eerste Kamer. Bron: Digischool.

Wat ik het vervelendste vind is dat ik bij een Provinciale Statenverkiezing nog steeds indirect óók voor de samenstelling van de Eerste Kamer stem. Die chambre de réflexion, die vrijwel uit dezelfde partijen bestaat als de Tweede Kamer, mag wat mij betreft direct verdwijnen: alleen al omdat een regering dan nooit meer ziek wordt van het moeten werken met verschillende meerderheden in de ene en de andere kamer.

Dat we nog steeds opgescheept zitten met die Eerste Kamer, waarvan de 75 leden op het ogenblik samen zo’n 450 grote en kleine banen erbij hebben, is eigenlijk de schuld van de Belgen. Want toen er na de definitieve nederlaag van Napoleon in 1815 echt een grondwet moest komen voor het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, waren het onze zuiderburen die doordrukten dat de Staten Generaal opgesplitst werden in een Eerste en een Tweede Kamer, omdat er in hun gebied nog zo veel edelen woonden die ook wilden meetellen in het in het landsbestuur. Daar kwam bij dat koning Willem I het wel prettig vond dat hij de leden van die Eerste Kamer zelf mocht kiezen ‘uit hen die door diensten aan den Staat bewezen, door hunne geboorte of gegoedheid onder de aanzienlijksten van den lande behooren’.

In de loop van de jaren is er bij allerlei grondwetsherzieningen van alles veranderd rond de Eerste Kamer, maar er bestaat nog steeds geen meerderheid voor afschaffing van deze dure club. Toch heeft de Raad van State vóór de indiening van een wetsvoorstel al streng gekeken naar de grondwettelijkheid daarvan en de kwaliteit en de uitvoerbaarheid. En als de Tweede Kamer daarna lang gediscussieerd heeft over alle aspecten van zo’n nieuwe wet, wat kan de Eerste Kamer daar dan nog aan toevoegen? En hoe zit het met de belangenverstrengeling als die kamerleden ook burgemeester zijn of bijvoorbeeld hoge bestuurlijke functies vervullen bij Bouwend Nederland, GGZ Nederland of de verzekeringsmaatschappij Menzis? En wat heb je nu aan parlementariërs die beloven in zulke gevallen niet mee te zullen stemmen?

omslag_Madame_de_MaintenonIk heb er allemaal schoon genoeg van. Ik ga lekker iets heel anders doen: een boek lezen dat ik net gekocht heb tijdens de boekenweek. Alleen die titel al, De heimelijke echtgenote van Lodewijk XIV, wakkerde mijn kooplust direct aan. Bovendien is het net Internationale Vrouwendag geweest en schijnt toch maar 30 procent van de kandidaten voor de Provinciale Staten uit vrouwen te bestaan. Dus!

Ick Sing.

[bol_product_links block_id=”bol__selected-products” products=”9200000036350050,1001004011506467,666834538″ name=”Column” sub_id=”” link_color=”E94C00″ subtitle_color=”E94C00″ pricetype_color=”000000″ price_color=”E94C00″ deliverytime_color=”C20318″ background_color=”FFDF80″ border_color=”E94C00″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]
Schrijf je in voor TOEN!