Constantijn Huygens, leven en werken

Negentig jaar is Constantijn Huygens geworden.  Een leven dat hij vult met tal van werken. Wat hij ook doet, hij schrijft het op; wat heeft geresulteerd in een rijke nalatenschap. De Koninklijke Bibliotheek bewaart een aanzienlijk en belangrijk deel daarvan.


In Constantijn Huygens, De collectie in de Koninklijke Bibliotheek belicht Ad Leerintveld deze Huygenscollectie.

Secretaris van Frederik-Hendrik

De omvang en de veelzijdigheid van Constantijn Huygens’ geschriften zijn indrukwekkend. Indrukwekkend als hij ‘alleen maar’ schrijver zou zijn. Maar dat is hij niet. Hij is secretaris van prins Frederik Hendrik. Een drukke baan met grote verantwoordelijkheden. Dichten, muziek maken doet hij in ‘gestolen uren’. Hij houdt zijn zonen voor dat “selfs de snipperinghen van den dieren tijdt niet verwaerloost en moeten werden”.

Huygenscollectie

Het zal niet verbazen dat Huygens ook beschrijft wat er met zijn erfenis moet gebeuren. Deze wordt verdeeld onder zijn kinderen. Enkele generaties gaat dit door totdat een nazaat kinderloos sterft. De Koninklijke Bibliotheek is aanvankelijk niet een van de instellingen die delen van de collectie ontvangt. Door koop en schenking bezit de KB toch tal van handschriften en gedrukte werken. Als de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen haar handschriften in bruikleen afstaat, wordt de Huygenscollectie van de KB “de grootste en belangrijkste”.

Biografie en topstukken

Naast de wordingsgeschiedenis van de Huygenscollectie beschrijft Leerintveld het leven van Constantijn Huygens en 34 bijzondere stukken. Hieronder bevinden zich zijn ‘Dagboek’ (eigenlijk meer een kalender/agenda), het ‘Grafschrift voor Willem van Oranje in Delft, 1620’, ‘Mijn jeugd, 1629-1631’, Hofwijck, 1650-1651’ (over zijn buitenhuis in Voorburg) en ‘Korenbloemen, verzamelde Nederlandstalige poëzie’. Met een nummer, nummer 34, wordt de gehele correspondentie gevat. Mogelijk deed Huygens zo’n 72.000 brieven uitgaan! Een tiende is bewaard gebleven, 1.800 zijn in bezit van de KB.

Al dat inkt dat bij Huygens uit de pen vloeide, veranderde niet allemaal in goud. De kwaliteit van het dichtwerk en het waarom van zijn werklust en expressiedrang komt in dit boekje uit de miniaturenreeks van de KB niet aan bod. Dat is ook niet te doen. De 128 pagina’s zijn optimaal benut. Door een tekst met grote informatiedichtheid, die desondanks goed leesbaar is, en mooie afbeeldingen van Huygens en zijn werken is dit een prima introductie op deze grootsheid uit de Gouden Eeuw.Voor de bibliofielen onder ons: met fraai gebonden kaft en lintje.

Ad Leerintveld,
Constantijn Huygens, De collectie in de Koninklijke Bibliotheek
Miniaturenreeks, deel 56

(Amersfoort/Brugge 2013)
ISBN 978 90 6109 467 8, € 9,90
128 pagina’s, hard gebonden kaft
Bekking & Blitz Uitgevers

[bol_product_links block_id=”bol_58e92b15529e5_selected-products” products=”9200000011845524,9200000012079955,1001004002766512″ name=”Constantijn Huygens” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FF9C38″ border_color=”D21C00″ width=”600″ cols=”3″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Leon Mijderwijk

Leon Mijderwijk (1975) studeerde voor Leraar Geschiedenis 2e graads aan de HU en deeltijd Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Zijn aandacht gaat uit naar de vroege middeleeuwen, in het bijzonder van Engeland. Hij schreef artikelen en recensies voor Westerheem, Archeologie Magazine, So British & Irish, Muntkoerier en Filatelie. Leon is redactiemedewerker van het Detectormagazine en Historiën-redacteur. Hij onderhoudt contact met diverse uitgeverijen, archeologen en historici.

More Posts

Schrijf je in voor TOEN!