D-Day

In juni 1944 vond één van de grote keerpunten van WO II plaats. Een invasie van West-Europa de sleutel tot de bevrijding van Europa.
6 juni is D-Day.

In juni 1944 vond één van de grote keerpunten van de Tweede Wereldoorlog plaats. Hoewel de geallieerden al enige grote successen hadden geboekt in de strijd tegen Nazi-Duitsland (Stalingrad, Midway en El Alamein) en bovendien reeds in Zuid-Europa (Sicilië) troepen hadden geland en Rome reeds hadden bevrijd, bleek een invasie van West-Europa de sleutel tot de bevrijding van Europa. Met name de Amerikanen en Fransen bleven hameren op een offensief in het westen terwijl Engeland liever vanuit het zuiden wilde aanvallen. Churchill zei hierover “it was better to attack the soft belly of the crocodile than its hard snout”. Met deze buik bedoelde hij een uitbreiding van het front in Italië.

Tijdens de conferentie van Teheran (1943) besloten de geallieerden om de druk op het Oostfront te verminderen door een groot offensief in het westen te lanceren. In 1944 werden grote groepen mensen en materieel gemobiliseerd in Engeland. Het zou tot dan toe de grootste militaire opbouw zijn ooit.

Amerikaanse soldaten van de USS Samuel Chase verlaten de landingsboot op Omaha Beach op 6 juni 1944. Bron: wikipedia.

Amerikaanse soldaten van de USS Samuel Chase verlaten de landingsboot op Omaha Beach op 6 juni 1944. Bron: wikipedia.

Het doel van deze opbouw, de operatie werd Overlord genoemd, was een oversteek naar Noord-Frankrijk, in eerste instantie stond Bretagne op de agenda maar dit werd later verschoven naar Normandië. Bevelhebbers van de de operatie waren Dwight Eisenhower (1890-1969) voor de V.S. en Bernard Law Montgomery (1887-1976) voor de Britten.

Voorbereidingen

Drie maanden voor de feitelijke invasie waren de geallieerden reeds begonnen met massale bombardementen op de Franse en Belgische spoorwegen om de toevoer van Duitse soldaten en militair materieel te belemmeren. Ook moesten vele bruggen het ontgelden. Behalve het gebied rondom Normandië, werden ook bruggen en spoorwegen rondom Calais verwoest om de Duitsers te doen geloven dat de invasie daar wellicht zou plaatsvinden. Ook werden er aan de kusten van Engeland (behalve de zuidkust) vele “dummy” militaire constellaties gebouwd. Kartonnen en houten voertuigen en nepgebouwen. Dit allemaal om Duitse verkenningsvluchten het idee te geven dat er voorbereidingen werden getroffen voor een invasie rondom Calais of België.

Alle voorbereidingen werden getroffen in de aanloop naar D-Day. D-Day, wat door de meeste mensen verkeerd wordt uitgelegd als “Decision-day”, is een militaire term om de dag van actie te benoemen als deze nog niet bekend is. D-day komt van de eerste letter van Day, zoals men in het Frans schrijft: Le Jour J. De planning wordt aangegeven in D+1, D+2, D+3 enzovoort. In eerste instantie stond de invasie gepland voor mei 1944 maar Eisenhower bepaalde dat het 5 juni moest worden. Op 5 juni woedde echter een grote storm op het Kanaal en werd de operatie 24 uur uitgesteld.

D-Day

Generaal Eisenhower besloot, ondanks het aanhoudende slechte weer, om D-Day op 6 juni 1944 te laten plaatsvinden. “O.K. Well go.” zou hij gezegd hebben. s Nachts werden Britse en Amerikaanse soldaten per parachute achter de Normandische stranden gedropt om daar de routes vanaf de stranden naar het binnenland veilig te stellen. na een grootschalig bombardement (door 13000 vliegtuigen) begonnen om 6:30 de feitelijke landingen op de stranden. Meer dan 5000 schepen werden hierbij ingezet plus het gebruik van 4000 landingsvaartuigen.

De linkerflank (vooral bestaande uit Britse en Canadese troepen) landden op Gold, Juno en Sword beaches. Deze namen waren door de geallieerde militairen aan de stranden gegeven. De rechterflank (bestaande uit Amerikaanse troepen) landden op Omaha en Utah beach. Deze troepen kenden een redelijk succesvolle landing. Het midden had echter te kampen met heel veel Duits verzet op Omaha Beach. Dit werd het bloedigste strijdtoneel van D-Day.

Desondanks wisten de geallieerden aan het einde van de dag hun posities in Normandië veilig te stellen door ruim 150.000 soldaten aan land te zetten. In de dagen die volgden verschoven de gevechten naar het binnenland rondom Caen. De stranden van Normandië vormden voor de geallieerden in ieder geval een open poort van het Fort Europa.
Met dank aan Martin Spoek voor de verbeteringen en aanvullingen

Lezen:

Dan van der Vat, “D-Day. De langste dag 6 juni 1944″ (2003)
Stephen E. Ambrose ,”D-Day: June 6, 1944: The Climactic Battle of World War II” (1994)

Zien:

Saving private Ryan
Band of Brothers
The longest day
Where Eagles Dare
36 Hours

Op het internet:
BBC http://www.bbc.co.uk/history/war/wwtwo/launch_ani_wwtwo_movies.shtml#
D-Day.co.uk http://www.dday.co.uk/

 

Schrijf je in voor TOEN!