De Franken in België en Nederland

Auteur en vroege middeleeuwen-kenner Luit van der Tuuk richt in De Franken in België en Nederland zijn blik op de heersers in de vroege middeleeuwen.

Dankzij Luit hier op Historiën al in een inkijk in deze boeiende periode uit de geschiedenis.

franken-in-belgie-en-nederlandDe meesten die in het middeleeuwse verleden van onze streken geïnteresseerd zijn, kennen nog wel Karel de Grote of hebben misschien van Pippijn van Herstal gehoord. Maar velen zullen niet altijd op de hoogte zijn van minder bekende heersers, zoals koning Theuderik of hofmeier Ebroin. En zo is er nog een hele serie Frankische vorsten die in de vroege middeleeuwen een dominante rol in onze eigen geschiedenis hebben gespeeld. De belangrijkste van hen worden in een reeks van zestien historische schetsen geportretteerd, voornamelijk gezien vanuit het perspectief van de Lage Landen.

Frankische heersers

Een kleurrijke stoet van Frankische heersers trekt aan ons voorbij in een parade van opmerkelijke mannen onophoudelijk bezig met het vergaren en vervolgens handhaven van macht. Alles draaide steevast om die macht die aan de basis stond van een voortdurende conflict tussen koningen en edelen, het machtsspel van de sociale bovenlaag. Terwijl de straatarme bevolking wat voedsel van het land probeerde te schrapen en sterfte door ondervoeding aan de orde van de dag was, speelden schatrijke aristocraten hun machtsspel over de ruggen van diezelfde bevolking.

Karel de Grote, de Dikke en de Eenvoudige

Van veel Frankische vorsten beschikken we slechts over summiere informatie. Soms weten we van hen niet veel meer dan hun roemruchte wapenfeiten. Een kijkje in hun persoonlijke leven krijgen we maar zelden, laat staan dat we over een genuanceerde karakterschets beschikken die hun diepte en kleur verschaft. Door die kant op te zoeken, worden in De Franken persoonlijke, soms ook banale aspecten bloot gelegd. Daarbij zal menigeen niet aan een zekere afkeer ontkomen voor agressieve despoten als Chlodovech of Karel de Grote en respect krijgen voor een underdog als de aan epilepsie lijdende Karel de Dikke of de lange tijd ondergewaardeerde Karel de Eenvoudige die zijn laatste jaren eenzaam in gevangenschap moest slijten. Zelfs de machtige Frankische heersers waren in hoge mate speelbal van hun vaak grillige omgeving.

[bol_product_links block_id=”bol_584da5b5380b1_selected-products” products=”9200000060402790,9200000016170677,9200000046134642,9200000051926297,9200000030698455,9200000057137773″ name=”Luit van der Tuuk” sub_id=”” link_color=”undefined” subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FF8E1C” border_color=”D2D2D2″ width=”600″ cols=”3″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

 

 

Schrijf je in voor TOEN!