De geest van het verzet

De Nederlandse Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen uit de bezettingstijd(Expogé) is in 1945 opgericht en verenigde een groot deel van de gevangen verzetsmensen en gijzelaars uit de Tweede Wereldoorlog. Nu, 64 jaar later, wordt de vereniging opgeheven. Ter gelegenheid hiervan verschijnt bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen de boekuitgave De geest van het verzet. Ex-politieke gevangenen uit ‘40-’45 geschreven door Tom de Ridder.

Koningin neemt boek over de geschiedenis van de Nederlandse Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen in ontvangst

De Nederlandse Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen uit de bezettingstijd(Expogé) is in 1945 opgericht en verenigde een groot deel van de gevangen verzetsmensen en gijzelaars uit de Tweede Wereldoorlog. De vereniging had een flinke politieke invloed, maar was voor de leden ook sociaal en cultureel belangrijk. Via Expogé onderhield men onderling contact. Nu, 64 jaar later, wordt de vereniging
opgeheven. Ter gelegenheid hiervan verschijnt bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen de boekuitgave De geest van het verzet. Ex-politieke gevangenen uit ‘40-’45 geschreven door Tom de Ridder. Op maandag 28 september 2009, tijdens het slotcongres van Expogé, wordt het boek gepresenteerd op Paleis Het Loo. Hare Majesteit de Koningin zal het eerste exemplaar in ontvangst nemen.
In 1945 kwamen duizenden verzetslieden uit gevangenissen en kampen naar huis. Binnen de kortste keren organiseerden zij zich, om financiële steun en voorzieningen te verlangen voor zichzelf en voor de vele verzetsweduwen. Maar hun grote Nederlandse Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen – kortweg Expogé – wilde nog veel meer. De vermisten moesten opgespoord, de misdadigers gestraft, de doden herdacht. Maar vooral moest de geest van het verzet bij de bevolking doordringen, zodat er bij volgende bedreigingen van de vrijheid veel massaler weerstand zou zijn. Een mooi streven, maar de vraag was wel: wélke geest van het verzet?
Inmiddels gaat het bij de vereniging vooral om contact en gezelligheid, maar dat is wel anders geweest. Tom de Ridder geeft in deze geschiedenis van Expogé een boeiend beeld van grote bijeenkomsten, hevige discussies en stevige acties. De illusie van eenheid van
allen die het nazisme hadden bestreden bezweek al gauw onder de politieke tegenstellingen in de Koude Oorlog: de communistische ex-kampgenoten werden de vereniging uitgezet.
Pas na 1970, toen de strijders zich meer als slachtoffers gingen zien, werden de contacten enigszins hersteld. Maar kwam er daarmee rust in de gelederen? Heerste er bitterheid of tevredenheid over wat er van de wereld was geworden? Een spannend, soms pijnlijk relaas
van menselijke grootheid én kleinheid.
Tom de Ridder (1948) werkt als socioloog voor Cogis, kennisinstituut sociale en psychische
gevolgen van oorlog, vervolging en geweld.

Tom de Ridder, De geest van het verzet. Ex-politieke gevangenen uit ‘40–’45,
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, geïllustreerd in zwart-wit, genaaid gebrocheerd,
ISBN 978.90.5730.585.6, prijs € 24,95 – 192 pagina’s.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor TOEN!