De Hanze: kogge, kooplieden en kantoren

Koggen, kooplieden en kantoren is een bundel artikelen over de Hanze. Dit middeleeuws netwerk van ongeveer 200 steden drukte zijn stempel op laatmiddeleeuws Europa.

koggen, kooplieden en kantoren

De publicatie is gepubliceerd in aansluiting op de manifestatie Van kogge tot coaster in het Noordelijk Scheepvaart Museum in Groningen. Dit verklaart direct het artikel ‘De stad Groningen in de Hanze tot het eind van de zestiende eeuw’. Daar houdt de speciale aandacht voor Groningen trouwens op. In de rest van de artikelen, twaalf in totaal, staat het functioneren van de internationale organisatie als belangengemeenschap en koopliedennetwerk centraal.

Hanze, een praktisch netwerk

De Hanze drukte bijna 400 jaar een stempel op de handel in en de politiek van het Noord- en Oostzeegebied. De redactie streeft een gevarieerde en moderne beeldvorming na. Voor een groot publiek is het beeld zeker modern. De vroegere voorstelling dat de Hanze een vereniging was waar een geselecteerd aantal steden lid van was, is onhoudbaar. Zoals de subtitel al luidt, presenteren de auteurs de organisatie als een praktisch netwerk. Als stad had je bemoeienis met het netwerk naar gelang het in het voordeel was. De verbindingen waren verre van star.

Fraaie bundel

De artikelen zijn over het algemeen helder geschreven. Wel is de bundel een ‘losse’ verzameling artikelen. Een onderlinge afstemming is, gezien de herhalingen over wat de Hanze is, niet stringent doorgevoerd. Natuurlijk geen probleem als je de artikelen  niet achter elkaar leest. Het boek is fraai vormgegeven met harde kaft en fraaie kleurenfoto’s en kaartmateriaal. Een notenapparaat ontbreekt gelukkig niet.

Brand, H. en Knol, E. red.

Koggen, kooplieden en kantoren. De Hanze, een praktisch netwerk

(Hilversum/Groningen 2009)
ISBN 978 90 8704 113 7, € 20,-
Uitgeverij Verloren

[bol_product_links block_id=”bol_5a391ec18d729_selected-products” products=”1001004009065932,1001004007104441″ name=”Kogge, kooplieden en kantoren” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FF9C38″ border_color=”D21C00″ width=”600″ cols=”3″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Leon Mijderwijk

Leon Mijderwijk (1975) studeerde voor Leraar Geschiedenis 2e graads aan de HU en deeltijd Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Zijn aandacht gaat uit naar de vroege middeleeuwen, in het bijzonder van Engeland. Hij schreef artikelen en recensies voor Westerheem, Archeologie Magazine, So British & Irish, Muntkoerier en Filatelie. Leon is redactiemedewerker van het Detectormagazine en Historiën-redacteur. Hij onderhoudt contact met diverse uitgeverijen, archeologen en historici.

More Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor TOEN!