De nazaten van Napoleon

Napoleon Bonaparte kwam uit een omvangrijke familie en liet vele nazaten na. Een kijkje in die stamboom, waar ook de eerste Nederlandse koning in voorkomt.

Napoleon

Over weinig historische figuren is zoveel geschreven en bekend als over Napoleon Bonaparte (Ajaccio, Corsica, 15 augustus 1769 – Longwood House, Sint Helena, 5 mei 1821). Zo zijn er ook producten en restaurants naar hem vernoemd, en speelde hij en zijn echtgenote Joséphine de hoofdrol in films en televisieseries.

Keizerlijk wapenschild van het eerste Franse keizerrijk. (Bron: Wikimedia)

Minstens zo bekend als Napoleon Bonaparte zelf, is de familie Bonaparte die tot op de dag van vandaag nog nazaten heeft. Van oorsprong bezat de van oorsprong Italiaanse familie een adellijke titel en werd de  achternaam als Buonoparte geschreven. Napoleon bepaalde dat hij en zijn zonen ‘Het huis Napoleon’ zouden vormen. De familienaam Buonoparte komt sinds de 12e eeuw voor, en al in de 16e eeuw vestigde Francesco Buonoparte zich op Corsica, dat toen nog behoorde tot de republiek Genua.

Ouders

De vader van Napoleon heette Carlo Bonaparte, en hij verdiende de kost als advocaat. Napoleon’s moeder heette Laetizia Ramolino en zij trouwde zoals wel gebruikelijk was in haar tijd op 14 jarige leeftijd met Carlo Bonaparte. In totaal kreeg zij 13 kinderen, waarvan er 8 het overleefden en opgroeiden.  Door Napoleon werd zij Madame Mère genoemd, en zij werd zeer gerespecteerd door haar kinderen. Napoleon en zijn moeder hadden een sterke band, en zij bleef hem altijd steunen.

Broers en zussen

In totaal had Napoleon 4 broers en 3 zussen, en er kon gerust gesproken worden over het familiebedrijf Bonaparte, want Napoleon benoemde zijn broers en zussen op verschillende belangrijke posten.

Jozef Napoleon Bonaparte (1768 – 1844)

Was de oudste zoon, en een jaar ouder dan Napoleon. Dankzij hem werd hij benoemd als Koning van Napels (1806 – 1808) en als Koning van Spanje (1808 – 1813). Aanvankelijk verdiende Jozef de kost als advocaat, en hij was een van de leiders van de democratische Fransgezinde partij op Corsica en officier. In 1794 trouwde hij met Julie Clary. Uit dit huwelijk werden drie dochters geboren, van wie de eerstgeborene al stierf op één jarige leeftijd. De andere dochters Zénaïde en Charlotte trouwden respectievelijk met hun neven Karel Lucien (zoon van Lucien Bonaparte) en Napoleon Lodewijk (zoon van Lodewijk Napoleon Bonaparte).

Jozef hielp mee om het Franse bestuur op Corsica te organiseren en hij was ook Frans gezant bij de paus. In werd hij 1806 benoemd tot koning van Napels, en ging daar ijverig aan de slag. Hij slaagde er niet in om de invloed van de vorige koning Ferdinand IV te doen afnemen, en Napoleon zou hem in 1808 vervangen door zijn zwager Joachim Murat. Jozef werd koning van Spanje, maar dat werd geen succes want hij was niet opgewassen tegen de volksopstand, en was geen krachtdadige leider.

Lucien Bonaparte (1775-1840)

Werd aangesteld als Frans gezant in Madrid, en hij had dikwijls conflicten met Napoleon vanwege zijn te eigenmachtige optreden. Na onenigheid met zijn ‘grote’ broer, trok Lucien zich terug op zijn Italiaanse landerijen. Bij zijn vertrek in 1810 naar Amerika werd Lucien door de Engelsen gevangengenomen en na zijn vrijlating keerde hij in 1814 terug naar Rome. Daar werd hij door Paus Pius VII tot prins van Canino en Musignano verheven. Ondanks de conflicten, steunde Lucien zijn broer Napoleon in 1815 bij zijn vlucht van Elba naar Frankrijk en bemiddelde tevergeefs tussen Oostenrijk en Frankrijk. Uiteindelijk bracht Lucien de rest van zijn leven door in Italië en schreef proza en poëzie. Lucien trouwde twee keer. Uit zijn eerste huwelijk met Christine Boyer werden vier kinderen geboren en uit zijn tweede huwelijk met Alexandrine de Bleschamps werden 10 kinderen geboren.

Lodewijk Napoleon Bonaparte (1778 – 1846)

Lodewijk Napoleon Bonaparte  (1778-1846) en zijn zoon Lodewijk Napoleon(1804-1831).

Lodewijk Napoleon Bonaparte (1778-1846) en zijn zoon Lodewijk Napoleon(1804-1831).

Lodewijk Napoleon was na zijn broer Napoleon wellicht de meest bekende Bonaparte. Van 1806 tot 1810 was hij Koning van het Koninkrijk Holland, en hij had dikwijls conflicten met zijn broer vanwege zijn te eigenmachtige optreden. Hij werd ook wel ‘De lamme Koning’ en ‘Lodewijk de Goede’ genoemd. Uit zijn huwelijk met Hortense de Beauharnais werden drie zoons geboren, waarvan de oudste op zeer jonge leeftijd overleed.

Jerôme Bonaparte (1784-1860)

Jerôme was de jongste broer. Van 1807 tot 1813 was hij, na een carrière bij de marine, Koning van Westfalen en hij had als bijnaam König Lustig.  Zijn bijnaam dankte hij aan de enige Duitse woorden die hij kende: Morgen wieder lustig. Hij hield van een uitbundige en verkwistende levensstijl en bekommerde zich niet bepaald om zijn bevolking. Uit zijn huwelijk met Elizabeth Patterson, van wie hij op bevel van Napoleon scheidde,  werd een zoon geboren. In 1807 hertrouwde Jerôme met prinses Catharina van Württemberg werden drie kinderen geboren. In 1848 werd zijn neef Lodewijk Napoleon (Napoleon III) gekozen tot president, en Jerôme werd aangesteld als gouverneur van de Invalides en maarschalk van Frankrijk. Bij de troonsbestijging van Napoleon III werd hij erkend als Frans prins van den bloede en mogelijke troonopvolger, en werd hij aangesteld als president van de senaat.

Maria Anna ‘Elisa’ Bonaparte (1777-1820)

Zij stond bekend om haar scherpe tong en dat maakte haar niet bepaald geliefd bij broer Napoleon. Ook het steunen van het overlopen van zwager Joachim Murat naar Oostenrijk deed de broer en zus relatie geen goed. Zij trouwde in 1797 met de Corsicaanse prins Felix Bacciocchi. Uit het huwelijk werden vier kinderen geboren. In 1805 werd zij als vorstin aangesteld van Piombino en Lucca, en in 1807 als grootvorstin van Toscane. Zij gold als een intelligente en bekwame vrouw.

Marie Paulette ‘Pauline’ Bonaparte(1780-1825)

Pauline_Bonaparte_princesse_Borghese

Pauline Bonaparte (1780-1825)

Deze Bonaparte was een beroemde schoonheid en stond ook niet bepaald bekend om een kuise levenswandel. Dit tot grote ergernis van haar ‘grote’ broer, die haar ook van het hof in Parijs verwijderde toen zij Napoleon’ s tweede echtgenote Marie Louise van Oostenrijk oneerbiedig bejegende. Zij trouwde op 17 jarige leeftijd met de generaal Charles Leclerc. Na zijn dood hertrouwde zij in 1803 met de rijke prins Camillo Borghese met wie zij naar Rome vertrok. In 1806 kreeg zij de titel Hertogin van Parma en Guastalla en in 1808 werd ze gouvernante-generaal van Piëmont. Verder was zij loyaal aan Napoleon, en gebruikte haar rijkdom om hem bij te staan.

Maria Annunciata ‘Carolina’ Bonaparte (1782 – 1839)

Carolina  had verschillende titels: Princesse Française, Pinses Murat, Groothertogin van Berg, Koningin van Napels en Gravin de Lipona. Ze trouwde met Joachim Murat, die benoemd werd tot keizerlijk luitenant in Spanje, gouverneur van Parijs, maarschalk van Frankrijk, groothertog van Berg en Kleef en tenslotte Koning van Napels. Carolina gold als ambitieus en intrigerend. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren. Aanvankelijk stemde Napoleon niet toe met haar huwelijk met Murat, maar dankzij Joséphine de Beauharnais kreeg Carolina toch toestemming om met hem te trouwen. Een van haar directe nakomelingen is de Amerikaanse acteur René Auberjonois.

Schone schijn

Het leek allemaal zo mooi om eigen familieleden aan te stellen op belangrijke posten, maar de werkelijkheid was wel zeer weerbarstig. De familieleden van Napoleon blonken niet altijd uit in de juiste capaciteiten en gingen dikwijls hun eigen gang. Op Sint Helena betitelde Napoleon zijn familieleden schamper als ‘dieven, domkoppen en hoeren’, wat allesbehalve vleiend was, en ook niet helemaal terecht.

Enkele huidige nazaten

Hoewel vele nazaten van de familie Bonaparte in de loop der tijd op betrekkelijk jonge leeftijd en kinderloos stierven, heeft de familie nog steeds nazaten. De Amerikaanse acteur René Murat Auberjonois (1940) is bijvoorbeeld een nazaat. Hij is een van de directe nakomelingen van Carolina Bonaparte, een van de zussen van Napoleon. Hij werd bekend als ‘Father Mulcahy’ in de verfilming van MASH en werkte mee aan televisieseries en films zoals Star Trek, Boston Legal en The Patriot.

Charles Joseph Bonaparte (1851-1921) was een Amerikaans advocaat en de oprichter van de FBI. Hij was een kleinzoon van Jerôme Bonaparte, broer van Napoleon. Ook was hij zeer actief in de politiek. In 1905 werd hij door president Theodore Roosevelt benoemd als secretaris van de marine in het kabinet. Verder was hij een de hoofdverantwoordelijken voor het beëindigen van het tabaksmonopolie, en in 1908 richtte hij het Bureau of Investigation (BOI), de latere FBI. Uit zijn huwelijk met Ellen Channing werden geen kinderen geboren.

Prins Charles Napoléon (1950) is wethouder van Ajaccio op Corsica. Behalve directe erfgenaam van Napoleon Bonaparte, is Charles Napoléon wethouder voor economische ontwikkelingen en toerisme. Hij is een directe nazaat van

Jean-Christophe Napoléon

Jean-Christophe Napoléon

Napoleon’ s broer Jerôme, die zijn betoudovergrootvader was. De vader van Charles heette Lodewijk Napoleon. Charles Napoléon werd geboren in Frankrijk, en hij heeft een tweelingzus Catharina, een jongere zus Laure en broer Jerôme. In Parijs studeerde Charles economie en hij had een eigen bedrijf. Ondanks zijn afkomst heeft Charles Napoléon geen enkele ambitie om troonopvolger te worden, en is hij een republikein. Zijn zoon Jean-Christophe (1986) wordt door sommige monarchisten gezien als de huidige erfgenaam van het Huis Napoléon.

Lees ook

[bol_product_links block_id=”bol_551b0170e1972_selected-products” products=”1001004001416545,9200000030655941,9200000025901275,9200000028876433″ name=”Napoleon Bonaparte” sub_id=”” link_color=”E94C00″ subtitle_color=”E94C00″ pricetype_color=”000000″ price_color=”E94C00″ deliverytime_color=”C20318″ background_color=”FFDF80″ border_color=”E94C00″ width=”600″ cols=”3″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

8 Reacties op De nazaten van Napoleon

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor TOEN!