Geschiedenis van Zwarte Piet

De Zwarte Pieten zijn de laatste jaren het middelpunt van discussie. Sommige mensen ervaren de figuur als krenkend. Terecht?  Een inventarisatie van de voor- en tegenargumenten.

ontstaan van Zwarte Piet

Uit: J.Schenkman, S. Niklaas en zijn knecht (1850). Bron: wikimedia commons.

Oorsprong

De figuur van Zwarte Piet, zoals we hem tegenwoordig kennen, is nog niet zo erg oud. De eerste afbeelding duikt op in 1850 op in het kinderboek Sint Nikolaas en zijn knecht van de Amsterdamse onderwijzer Jan Schenkman. Vanaf dat moment wordt Sinterklaas op afbeeldingen steeds vaker vergezeld van een donkere assistent. De herkomst van de zwarte man is niet helemaal duidelijk. Op sommige prenten heeft hij een Turks kostuum (inclusief een fez) aan, maar op een andere draagt hij een Indiaas pak. Pas in de twintigste eeuw krijgt de Piet zijn vaste kledij, een pagekostuum wat in de zestiende eeuw in Spanje werd gedragen door Moorse bedienden. Tegenwoordig is Zwarte Piet een kindervriend. In het verleden wilde hij stoute kinderen wel eens schrik aanjagen. Hij droeg een roe bij zich waar kinderen een tik mee konden krijgen en in het uiterste geval dreigde de zak en ging de deugniet mee naar Spanje.

Meer pieten, meer taken

Sinterklaas had lange tijd maar één Piet bij zich. Na de Tweede Wereldoorlog duiken er meerdere Pieten op. In de jaren negentig van de twintigste eeuw, slaat de economische efficiency ook toe onder het regime van Sinterklaas. Elke Piet krijgt zijn eigen taak. Er is een Inpakpiet, een Paardenpiet, een Hoofdpiet en Transportpiet.

Vooroordelen en reacties

Een veel gehoorde klacht is dat Zwarte Piet vooroordelen bevestigd over zwarte mensen. Hij is goedlachs, dommig, atletisch en vooral dienstbaar. Deze eigenschappen zijn volgens de critici vooroordeelbevestigend. Het zijn vooroordelen die terug gaan tot de slaventijd toen de zwarte Afrikanen in het ongunstigste geval vergeleken werden met dieren en in het gunstigste geval met kinderen. Diverse critici riepen op om van de Piet een soort clown te maken en die dan geel, bruin, wit of zwart kan zijn.

De kritiek komt vooral van schrijvers van Surinaamse en Antilliaanse komaf en het zijn vooral blanke Nederlanders, die zich deze kritiek aantrekken. Blanke Nederlanders reageren uitermate defensief. Ik heb enkele internetfora bezocht en ben zo vrij geweest daaruit te citeren.

“Sinterklaas is een onderdeel van de nederlandse cultuur. Ons land, het van klompen, tulpen, molens, kaas, aardappelen en sinterklaas, dit hoort toch allemaal bij nederland. Ik hoop, dat wij nederlanders onze gewoontes niet zullen laten afnemen door volkeren met andere (mijns inziens vaak minder onschuldige waarbij waakzaamheid geboden dient te worden) gewoontes”.

Onveranderlijke traditie?

Dit is een veel gehoorde reactie. Er zijn een aantal punten in deze reactie, die een nadere blik eisen. Ten eerste gaat de schrijver ervan uit dat de traditie van Sint en Piet onveranderlijk is. Andere artikelen op deze website tonen aan, dat het Sinterklaasfeest door de eeuwen heen is aangepast en bijgeschaafd. In de middeleeuwen werden tijdens feesten ter ere van de heilige Nicolaas optochten gehouden. Een aantal deelnemers droeg daarbij zwarte gezichten. Zij stelden duivels voor en symboliseerden daarmee het kwaad dat de goede Nicolaas had overwonnen. ‘Zwarte Piet’ was ook één van de vele bijnamen voor de duivel. Wanneer we graag willen aansluiten bij een eeuwenoude traditie zou Sinterklaas dus vergezeld moeten gaan van duiveltjes in plaats van negertjes.

Een tweede punt van kritiek op de Zwarte Piet-critici, ook terug te lezen in bovenstaande reactie, is dat alle tradities binnen de Nederlandse cultuur per definitie goed zijn en daarom dus behouden dienen te worden. Is dat zo? Ik denk dat het goed is dat Nederland zich ontdaan heeft van een aantal merkwaardige tradities. Wat te denken van lijfstraffen voor overspel en sodomie? Of ‘onschuldiger’ Hollands volksvermaak als gans- of palingtrekken. In de negentiende eeuw was dat een eeuwenoude traditie, tegenwoordig heet zoiets dierenmishandeling.

Ten derde het idee dat “volkeren met andere gewoonte’s” het feest willen afnemen. De Zwarte Piet-kritiek komt vooral van hoog opgeleide Surinamers en Antillianen, die hun scholing in Nederland hebben genoten en al heel hun leven in Nederland wonen. Zij vormen een integraal onderdeel van de Nederlandse samenleving en daarmee de Nederlandse cultuur. Een andere reactie is dat het Sinterklaasfeest bij uitstek een kinderfeest is en het wordt niet gewaardeerd dat kritiek op de Nederlandse samenleving ‘over de ruggen van kinderen’ wordt geuit. Maar is Sinterklaas wel een kinderfeest? Het lijkt een feest als alle andere feestdagen waarbij volwassen typisch ‘volwassen’ gevoelens als zoete herinneringen aan vroeger en commerciële instincten botvieren.

Reactie internetforum

Nog een reactie van een internetforum: “Wat een gezeur. De kinderen weten niet beter of zwarte Piet is zwart van de roet, omdat hij altijd via de schoorsteen huizen binnen gaat, het heeft totaal niets met racisme te maken. Mensen hebben gewoon graag iets om over te zeuren hier in Nederland”. Dit verklaart niet waarom Zwarte Piet uitgesproken negroïde trekken heeft: dikke lippen en kroeshaar. Bovendien worden Zwarte Pieten tot ver achter de oren geschminkt. Wanneer Piet een schoorsteenveger was, dan hadden een paar vuige, roetige vegen op zijn gezicht toch wel volstaan? Het lijkt een discussie om niets. Veel blanke Nederlanders bagatelliseren de discussie ook liever, maar dat is in tegenspraak met hun sterke emotionele reacties. Door het rücksichtsloze karakter van hun reacties nemen ze geen kennis nemen de gevoelens van andere Nederlanders. Nederlanders die de figuur van Zwarte Piet wel als kwetsend ervaren. Dat is, denk ik, het meest kwetsend is voor alle critici van Zwarte Piet.

Literatuur

Booy, Frits, Op zoek naar Zwarte Piet. Een speurtocht naar de herkomst, de ontwikkeling en de betekenis van de dienaar van Sinterklaas (Eindhoven 2003).

Helder, Lulu en Scotty Gravenberch (red.), Sinterklaasje, kom maar binnen zonder knecht (Berchem 1998).

[bol_product_links block_id=”bol__selected-products” products=”9200000021713217,1001004005063743,1001004005515744,666791316,666751046,666853071″ name=”zwarte piet” sub_id=”” link_color=”E94C00″ subtitle_color=”E94C00″ pricetype_color=”000000″ price_color=”E94C00″ deliverytime_color=”C20318″ background_color=”FFDF80″ border_color=”E94C00″ width=”600″ cols=”3″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]35 Reacties op Geschiedenis van Zwarte Piet

 • Anne schreef:

  Oei wat een zuur stukje! Misschien heeft de schrijver zin in een overwintering in Spanje?
  Wat mij dit jaar heel opviel bij Sinterklaasintocht in Almere was het groote aantal allochtone gesminkte kinderen. Ook donkere kinderen hadden zwarte smink op hun gezicht. Kinderen denken niet zo na over waar zwarte Piet vandaan komt (behalve uit Spanje). Hij hoort bij Sinterklaas en ziet er zo uit. Wanneer alles beredeneerd gaat worden kan men het hele Sinterklaasfeest wel afschaffen. Want dan klopt het ook niet dat Sint op zoveel plekken tegelijk kan zijn. Kinderen nemen het gewoon aan en denken er verder niet over na. Zwarte Piet is zwart en Sint is blank. Pas op latere leeftijd worden er waardeoordelen aan gehangen en verdwijnt de aanname ‘dat het nu eenmaal zo ‘is’. Dat het in het verleden een ‘racistische uiting’ geweest is doet er toch niets aan af dat het nu geevalueerd is naar een kinderfeest waarbij Zwarte Piet een heerlijk rol speelt!

 • jo schreef:

  Het is helemaal geen zuur stukje! De waarheid is gewoon hard! Nederland is al als laatste gestopt met slavernij en dan worden zwarte mensen ook nog ‘ns elk jaar geconfronteerd met die pieten dat voor bepaalde Nederlanders een herrinnering is aan 400 (!) jaar slavernij. De Duitsers hebben toch ook geen feest dat gerelateerd is aan de Holocaust! Dat zou direct AFGESCHAFT worden! Santa Clause (wat in mijn oren klinkt als Sinterklaas met een Engels accent) heeft het fatsoen elfjes i.p.v. slaafjes te gebruiken. Goede oplossing vind ik.

  • Ron schreef:

   Jij zegt nu zelf dat zwarte piet een slaaf is…. terwijl ik dat gevoel daar helemaal niet bij heb.
   Het is maar net hoe je er mee om gaat.

   In de meest moderne benaming zou ik het meer een werkgever/ werknemer- relatie noemen.
   Heeft niks met slavernij te maken.

   • chrisis schreef:

    werkgever/werknemer relatie is wat mij betreft wel degelijk slaafs. 😉 alle werkenden zijn slaven van de huidige maatschappij..

    • Paul Dijkema schreef:

     Ja, en als je als werkgever een werknemer weigert vanwege zijn of haar donkere huidskleur mag dat niet. Dat is dan racisme. Maar Sinterklaas mag geen donkere medemens als werknemer hebben want dat is racisme. Snapt u het nog?

  • Dvb schreef:

   Ga even opnieuw de geschiedenis leren aub je weet niet waar je over praat Nederland stopte helemaal niet als laatste met slavernij de laatste die hiermee stopte was de islam de islamse slavernij is ook de langst durende slavernij geweest in heel de geschiedenis Europa was de eerste die slavernij afschafte verder ben ik het met je eens wat dat betreft ik zie iemand over kroeshaar roepen wat gebeurt er als haar brand dan gaat het krullen ik weet niet waar die persoon met zijn of haar verstand zit maar mijn advies aan hem of haar is steek je haar is in de fik of houd er een vuurtje dichtbij haren gaan helemaal niet krullen het brand gewoon weg

  • Kindervriend schreef:

   Ik ben er zeker van dat jij ook graag je geschenkje in ontvangst nam toen je klein was. Laat dan de kindjes hun traditie terwijl ze nog geloven in de onschuld. Ze worden al snel genoeg geconfronteerd met de grotemensenwereld wereld , zuurpruim!!

   • Ik denk dat ze geen geschenkjes heeft gehad in die tijd dat ze kind was ,..en dat ze het nu afreageert op de hedendaagse kinderen,die daar helemaal niet van begrijpen,..zielepoot.

  • Mike schreef:

   Beste Jo,

   Ten eerste: Santa claus klinkt inderdaad erg als Sintetklaas, misschien omdat de beste Santa Claus van Sinterklaas is overgenomen?
   Ten tweede, hoe kan slavernij gevoelens opwekken bij mensen die nooit slaaf zijn geweest? Mensen die in alle vrijheid (voornamelijk in Nederland) zijn opgegroeid weten NIKS van slavernij. Wij ‘blanke’ Nederlanders zijn ondertussen slaven geworden van het fenomeen racisme. ALLES wat er gezegd wordt: racisme, discriminatie…. En dan klagen over vrijheid van meningsuiting? Ga zelf eens onderzoek doen naar de geschiedenis van Snterklaas en zwarte piet in plaats van zonaar alles geloven wat je leest. Als je er eens wat tijd in zou steken kwam je er zelf achter dat er geen oorsprong te vinden is. Er zijn te veel speculaties om ooit achter de waarheid te komen.

   • Quakernate schreef:

    Hahahaha. Het is waar je ook zoekt, juist zo duidelijk waar de oorsprong van zwarte Piet ligt. Ga zelf eens onderzoek doen naar de geschiedenis van Sinterklaas en zwarte Piet in plaats van zomaar alles geloven wat je leest.

    Ten tweede: Hoe kan slavernij gevoelens opwekken bij mensen die nooit slaaf zijn geweest? Als dit een serieuze vraag is ben je geen mens. Heb jij op school niet geleerd over slavernij en heeft dat bij jou geen nare gevoelens opgewekt dan? Geen medelijden met de slaven van toen? Geen plaatsvervangende schaamte? Heb je dan geen greintje inlevingsvermogen? Ik ben/was niet per se tegen zwarte Piet, maar als ik nu bedenk dat er kinderen zijn die ermee gepest worden, dan heb ik liever geen zwarte Piet. En dan heb je pas wat iedere pro zwarte Pieter roept: Een feest voor ALLE kinderen.

    • marie margaretha mijnlieff schreef:

     Mijn reactie is omdat ik op zoek ben gegaan naar de oorsprong van het discussiepunt wat Elma Drayer haar boek heeft laten schrijven: Witte schuld. Mijn nieuwste kennis is nu: in oorsprong waren de begeleiders van Sinterklaas duiveltjes om de HEILIGHEID van de oude heer in evenwicht te brengen.
     Maar het volgende is wat ik mijn kinderen heb verteld: OOit was er een heel lief mens die aan kinderen cadeautjes gaf, vooral als ze geen eigen pop of autootje hadden.
     Bij zijn dood zetten ouders en vrienden in Nederland het geven van cadeautjes voort. Het cadeau moest vooral symbolisch en dus goedkoop zijn. Om het toch heel ‘groot’ en spannend te maken, werd het cadeau in wel tien dozen ingepakt of héél klein met alleen maar een briefje om ‘ergens te gaan zoeken, ook wel surprise genoemd.
     Om van iedereen ook een kunstenaar te maken, ‘moest’ er ook een gedicht bij en zo werd dit een hecht familie en vrienden feest met de verrassing dat bij een eventueel gelote persoon je niet wist van wie je het cadeau kreeg.
     Bovendien is in elke uitvoering geen enkele invloed nodig van ras of stand. Zo kan het Komen dat de Sint komt naar Rome. …
     Als klein meisje was ik jaloers op mijn gekleurde klasgenoten, die hoefden zich niet te schminken om meet te kunnen doen als hulpje van Sinterklaas. …. Nog een fijne dag!
     Margriet

 • silvano schreef:

  Een goed stukje geschiedenisvervalsing.. maar wel in lijn met andere tegenstanders van zwarte piet.
  Er klopt geen moer van jammergenoeg.
  Ik zal je op een paar enorme fouten wijzen.
  Zwarte geschminkte mensen die bij de Sint waren ten tijden van de Germanen(Zij stelden duivels voor en symboliseerden daarmee het kwaad dat de goede Nicolaas had overwonnen.)
  Dat is dus niet waar, veelal waren zijn cadeau en vruchtbaarheidsbrengers.
  Dan even over het uiterlijk…
  De dikke lippen… klopt.. dik geschminkte rode lippen.. er is geen neger (behalve Oprah) die dikke rode lippen heeft.. zij hebben bruine lippen.
  Tot ver achter de oren zwartgeschminkt.. logisch.. 4 miljoen keer in een nacht een schoorsteen in en uit… weleens met roet gewerkt?? het gaat je zitten op plekken waar je dat niet eens wilt dat het gaat zitten.
  Het page-kostuum… alsof een slaaf in 1800 in zo’n kostuum mocht.
  Het page-kostuum was enkel voor kinderen van adellijke afkomst.(zie. https://nl.wikipedia.org/wiki/Page_(jongen)).
  Ohja.. het kroeshaar… ja ik houdt het simpel..want dat is de schrijver van dit stukje ook.
  Het kroeshaar is logisch.. schoorstenen zitten boven een open haard..daar is vuur..dat is heet..zo ook de schoorsteen… enige idee wat er met haar gebeurd als je het half verbrand???
  Juist..het krult en wordt donker…oftewel kroeshaar..
  De gouden oorringen… jahoor..een slaaf die goud mocht houden in de 18de eeuw.. die zou allang in beslag zijn genomen door zijn meester…Gouden oorringen hebben meer met piraten en andere mannen te maken die van huis zijn(mochten ze te komen overlijden op hun tocht.dan kan van dat goud hun begrafenis betaald worden)
  Misschien moet de schrijver maar eens de docu van Arnold-Jan scheer moeten gaan kijken.
  Maar dat doet ie niet…want dat valt niet onder het politiekcorrecte gedrag van een gutmensch…

  • Richard schreef:

   BURN! .. Mooi antwoord op dit feiten-loze sprookje van dhr. A-J.

 • Gerard Vink schreef:

  Ik maak ernstig bezwaar tegen de figuur Sinterklaas. Ik voel me als witte man ernstig beledigd omdat deze figuur suggereert dat alle blanke mannen een grote witte baard hebben, een belachelijke pet dragen en bovendien pedofiel zijn. Deze persoon dient daarom zo snel mogelijk afgeschaft te worden. Dit vooral om te voorkomen dat onze gekleurde medemens denkt dat alle witte mannen er zo uit zien en zich zo gedragen. Daarnaast pleit ik er voor om, in navolging van de negerzoen, de blanke vla onmiddelijk uit alle supermarkten te verbannen. Rascistische desserts kunnen echt niet meer in deze tijd….Amen

 • Lisa schreef:

  Ik pleit er voor om Sinterklaas en ZwartePiet te handhaven en de kerstman te verbieden. Die elfjes zijn kwetsend voor dwergen, en in deze tijd kan zo’n obesitasfiguur echt niet. De kerstman is blank. Racisme! Witte kerst kan ook niet meer, en laten we Brownies ook maar in de ban doen. Weg met de moorkoppen, want dat is sneu voor Irene, en weg met de zwarte doos in vliegtuigen. Zwarte koffie is kwetsend voor de overgevoelige zieltjes voor wie het associaties oproept van slaven en koffieplantages. Lange vingers kunnen absoluut niet meer want iemand met korte vingers, of in het ergste geval helemaal geen vingers, zal die naam als kwetsend ervan. Ook bleekselderij is behoorlijk discriminerend, en de naam van roze koeken kan ook maar beter aangepast worden, want het is misschien beledigend voor homo’s. Bruine suiker kan waarschijnlijk wel blijven omdat er ook witte suiker is, maar de naam witlof dient ook gewijzigd te worden. Om problemen te voorkomen moeten huidkleurige panty’s worden verboden want niet iedere huidkleur is hetzelfde. Afrikaantjes moeten we ook maar niet meer in de tuin zetten, Koninginnesoep is niet zo leuk voor koningin Maxima, en bruin brood moet gewoon verboden worden.

 • piet stilkenboom schreef:

  Ik ben opgegroeid in een tijd dat we nog niet zo politiekcorrect waren, de zestiger jaren.

  Toch kwam het nooit bij me op te denken dat zwarte piet een domme (vul maar iets in) zou zijn. Dus het idee dat zwarte piet een slaaf is/zou zijn is waarschijnlijk de afgelopen jaren ontwikkeld.

  Er vanuit gegaan dat zwarte piet het slavernijverleden zou verheerlijken of bagatelliseren roept bij mij een paar vragen op.

  Wanneer en waar liepen onze slaven er uitgedost als zwarte piet bij?

  Ik begrijp heus wel dat films en boeken niet altijd, zo niet altijd, de geschiedenis zwart/wit weergeven. Schrijvers, ook historici, en regisseurs hebben tenslotte altijd een politieke kleur, lees voorkeur. Er zijn voldoende voorbeelden waarbij de waarheid geweld wordt aangedaan. Maar ik kan geen boek of film noemen waarin de niet-blanke medemens er bij liep als zwarte piet.

  Ik heb de geschiedenis er opzettelijk buiten gehouden.

  Want als we in de geschiedenis gaan kijken, zijn er veel meer symbolen die er aan herinneren dat mensen geregeld akelig tegen elkaar doen. Witmensen tegen zwartmensen en omgekeerd.

  Als we al die symbolen neer willen neerhalen heeft de sloopsector binnenkort hoogtijdagen. Want dan kunnen we de kerken die er nog staan, maar ook alle moskeeën en synagogen met de grond gelijk maken.

  Zwarte piet wordt dan ook alleen maar misbruikt om een statement te maken. Een statement met weinig inhoudelijke argumenten.

 • ratje56 schreef:

  ONGELOOFLIJK!

  Zwarte Piet is niets anders dan een karikatuur in mijn optiek. Net zoals Donald Duck, Suske en Wiske, Kuifje en noem maar op. Deze karikaturen zijn er om in eerste instantie onze kinderen te vermaken, niets meer of niets minder dan dat. Zij zijn jong en onschuldig en hebben hier geen weet van.
  Maar er zijn programma’s waarin ze worden gevraagd om een mening te geven (Paul de Leeuw!)
  Van deze jonge en onschuldige kinderen werd gevraagd om hun mening te geven door de heer de Leeuw en helaas voor hem kozen ze bijna allemaal voor ZWARTE PIET!
  Ja Paul, Je pakt ze Donald Duck, Suske en Wiske of Kuifje toch ook niet af??? Dat zijn hun helden en voorbeelden, kijken ze naar uit en verafgoden ze.

  Kinderen zijn nooit racistisch, behalve als jij als bijvoorbeeld ouder/verzorger ze dat hebt aangeleerd. En dat is nu precies waar typetjes als bijvoorbeeld Paul de Leeuw en Sylvana Simons mee bezig zijn, haat zaaien!
  In mindere mate De Leeuw, (homo), maar vooral Sylvana Simons, (getint), voelen zich blijkbaar plotsklaps gediscrimineerd en betrekken daar een hele bevolkingsgroep bij, waarom?

  Waarom nu pas Sylvana? Waarom niet 15 jaar geleden of zo? Leg mij dat eens uit wil je? Wat is jouw drijfveer? Het podium? Afgaan doe je toch wel, je hebt “het”niet. Ik denk dat het een kwestie van tijd is alvorens wij jou “ter ziele” kunnen dragen.

  In dat opzicht heeft de schrijver van dit stuk de plank helemaal misgeslagen en wil ik hem het volgende nog wel even meegeven:
  Linksom, rechtsom of van bovenaf, wat zou jouw keuze zijn?
  Helaas niet van bovenaf is mijn oordeel, maar hopelijk trek jij jouw lering uit de toch best wel vele kritieken die je mocht ontvangen. Terecht? Misschien niet allemaal, maar wel veel, de meerderheid..
  En dat doet pijn, niet??

 • Berry schreef:

  Ach, ooit zal er ook wel een pseudo-historicus opstaan die beweert dat Duitsland WO II niet verloren heeft. Net zoals de Turken nog steeds de Armeense genocide zullen ontkennen.Het is maar net wat in je straatje van pas komt.Blah blah blah dus…………Ik roep hierbij alle Nederlanders en Belgen op om gewoon het Sinterklaasfeest te blijven vieren zoals zij het gewend waren en al die negatievelingen te negeren alsof zij niet bestaan.Komt er vanzelf een einde aan deze oeverloze discussie met alleen maar verliezers.

 • Mar schreef:
 • Viki89 schreef:

  We kunnen hoog en laag wedden en de historicus spelen, maar als de feiten boven tafel komen worden de verdraaiingen die wij onze kinderen leren pijnlijk duidelijk!

  http://www.volkskrant.nl/magazine/geen-twijfel-zwarte-piet-stamt-af-van-kindslaven~a3531694/

 • diana kinnaer schreef:

  Hoe ook de discussie is.Of je voor of tegen bent.Er is uit een onderzoek ,door de nationale ombudsman gebleken,dat veel donker gekleurde kinderen,zich gediscrimineerd voelen door het sinterklaas feest,vanwege dan natuurlijk zwarte Piet.Dit vind ik zeer pijnlijk,waar ik de ouders verantwoordelijk voor hou.Dus zeg ik vanuit dat standpunt………..afschaffen zwarte Piet.Maar brengt mij ook op het volgende vraagstuk.Ik had als kind een bril,werd uitgemaakt voor schele……afschaffen die bril,was ook geen optie.Ook die met rood haar,die uitgescholden werd voor Rooie.Ik ben opgevoed met het idee,dat iedereen gelijk is,en we deden niet aan discriminatie.het is nooit bij me opgekomen dat zwarte Piet een onderdaan was,van donkere afkomst,hij was vooral heel lief.Ik zal nooit iemand oordelen op huidskleur of afkomst.Hoe onbegrijpelijk was het wel voor mij,dat mijn Surinaamse vriendin,een Hindoestaanse,absoluut geen verkering mocht,met een Surinaamse jongen van Creoolse afkomst,dus die mochten dat onderling wel discrimineren.

 • Flink paape schreef:

  Beste dames en heren.
  Wil de echte zwarte piet opstaan.
  Het schedel restant van zwarte piet ligt in een leidse museum. ..zijn echte naam is verloren gegaan.
  Hij was ook niet de bediende van de sint…die was natuurlijk fictiev maar van een ander bekend persoon van die tijd.
  Mag je een vertolker van een historisch figuur beoordelen op zijn uiterlijk…..antwoord nee volgens de grondwet niet .dan ook nog eens de vrijheid van geloof die hier getreden word …namelijk het geloof van sint en piet.

 • Flink paape schreef:

  Kleding zwarte piet komt van de 1 april viering af …..de Spaanse kostuums zijn later ook hergebruikt voor zwarte piet .
  Dat niemand die link gezien heeft .

 • bertvanzantwijk schreef:

  Ga je nu werkelijk de aanwezigheid van Zwarte Piet vergelijken met lijfstraffen voor overspel en sodomie? Was dat volgens jou ook een traditie? Belachelijk!

  De reden waarom Zwarte Piet zwart is:
  Tijdens het najaar is de sluier tussen hemel en aarde het dunst. Onze voorouders geloofden dat de periode van 1 november tot en met 6 januari de periode was waarin de overledenen zich opmaakten voor hun reis naar de hemel. Op 31 oktober komen de overledenen tot leven (halloween). Daarna worden de heiligen aangeroepen (allerheiligen, 1 november) en wordt gebeden voor het zielenheil van de overledenen (allerzielen, 2 november). De zielen zullen aan het begin van de 12 heilige nachten (25 december-6 januari) hun reis naar het hiernamaals beginnen. Op 25 december zingen we niet voor niets: Stille nacht, heilige nacht. Omdat er ook kwade geesten naar de aarde afgedaald kunnen zijn, jagen we die op 31 december weg door veel lawaai te maken (vuurwerk). Op 6 januari (Drie Koningen) sluiten we deze periode af.

  De overledenen komen niet zomaar in de hemel. Heiligen wier naamdag tussen 1 november en 25 december valt, dalen af naar de aarde om de zielen te verzamelen, te heiligen en te begeleiden op hun reis naar het hiernamaals. Dit geldt onder meer voor Sint Maarten (11 november) en Sint Nicolaas (6 december). Vroeger werd ook Sint Maarten vergezeld door Zwarte Pieten. Zwarte Pieten zijn de zielen van de overledenen. Zwart is de kleur van de dood, zij zijn zwartgeblakerd door hun verblijf in het vagevuur, waar zij zijn gelouterd. Hierdoor zijn hun zonden weggewassen en krijgen zij toegang tot de hemel.

  Zie: https://bertvanzantwijk.wordpress.com/2016/10/29/zwarte-piet/

  • John Palmer schreef:

   Je verwart een en ander met elkaar, Bert. Het is Wodan (de Noordelijke shamanistische god van de extase) die in de Wilde Jacht de zielen van de doden begeleidt, was over heel Europa bekend.
   De overleden komen niet terug tot leven tijdens Halloween. Dit zogenaamde Keltisch feest heeft nooit bestaan!! Het is een Amerikaanse verbastering van Allerheiligen, (1 November) dat ook bekend was als All Hallows (holy). Allerheiligen wordt gevolgd door Allerzielen (2 November) wanneer respect wordt betoond aan de doden. Zwarte Pieten zijn niet de zielen van de overleden. En ook de sociologen slaan de plank mis. Zwarte Piet kon wel eens veel ouder zijn dan velen veronderstellen. Zo is er een legende over zwarten bij de Neolietische steencirkel van Callanish op het eiland Lewis (Schotland), en een andere legende vertelt dat de stenen voor Stonehenge afkomstig waren van de Giant’s Ring in Ierland, de stenen zouden daar gebracht zijn door reuzen uit Afrika. Inderdaad bestaan er steencirkels in de Gambia en in Noord-Africa. In Marokko geloofde men dat deze gebouwd waren door reuzen en ogres. Zwart is niet de kleur van de dood, Bert, duizenden jaren lang werden mensen begraven in een wit kleed, zwart als als begrafeniskleur werd pas geintroduceerd tijdens de Renaissance.

 • Bert schreef:

  Het is de schrijver Jan Schenkman die de zwarte piet heeft geintroduceerd en hij is de schuldige
  die al deze ophef in 1850 creeerde in een racistisch Nederland. Slavernij was toen nog heel gewoon. Nederland was de laatste Europese natie die in 1863 slavernij afschafte want er werd heel veel aan verdiend. Waar niemand bij stilstaat is dat Sinterklaas een Turk was en beslist geen Nederlander. Hier wordt een Turk verheven als de goedheilig man, terwijl meeste Nederlanders het niet zo hebben met Turken. Vreemd gedrag! Ben ik blij dat ik niet in Nederland woon…..

  • Herman schreef:

   Toen was het nog geen Turkije slimmerd!

  • bertvanzantwijk schreef:

   Bert, 19 november 2017 om 00:17

   Jij hebt het niet helemaal begrepen.

   Jan Schenkman heeft Zwarte Piet niet geïntroduceerd, hij beschreef slechts wat hij zag. Door de plaatjes in zijn boek heeft Zwarte Piet wel zijn huidige (menselijke) voorkomen gekregen. Dat had niets te maken met slavernij, maar was het gevolg van door J.P. Basedow geïntroduceerde gewijzigde inzichten over opvoedkunde, waar onderwijzer Schenkman zich uiteraard aan diende te conformeren.

   Het is correct dat de slavernij pas in 1863 officieel werd afgeschaft in Nederland, maar het stond al ruim voor die tijd op een heel laag pitje. Door de opkomst van landbouwmachines waren slaven namelijk al lang voor die tijd overbodig. Het is dus onzin om te stellen dat de slavernij pas in 1863 werd afgeschaft omdat er heel veel aan werd verdiend.

   Sint Nicolaas was ook geen Turk, maar een Griek. Hij is geboren in Patara en later bisschop geworden in Myra, het huidige Demre. Dat ligt nu in Turkije, maar de Turken kwamen daar pas meer dan 500 jaar na het overlijden van bisschop Nicolaas.

   Zoveel fouten in zo´n kort bericht…..

   • Dave77 schreef:

    Je kunt niet beweren dat Sint Nicolaas een Griek was. We weten niets over zijn geschiedenis. Het Romeinse Rijk had controle over het gebied in de periode van zijn geboorte. Aangezien de Stoa in die periode nog dominant was onder de Griekse bevolking is het aannemelijker om aan te nemen dat ‘De Sint’ geen Griek was. Het is moeilijk om de juiste afkomst te bepalen. Dit kan van alles zijn. Grieks komt naar mijn mening niet in een top 3 voor wanneer je zijn afkomst toch wilt rangschikken.

  • bertvanzantwijk schreef:

   Bert, 19 november 2017 om 00:17

   En nog een foutje…

   Nederland was ook niet de laatste Europese natie die de slavernij afschafte, want dat waren Spanje en Portugal.

 • Lieke schreef:

  Dit is een prima beargumenteerd stuk. De feiten en argumenten kloppen.

 • betoogzwartepietendiscussie schreef:

  omg mensen, jullie kunnen wel zo gaan zeuren, maar ik ben een minderjarige en moest een betoog schijven over de zwarte pieten discussie en de geschiedenis van sinterklaas en zwarte piet is gewoon dat een donkergetinte man een slaaf was en sinterklaas heeft hem vrijgemaakt en als dank is de man hem blijven helpen. dus niets geen slavenij door de sint, maar door heel andere mensen en daar hoor je nooit wat over, dus k ben van mening, laten we allemaal gwn onze bek hierover houden en het laten zoals het nu is.

 • Mireille Sint Jago schreef:

  Het schilderij van Mattijs Naiveu uit 1703 laat precies zien hoe het feest van Sinterklaas geëvolueerd is in de tijdgeest van de afschaffing van de slavernij. Net als men nu demonstreert tegen afschaffing van ZP werd dat destijds ook gedaan door karikaturen op te tekenen. Vrijheid van mening… Een Nederland waar de slaven die er überhaupt waren, nooit een boek mochten oppakken. Klederdracht van Congolese koninklijke afgezanten tot pagepak van de huisslaaf verlaagd. Succes met je betoog. Denk aan de bronvermelding. https://www.facebook.com/100000066943399/posts/2230003330345210/

 • razziarotterdam schreef:

  Bij toeval las ik het zeer genuanceerde stuk over de Zwarte Pieten Strijd. Ik schrok daarna toch wel van de heftige Zwart Wit reacties hier op dit Forum. Waar komen die Nederlandse ongenoegens vandaan? Verbergt het een vorm van egoïsme? Kijk naar de vreselijke armoede om ons heen in de wereld terwijl wij leven in een welvarend land. Natuurlijk is het in Nederland ook scheef verdeeld. Want wie maakte zich bv druk bij zijn winterse CV dat de huizen van de Groningers met houten balken gestut moesten worden. Bovenstaande strijders gaven niet thuis want waren net even de snelwegen aan het blokkeren.
  Het bedrijfsleven geniet van zulke “feest” discussies: de omzetten stijgen door deze gratis reclames

  Ik zou zeggen ga op de barricade voor uitbuiting door ons bedrijfsleven van kinderen in de lage lonen landen. Dan zouden onze kinderen van nu later ECHT TROTS op hun ouders van nu kunnen zijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor TOEN!