De zetel van Franciscus

Elk jaar bezoeken miljoenen mensen de basiliek van Assisi, waar de overblijfselen van Franciscus zouden liggen. Journalist Karl Hammer deed drie jaar lang onderzoek en komt tot een schokkende conclusie. 

 

Zij hebben opgestookt door een waanzinnige geest, zijn lichaam met heiligschennende overmoed en trots geroofd.

– Paus Gregorius IX, 16 juni 1230 –

 

Franciscus werd geboren als zoon van een welgestelde lakenhandelaar in Asissi, aan het einde van de twaalfde eeuw. Volgens zijn eerste biograaf, Thomas van Celano, was de jonge Franciscus in zijn jonge jaren een wildebras en besteedde hij veel geld aan feesten en kleding. Na een periode van krijgsgevangenschap (hij was toen rond de twintig) werd Fransiscus ziek. Hij overleefde zijn ziekte en kreeg aandacht voor het lot van de melaatsen, die in die tijd volledig door de maatschappij werden verstoten.

franciscus

Franciscus van Assisi. bron: wikimedia commons

Armoede

De jonge Fransiscus zag het als zijn missie om de armen te helpen en daarmee ook een einde te maken aan zijn rijke, maar lege leven. Dat deed hij door afstand te doen van zijn bezittingen en in armoede te gaan leven, tussen de armen zelf.

In al zijn  armoede werd Franciscus al snel bekender en bekender en kreeg hij ook meer invloed en macht. Hij werd ontvangen door koningen, keizers pausen en zelfs islamitische sultans. Bij zijn dood in 1226 werd hij door heel veel mensen als heilige vereerd. En daarmee staan we aan de basis van dit boek.

 

Relieken

Want de overblijfselen van een heilige waren in die tijd veel waard, het waren machtige relieken. Precies om die reden ontstond er een flinke ruzie over de vraag waar zijn lichaam begraven zou moeten worden. Uiteindelijk zou het lichaam volgens de officiële een laatste rustplaats vinden in de basiliek van Assisi. Maar dat is slechts de officiële lezing, en niet per se de waarheid. Het is precies deze vraag waar onderzoeksjournalist Karl Hammer een antwoord op probeert te formuleren. Want de bevindingen van Hammer voegen weer een nieuwe dimensie toe aan wat we tot nu toe al over Franciscus wisten. Er liggen inderdaad menselijke resten in de crypte onder de basiliek, maar die zijn niet van Franciscus. Zijn lichaam zou zijn gestolen en zijn vervangen door de botten van een ander, mogelijk zelfs een vrouw.

Van zijn drie jaar durende zoektocht naar de waarheid doet Hammer zeer uitgebreid verslag. Daarin schept  hij een helder en kritisch beeld van de katholieke kerk en de werking en hiërarchie van het kerkelijke bestuursapparaat. Geheel centraal staat het leven van Franciscus, die hij als het ware volgt tot Franciscus’ dood in 1226.

Opbouw

Het boek is opgedeeld in zeven hoofdstukken. De eerste zes beschrijven  – naast Hammer’s zoektocht – het leven van Franciscus en de kerkelijke wereld. Pas in deel 7, het la

cover van het boek

cover van het boek

atste hoofdstuk van het boek, komt de reliekenkwestie aan de orde. Dat is ergens jammer, omdat de achterflap doet veronderstellen dat de reliekenroof centraal staat. Maar aan de andere kant zijn de eerste zes hoofdstukken een interessante opmaat naar de uiteindelijke openbaring van de reliekenroof en door Hammer’s innemende schrijfstijl ook bepaald geen straf om te lezen. Hammer neemt je als lezer mee in zijn zoektocht, de dilemma’s waar hij voor stond en de vragen die hij beantwoord wilde zien. Als lezer krijg je het gevoel met Hammer mee te speuren naar de antwoorden en oplossingen.

Hammer is erin geslaagd een biografie te schrijven fascineert, die vragen oproept en ze beantwoordt. En met de reliekenroof als ‘grande finale’ van dit boek is er een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan alles wat we al wisten over Franciscus. Zeker de moeite waard om te lezen!

Trailer

[youtube]https://youtu.be/IMLLCwZgh64[/youtube]

www.karlhammer.eu

www.uitgeverijelmar.nl

[bol_product_links block_id=”bol_5698db93a4dd3_selected-products” products=”9200000036417588,1001004011542486,1001004010181767″ name=”hammer” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”600″ cols=”3″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Erik Sweers

Erik Sweers studeerde van 1997 tot 2004 geschiedenis aan de universiteit van Utrecht. Sinds 2008 is hij redacteur voor Historiën. Erik heeft in samenwerking met diverse uitgeverijen lesmateriaal voor het voorgezet onderwijs gemaakt, zoals GeschiedenisNU en de geschiedenislesmethode Columbus.

More Posts - Website

Schrijf je in voor TOEN!