Disclaimer

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie van Historiën.

Het is uitsluitend toegestaan de informatie van deze site voor persoonlijk gebruik te downloaden en het voor studie- en/of lesdoeleinden te gebruiken. Commerciële toepassing is niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Historiën-redactie. Bij elke vorm van herpublicatie is bronvermelding (tenminste de volledige auteursnaam, Historiën als website en de URL www.historien.nl) vereist.

Alle teksten op de website en een deel van de afbeeldingen zijn eigendom van de betreffende auteurs, tenzij anders vermeld. De gebruikte afbeeldingen zijn rechtenvrij, eigendom van de auteur of met toestemming van de rechthebbende geplaatst. Indien u meent dat er sprake is van schending van auteursrecht, neem dan contact op met Historiën via info@historien.nl. Wij zullen dan de betreffende tekst, beeld- en/of geluidsmateriaal van de site verwijderen en de betreffende auteur op de hoogte stellen.

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. De informatie berust op betrouwbare bronnen en/of zorgvuldige analyse van wetenschappelijk nieuws. Historiën is niet verantwoordelijk voor de geschiktheid en/of volledigheid van de geboden informatie en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen of onjuistheden. Aan de op Historiën aangeboden informatie en/of diensten kunnen geen rechten worden ontleend.

De links op deze site zijn op betrouwbaarheid getest. Historiën is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het functioneren van de site waarnaar verwezen wordt. Historiën is ook niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze sites.

Schrijf je in voor TOEN!