Dromen in de oudheid

‘Dromen in de oudheid’ is het thema Lampas, tijdschrift voor classici. In klassieke vertellingen komen dromen veel voor. Ze zijn verklarend en voorspellend.

‘Dromen in de oudheid’ is het thema van het themanummer van Lampas, tijdschrift voor classici (december 2012). Het is typisch een onderwerp dat je aan het denken zet. Als je nu een droom navertelt dan moet je toch echt wel een goed verhaal hebben of je komt al gauw in het hokje ‘Happinez-lezers’. Vreemd eigenlijk, want het vertellen en verklaren van dromen was de gewoonste zaak van de wereld in het grootste deel van de (historische) menselijke geschiedenis. In klassieke, Bijbelse en middeleeuwse bronnen zijn de droomvertellingen en – verklaringen niet van de lucht.

Verklaring

Het themanummer deed mij des te meer beseffen hoe vertrouwenswekkend een droomvertelling voor een toehoorder toen moet zijn geweest als verklaring voor een bepaalde gebeurtenis.

Omdat droomvertellingen en –verklaringen zo’n belangrijke rol spelen in de klassieken, is de bestudering van deze geschiedenis zeker geen niche, gezien de notenapparaten bij de vijf artikelen in het themanummer en de boektitels in ‘Signalementen’.

Verschijningsdroom

Het Engelstalige artikel van William Harris is een sterke inleiding op het onderwerp. In ‘Epiphanies and authority in classical Greek dreaming’ beschrijft hij de ontwikkeling van de epiphany dream of verschijningsdroom; een droom waarin een individu ((god, geest of persoon) voor de dromer verschijnt. Hij laat zien dat pas in de zeventiende eeuw deze droombeschrijvingen langzaam maar zeker uit de literatuur verdwijnen.

Galenus en Herodotus

Ook in andere artikelen laten auteurs zien dat droomverklaringen geen stilstand kenden, zoals Griekse incubatiedromen (Kim Beerden) en Artemidorisch-Macrobische droomclassificatie (Jo Bilblija). Maithe Hulskamp bestudeert het nut van de droom voor de praktiserende arts volgens de schrijvers van het Corpus Hippocratum; Galenus die dit werk zes eeuwen later becommentarieerde was kritisch over het ‘droomgebruik’. Tot slot overtuigt Richard Haasen dat droombeschrijvingen van Herodotus kunnen dienen als interessant en toegankelijk lesmateriaal.

Eerlijk gezegd is niet ieder artikel in dit Lampas-themanummer even toegankelijk voor de leek, maar dit boeiende onderwerp maakt het de moeite wel waard om  niet weg te dromen.

Dromen in de oudheid

Lampas, tijdschrift voor classici (Hilversum, december 2012)

Uitgeverij Verloren

[bol_product_links block_id=”bol_58ee88f422c51_selected-products” products=”9200000046637300,9200000019397525″ name=”Lampas” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FF9C38″ border_color=”D21C00″ width=”400″ cols=”2″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Leon Mijderwijk

Leon Mijderwijk (1975) studeerde voor Leraar Geschiedenis 2e graads aan de HU en deeltijd Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Zijn aandacht gaat uit naar de vroege middeleeuwen, in het bijzonder van Engeland. Hij schreef artikelen en recensies voor Westerheem, Archeologie Magazine, So British & Irish, Muntkoerier en Filatelie. Leon is redactiemedewerker van het Detectormagazine en Historiën-redacteur. Hij onderhoudt contact met diverse uitgeverijen, archeologen en historici.

More Posts

Schrijf je in voor TOEN!