Een daderprofiel van lustmoordenaar Jack the Ripper

In het jaar 1888 maakte een seriemoordenaar Londen onveilig. Zijn naam? Jack the Ripper. Diens waren identiteit? Nog altijd een mysterie. De FBI schetste een daderprofiel dat iets meer inzicht moet geven in een van de beroemdste moordenaars ooit.

De Whitechapel-moorden

Tussen augustus en november 1888 werden vijf vrouwen op gruwelijke wijze vermoord door een onbekend persoon. Allen waren prostituees uit de Londense wijk Whitechapel die op korte afstand van elkaar werden gevonden. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes en Mary Jane Kelly zijn bekend geworden als ‘the canonical five’. Mogelijk vielen er die herfst nog meer slachtoffers door soortgelijke aanvallen. De connectie met de slachtoffers uit Whitechapel werd echter nooit bevestigd.

‘Jack the Ripper’

De naam ‘Jack the Ripper’ is afkomstig uit een brief naar de politie, die zou zijn geschreven door de moordenaar. Dit persoon noemde zich ‘Jack the Ripper’. Het is niet duidelijk of de brieven wel echt geschreven zijn door de moordenaar. Veel experts geloven namelijk dat de eerste “Ripper” brief eigenlijk werd geschreven door een journalist die voor sensatie wilde zorgen. Wel opvallend is dat de zogeheten “From Hell” brief, die politie en pers enige tijd later ontving, de helft van een menselijke nier werd gevonden. Deze zou afkomstig zijn geweest van Catherine Eddowes.

De beruchte 'From Hell' brief, die de politie ontving in oktober 1888, inclusief nier. (bron: Wikimedia)

De beruchte ‘From Hell’ brief, die de politie ontving in oktober 1888 (bron: Wikimedia)

De zaak in Nederland

De brieven van “Jack the Ripper” zijn maar een van de vele mysteries die deze moordzaak omringen. De zaak zorgde voor een wereldwijde controverse. Ook de Nederlandse kranten berichtten uitvoerig over de geruchtmakende zaak, waarbij de dader in rook leek opgegaan:

“Weer heerschte gedurende de twee laatste nachten de grootste ontroering in East-End: men had vernomen, dat de politie brieven ontvangen had, meldende dat de moordenaar zijn vreeselijk werk ging hervatten. De schrik werd nog vermeerderd, toen men Zaterdag-namiddag de brieven openbaarde, door den zoogenaamden Jack the Ripper geschreven.”

“De politie heeft buitengewone maatregelen genomen, cm de vernieuwing dier afschuwlijkheden te beletten. Niet alleen toont de gewone politie grooten ijver, maar zij wordt moedig geholpen door de vrijwilligers van het Bewakings-Comité, ’s Nachts worden alle hoeken en gaten bewaakt, en al de personen, die eenigszins verdacht voorkomen,worden aangehouden totdat zij zich volkomen van alle vermoedens hebben gezuiverd.”

– “De moorden in Londen” in: De Tijd, 11-10-1888

“Nog steeds is de moordenaar niet gevonden; men begint bijna te wanhopen, dat er nog licht in deze zaak zal ontstoken worden.”

– “De moorden in Whitechapel”, in: Nieuwsblad van het Noorden, 20-10-1888

Lustmoordenaar

De nooit opgeloste zaak is een mythe van ongekende proporties. Ondanks een uitgebreide zoektocht van de Britse politie en tientallen theorieën weet niemand tot op de dag van vandaag wie de beroemde moordenaar was. De FBI heeft enige tijd geleden een daderprofiel opgesteld van Jack the Ripper. Dit openbare document is online te lezen, en geeft een schets van de moordenaar. Jack the Ripper wordt beschouwd als een zogeheten ‘lustmoordenaar’. Dit houdt in dat een dader moordt uit een seksuele obsessie met het slachtoffer. Denk bijvoorbeeld aan verkrachting, amputatie, kannibalisme en necrofilie. De FBI definieert “lust” vooral als een moedwillige aanval op de genitale delen van slachtoffers. Jack the Ripper verwijderde verschillende lichaamsdelen van zijn slachtoffers, waaronder een nier en baarmoeder (Catherine Eddowes) en hart (Mary Jane Kelly).

FBI profielschets van Jack the Ripper

Het rapport van de FBI stelt echter dat er nooit sporen zijn gevonden van seksueel geweld en lichamelijke martelingen. Wel vermoordde de dader zijn slachtoffers snel, om na hun dood een deel van hun organen te verwijderen. Ook nam “The Ripper” ringen mee van zijn slachtoffers, waarschijnlijk als een soort ‘trofee’. Wat concludeert de FBI uiteindelijk over “Jack the Ripper”?:

  • Waarschijnlijk was het een witte man. Ten eerste omdat er zeer weinig vrouwelijke lustmoordenaars bestaan. Ten tweede was de dader waarschijnlijk blank, omdat alle slachtoffers wit waren. In het algemeen zijn lustmoorden als deze interraciaal
  • De dader die dit soort moorden pleegt is over het algemeen mid-twintig tot eind twintig jaar oud. Het vaststellen van de leeftijd is echter altijd moeilijk, en bij de zoektocht naar de dader niet heel betrouwbaar
  • “Jack the Ripper” zag er waarschijnlijk uit als een heel normaal persoon, hoewel hij zich op het moment van de moorden waarschijnlijk had verkleed. Hij toonde zich aan de slachtoffers namelijk graag als een rijk iemand, zodat de prostituees hem sneller vertrouwden.
  • Waarschijnlijk kwam hij uit een familie met een dominante moeder en een zwakke of afwezige vader. Het zou kunnen dat zijn moeder veel dronk. De dader zou het daardoor hebben ontbroken aan een stabiele jeugd en goede rolmodellen. Daardoor ontwikkelde hij zich tot een antisociaal persoon, een kluizenaar. Hij werkte dan ook graag alleen, was waarschijnlijk niet getrouwd en vond het lastig om sociale contacten te onderhouden.
  •  Als kind zou de dader zijn woede en frustratie onder andere hebben geuit door dieren te martelen. Het gaf hem een gevoel van macht en dominantie en controle, zonder ooit bestraft te worden. Bij het ouder worden zorgde dit voor sterke fantasieën over wreedheid, dominantie en marteling van vrouwen.
  • Zijn fantasieën leefde hij onder andere uit in zijn werk, waar hij bovendien weinig hoefde samen te werken met anderen. Denk bijvoorbeeld aan een slager, (assistent-) begrafenisondernemer of (assistent-) patholoog anatoom
  • De verlegen “loner” Jack the Ripper zou ergens in Whitechapel hebben gewoond en graag een biertje hebben gedronken in de pub. Met enige alcohol op vond hij het makkelijker om een gesprek aan te gaan. Omdat hij in Whitechapel woonde, bevond de eerste moord zich waarschijnlijk dicht bij zijn woon- en werkplek.

Bronnen

https://www.youtube.com/watch?v=04d5nyKBQxw

[bol_product_links block_id=”bol_562d16a8975f4_selected-products” products=”1001004002266734,1001004001448646″ name=”jack the ripper” sub_id=”” link_color=”D68F00″ subtitle_color=”D6982D” pricetype_color=”FF642B” price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFBD7A” border_color=”D27700″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Denise Parengkuan

Denise Parengkuan (1991) studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief aan de Universiteit Utrecht. Ze is gespecialiseerd in Amerikaanse en internationale geschiedenis. Daarnaast heeft ze sinds kort haar eigen tekstbureau 'Talent voor Teksten'. Voor vragen/opmerkingen kunt u haar altijd bereiken op info@talentvoorteksten.com.

More Posts - Website

Schrijf je in voor TOEN!