Frederik Gijsbert Baron van Dedem (1743-1820)

In het kader van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije verschi jnt in najaar 2012 bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen Henk Boom’s boek Onze man in Constantinopel – Frederik Gijsbert baron van Dedem 1743-1820.

De presentatie van het boek vond plaats op woensdag 10 oktober 2012 om 17.00 uur in het museum TwentseWelle te Enschede. Tegelijkertijd zal er een tentoonstelling over het leven van Frederik Gijsbert van Dedem worden geïnaugureerd.  De dag daarvoor zal in Wijhe, waar Van Dedem werd geboren en waar hij overleed, het plein voor het oude gemeentehuis worden omgedoopt in Van Dedem Plein.

Osmaanse Rijk

Met Onze man in Constantinopel wordt een boeiend beeld geschetst van de omstandigheden waaronder Frederik Gijsbert van Dedem zijn diplomatieke werk tussen 1785 en 1808 moest verrichten in de hoofdstad van het Osmaanse Rijk. Het is het verhaal over een Overijsselse baron die met grote volharding zijn taak als ambassadeur vervulde in de jaren dat de Turkse suprematie tanende was . Tegen die achtergrond van oorlogen, oproer en politieke onzekerheden beschrijft de auteur het ongemakkelijke leven van een edelman, die de toren van de Nicolaaskerk in Wijhe inruilde voor de minaretten van de moskeeën in Constantinopel. Gedurende zijn leven bouwde hij een niet te overtreffen staat van dienst op. Toch zou hij in 1820 als ambteloos burger in zijn kasteel De Gelder sterven. Het verslag daarover heeft een hoog journalistiek gehalte met veel feiten, citaten en anekdotes. Het is het verhaal van een buitenlandcorrespondent die de lezer via archieven en bezoeken ter plekke meevoert naar de roerige tijd waarin Frederik Gijsbert baron van Dedem leefde.

Henk Boom

Henk Boom (1945) is journalist – hij werkte sinds 1987 als correspondent voor diverse bladen met Madrid als standplaats – en auteur van vele publicaties met historische thema’s. Zijn boek De Grote Turk dat werd genomineerd voor de AKO-literatuurprijs, is intussen vertaald in het Duits en het Turks. In november is Boom, samen met turkoloog prof. Erik Jan Zürcher en de van oorsprong Iraanse schrijver Kader Abdolah, uitgenodigd om Nederland te vertegenwoordigen op de Internationale Boekenbeurs van Istanbul.

Henk Boom,
Onze man in Constantinopel. Frederik Gijsbert Baron van Dedem (1743-1820),

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
genaaid gebrocheerd,
ISBN 978.90.5730.846.8, prijs € 24,95 – 272 pagina’s.

[bol_product_links block_id=”bol_59175a58dab34_selected-products” products=”9200000002272173″ name=”baron van Dedem” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FF9C38″ border_color=”D21C00″ width=”200″ cols=”1″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]
Schrijf je in voor TOEN!