Frederik Muller, Baanbreker in de wereld van het boek

Frederik Muller was een negentiende-eeuws verkoper van antieke boeken. Zijn rol ging veel verder dan die van handelaar: hij verzamelde en catalogiseerde boeken en prenten en zette zich in voor het auteursrecht.

 

schriks-muller-2016Je hebt van die mensen in de geschiedenis van wie je je afvraagt hoe ze al die activiteiten in één mensenleven kunnen ontplooien. Kijk naar de jaartallen achter de naam en de kans is groot dat het een negentiende-eeuwer betreft. Wat hadden die mannen een energie -ja, het waren vooral mannen en de vrouwen die vanuit hun maatschappelijk achtergestelde positie erin slaagden door te breken waren sowieso geweldenaars. Die negentiende-eeuwse mannen waren weliswaar in een positie om zich geheel toe te leggen op hun werk, hun hobby of roeping. Geen papadagen, geen ‘ik doe ook mijn ding in de huishouding’. Nee, aan het werk betekende stil en ongestoord aan het bureau zitten , vorsen en schrijven. Maar dat maakt de prestatie die zij leverden niet minder bewonderenswaardig. Frederik Muller was zo’n man.

Boekhandelaar Frederik Muller

In Frederik Muller 1817-1881, Baanbreker in de wereld van het boek schrijft auteur Chris Schriks dat Muller “een baanbreker [was] in de 19de-eeuwse boekhandel, die met zijn uitgaven, verzamelingen, bibliografieën, antiquariaats- en veilingcatalogi, geschriften en boeken vindbaar en toegankelijk maakte voor wetenschap en handel.”

Het zijn deze uitgaven die een beeld geven van zijn werkzaamheden. Die activiteiten stonden, ook al kwamen ze ten gunste van de wetenschap en de kennis van boeken, vooraleer ten dienste van de handel. Zakelijke brieven tonen Mullers handelsgeest. Hij schreef brieven naar vakbroeders in binnen- en buitenland. “Hij correspondeerde met uitgevers, boekhandelaren, bibliothecarissen, boekhistorici en verzamelaars in Duitsland, Engeland en Schotland, België en Frankrijk, de Verenigde Staten, Oostenrijk, Italië en Rusland.”

Zijn bezigheden lokte steeds weer ander werk uit. “Van het één kwam het ander. Door zijn kennis en deskundigheid, door zijn bekendheid met de handel, zijn relaties met aanzienlijke boekhandelaren in binnen-en buitenland, kreeg hij opdrachten en bestellingen die zowel gunstig waren voor zijn bedrijf, als voor de cultuur, de boekwetenschap en de bibliotheken.”

Wet op het Kopijrecht

Schriks beschrijft vooral wat Muller deed en niet zozeer wie hij was. Soms krijgen we een inkijk in zijn persoonlijk leven, bijvoorbeeld over zijn geloofsovertuiging, doordat een brief aan een vriend wordt aangehaald. Uit de beschrijvingen hoe hij met anderen omgaat, komt hij mij over als principieel en daardoor soms drammerig, maar niet per se dwars. Hij streek niet tegen de haren in om anderen dwars te zitten maar om zijn punt te maken. Dat blijkt bijvoorbeeld in de kwestie waar Muller zich decennialang voor inzet: een aanpassing van de Wet op het Kopijrecht waardoor nadruk door uitgevers aan banden kan worden gelegd.

Schriks is een kenner bij uitstek van het auteursrecht en beschrijft deze kwestie dan ook uitgebreid. Misschien een beetje te uitgebreid aangezien het deze biografie enigszins uit balans brengt. Mogelijk onbedoeld verdwijnt Muller door die beschrijving –hoe interessant die ook is- naar de achtergrond terwijl uit al zijn activiteiten blijkt dat hij de volle aandacht verdient.

Chris Schriks

Frederik Muller 1817-1881, Baanbreker in de wereld van het boek

(Zutphen 2016)
ISBN 9789462491373
Walburg Pers

Lees meer over uitgaven over Frederik Muller.

[bol_product_links block_id=”bol_5782066fe05cf_selected-products” products=”9200000058049819,666771661″ name=”Frederik Muller” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FF8E1C” border_color=”D2D2D2″ width=”400″ cols=”2″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

 

Leon Mijderwijk

Leon Mijderwijk (1975) studeerde voor Leraar Geschiedenis 2e graads aan de HU en deeltijd Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Zijn aandacht gaat uit naar de vroege middeleeuwen, in het bijzonder van Engeland. Hij schreef artikelen en recensies voor Westerheem, Archeologie Magazine, So British & Irish, Muntkoerier en Filatelie. Leon is redactiemedewerker van het Detectormagazine en Historiën-redacteur. Hij onderhoudt contact met diverse uitgeverijen, archeologen en historici.

More Posts

Schrijf je in voor TOEN!