Geschiedenis Middelburgse Commercie Compagnie

In juni 2014 verschijnt bij uitgeverij Walburg Pers te Zutphen het boek Geschiedenis van de Middelburgse Commercie Compagnie van Ruud Paesie. Atlas - Aangepast CM rondom groter

PERSBERICHT

De officiële presentatie vindt plaats op 13 juni 2014 tijdens het symposium Zeeland en het einde van de slavenhandel in de bibliotheek te Middelburg. Het eerste exemplaar zal worden aangeboden aan de Commissaris van de Koning Han Polman. Het symposium en de boekpresentatie maken deel uit van de Nationale Herdenking 200 jaar Afschaffing van de Nederlandse Slavenhandel.

Middelburgse Commercie Compagnie

De in 1720 opgerichte Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) behoort tot de kleinere Nederlandse compagnieën uit de achttiende en negentiende eeuw en kreeg vooral bekendheid door de trans-Atlantische slavenhandel. De onderneming omvatte echter veel meer activiteiten. Naast slavenhandel bedreef de compagnie walvis- en kaapvaart en rustte zij schepen uit voor de Europese handel en de handelsvaart op West-Afrika en Amerika. Zelfs een kostbare Zuidzee-expeditie heeft zij georganiseerd.

Opheffing VOC en WIC

Na de opheffing van de grote handelscompagnieën VOC en WIC wist de MCC zich als enige te handhaven. Na 1800 richtte de MCC zich voornamelijk op scheepsbouw en werden op haar werven in opdracht van derden naast fregatten, barken en schoeners ook verscheidene stoomschepen gebouwd. De MCC is pas in 1889 geliquideerd.

Werelderfgoedlijst

In Geschiedenis van de MCC belicht Ruud Paesie alle facetten van deze unieke onderneming. Er is door de auteur naast literatuuronderzoek, ook langdurig en diepgravend archiefonderzoek verricht naar met name de geschiedenis van de MCC in de negentiende eeuw. Dit onderzoek heeft veel nieuwe en nog niet eerder gepubliceerde inzichten opgeleverd. De bijna volledig bewaard gebleven bedrijfsadministratie van de Middelburgse Commercie Compagnie is opgenomen in de Memory of the World Register, de Werelderfgoedlijst voor documenten van UNESCO.

Geschiedenis van de MCC is een standaardwerk over het bestaan van deze handelsorganisatie. Samen met Geschiedenis van de VOC en Geschiedenis van de WIC schetst dit boek een compleet beeld over het ontstaan van de Nederlandse koloniale geschiedenis.

Dr. Ruud Paesie (1956) is maritiem historicus. Hij publiceert over uiteenlopende maritieme onderwerpen, veelal vanuit een Zeeuws perspectief.

Ruud Paesie,

Geschiedenis van de MCC . Opkomst, bloei en ondergang,

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
ISBN 978.90.5730.931.1, prijs € 29,95 – 208 pagina’s.

[bol_product_links block_id=”bol_53a9e1e02568f_selected-products” products=”9200000023081611,9200000009677222,1001004006012796,9200000005426866,1001004010312669″ name=”Geschiedenis MCC” sub_id=”” link_color=”E94C00″ subtitle_color=”E94C00″ pricetype_color=”000000″ price_color=”E94C00″ deliverytime_color=”C20318″ background_color=”FFDF80″ border_color=”E94C00″ width=”250″ cols=”2″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

1 Reactie op Geschiedenis Middelburgse Commercie Compagnie

Schrijf je in voor TOEN!