Geschiedenis van de kruistochten

In naam van God, een nieuwe geschiedenis van de kruistochten is een boeiend boek over dit middeleeuwse fenomeen dat de gemoederen bezig houdt tot de dag van vandaag.

in naam van god

Auteur Jonathan Phillips is een autoriteit op het gebied van de kruistochten. In In naam van God slaagt hij erin zijn kennis op- een zeer leesbare en boeiende wijze over te brengen. Hij toont dat geloof daadwerkelijk de drijfveer was voor de kruistochten. Maar zeker niet de enige. De Europese edelen hadden ook wereldlijke doelen voor ogen die niet altijd verenigd konden worden met denkbeelden van de Kerk. De pauzen verloren gaandeweg hun greep op de heilige zaak.

Onderlinge strijd

Niet alleen in Europa waren er tegenstellingen in belangen en denkbeelden. De Arabische wereld werd gekenmerkt door een gebrek aan eenheid. Jihadstrijders werden eveneens gedreven door dynastieke belangen. Ook speelden godsdienstverschillen een rol. Saladin, in het populaire beeld toch de grote Arabische held, was daadwerkelijk een soennitische held; sjiitische moslims verzetten zich juist tegen zijn heerschappij. Deze onderlinge strijd kende Europa ook. Kruisvaarders trokken erop uit om christenen met ‘ketterse denkbeelden’, zoals orthodoxe Grieken en katharen, te verslaan.

Middeleeuws fenomeen

Te pas en te onpas wordt het begrip ‘kruistocht’ gebruikt, zeker nu de spanningen tussen de westerse wereld en fanatieke moslimgroeperingen geregeld oplopen. Dit gebruik duidt op een gebrek van historisch besef. Phillips maakt duidelijk dat de kruistochten een typisch middeleeuws fenomeen was. “Wat over is, is een enorme rijkdom aan terminologie, sentimenten en symbolen.”

In naam van God, Een nieuwe geschiedenis van de kruistochten

Jonathan Phillips
(Amsterdam/Tielt 2009)
ISBN 978-90-782-3005-2, € 29,95 , 464 pagina’s
Uitgeverij Nieuw Amsterdam/Lannoo

[bol_product_links block_id=”bol_59da608b9ca3c_selected-products” products=”1001004011285983,9200000026586259″ name=”In naam van God” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FF9C38″ border_color=”D21C00″ width=”400″ cols=”2″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Leon Mijderwijk

Leon Mijderwijk (1975) studeerde voor Leraar Geschiedenis 2e graads aan de HU en deeltijd Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Zijn aandacht gaat uit naar de vroege middeleeuwen, in het bijzonder van Engeland. Hij schreef artikelen en recensies voor Westerheem, Archeologie Magazine, So British & Irish, Muntkoerier en Filatelie. Leon is redactiemedewerker van het Detectormagazine en Historiën-redacteur. Hij onderhoudt contact met diverse uitgeverijen, archeologen en historici.

More Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor TOEN!