Geschiedenis van het NAP

In Van Amsterdams Peil naar Europees referentievlak beschrijft Petra van Dam de geschiedenis van het NAP tot 2018.

 

Dat dit boek in 2018 verschijnt is geen toeval. Het is 200 jaar geleden dat koning Willem I een Koninklijk Besluit uitvaardigde waarbij het AP ook voor het beheer van de grote rivieren ingevoerd werd. Het Peil veroverde langzaam maar zeker terrein. In 1891 werd een nieuw naam gegeven: Normaal Amsterdams Peil.

Belang

In de inleiding onderschrijft de auteur het belang van het NAP.

“Het verhaal staat voor grote vooruitgang in wetenschap en techniek, zoals de verhoging van de waterveiligheid en de verbetering van de waterregulering. Door de geschiedenis van het NAP te plaatsen in de grotere geschiedenis, draagt dit verhaal ertoe om bij om het ‘waterbewustzijn’ in onze samenleving te vergroten en te verdiepen.”

Ontwikkeling

Petra van Dam is hoogleraar Waterstaatsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij onderscheidt drie perioden met betrekking tot de ontwikkeling van het NAP. Iedere periode heeft een eigen hoofdstuk gekregen.

  • Van lokaal naar regionaal, 1400-1700
  • Van regionaal naar nationaal, 1700-1900
  • Verwetenschappelijking en globalisering, vanaf 1900

Monument

Een toegift is het hoofdstuk over het NAP-monument in Amsterdam. “Het is een stuk cultureel erfgoed dat een symbool is van de wording van het hoogtenet in Nederland en Europa, een resultaat van eeuwenlange processen van centralisering en uniformering, en ten slotte standaardisering.”

Kaderteksten

Prettig voor leken zijn de kaderteksten waarin uitleg wordt gegeven voor niet-geodeten (landmeters), zoals ‘Hoogtemeten’ en ‘Lokale peilen’. Ook dienen de kaderteksten als verdieping. Van Dam gaat er in op bijzonderheden als ‘Peilhuisjes’ en ‘Het NAP op reis’.
Het boekje is rijk geïllustreerd. Met Samenvatting en Tijdslijn, Noten en Informatiebronnen.

Dam, P.J.E.M. van,

Van Amsterdams Peil naar Europees referentievlak, De geschiedenis van het NAP tot 2018

(Hilversum 2018)
ISBN 9789087046972, € 10,-, 95 p.
Uitgeverij Verloren

Leon Mijderwijk

Leon Mijderwijk (1975) studeerde voor Leraar Geschiedenis 2e graads aan de HU en deeltijd Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Zijn aandacht gaat uit naar de vroege middeleeuwen, in het bijzonder van Engeland. Hij schreef artikelen en recensies voor Westerheem, Archeologie Magazine, So British & Irish, Muntkoerier en Filatelie. Leon is redactiemedewerker van het Detectormagazine en Historiën-redacteur. Hij onderhoudt contact met diverse uitgeverijen, archeologen en historici.

More Posts

Historiën Twitter
Schrijf je in voor TOEN!