Geschiedenis van Nederland

Op 23 november 2012 verschijnt bij Uitgeverij Walburg Pers te Zutphen de eerste Nederlandse boekuitgave verrijkt met Layar. Alle 50 vensters van de Canon zijn in Geschiedenis van Nederland met Layar van extra informatie voorzien.Op 23 november 2012 verschijnt bij Uitgeverij Walburg Pers te Zutphen de eerste Nederlandse boekuitgave verrijkt met Layar. Met de camera van uw Android of iPhone scant u de gemarkeerde pagina om een virtuele laag op te roepen. Vervolgens krijgt u toegang tot extra informatie zoals bijvoorbeeld filmbeelden. Alle 50 vensters van de Canon zijn met Layar van extra informatie voorzien. Dit technische snufje is kinderlijk eenvoudig in gebruik. Zo brengt u geschiedenis tot leven.

Deze geactualiseerde, definitieve versie van de canon van de Geschiedenis van Nederland vormt het fundament van de culturele bagage die elke Nederlander als vanzelfsprekend zou moeten hebben. In dit publieksboek passeren twintig eeuwen Lage Landen de revue aan de hand van vijftig hoogtepunten, die samen vanaf 2008 de basis vormen van het nieuwe geschiedenisonderwijs – lange tijd een onderbelicht onderdeel van het lespakket. Elk van de vijftig onderwerpen biedt aanknopingspunten voor boeiende verhalen die de belangstelling van scholieren voor geschiedenis kunnen aanwakkeren. Samen vormen deze ‘vensters’ de rode draad van de geschiedenis van het land dat wij gezamenlijk bewonen.

Wie meer wil weten over de afzonderlijke onderwerpen, maar tegelijkertijd een indruk wil krijgen van de plaats die ze in het grote geheel innemen, vindt in dit boek wat hij of zij zoekt. Deze prachtige, rijk geïllustreerde uitgave vormt de meest moderne versie van onze historie. Vijftig toegankelijke, vlot geschreven hoofdstukken leiden ons via de hunebedbouwers en de Romeinen, Karel de Grote en Willem van Oranje tot de komst van de televisie, de ontdekking van de gasbel en zelfs Srebrenica. Geschikt als naslagwerk voor historisch geïnteresseerden en onmisbaar als historische ‘opfrisser’ voor ouders met schoolgaande kinderen.

Dr. Gerben Graddesz Hellinga (1938) komt uit een familie van schrijvers. Hij is gepensioneerd psychiater en publiceerde naast vijf boeken op zijn vakgebied nog 30 andere titels: geschiedenisboeken, historische avonturenromans, kinderboeken en science fiction-romans.

Gerben Graddesz Hellinga,
Geschiedenis van Nederland. De CANON van ons vaderlands verleden,

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
ISBN 978.90.5730.852.9, prijs € 29,95 – 192 pagina’s.

Schrijf je in voor TOEN!