Geschiedenis van Vlaanderen

De belangrijkste personen en gebeurtenissen uit de geschiedenis van Vlaanderen Begin oktober 2010 verschijnt bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers de boekuitgave Geschiedenis van Vlaanderen. De Canon van het Vlaams verleden geschreven door Gerben Graddesz Hellinga.

De belangrijkste personen en gebeurtenissen uit de geschiedenis van Vlaanderen Begin oktober 2010 verschijnt bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers de boekuitgave Geschiedenis van Vlaanderen. De Canon van het Vlaams verleden geschreven door Gerben Graddesz Hellinga.

In dit overzichtelijke en rijk geïllustreerde naslagwerk zijn alle belangrijkste personen, zaken en gebeurtenissen uit de geschiedenis van Vlaanderen samengebracht. Deze vijftig onderwerpen, waarmee iedere Vlaming bekend zou moeten zijn, vormen tezamen de ‘canon’ van ons Vlaams verleden: de Vlaamse culturele identiteit zoals wij die van generatie op generatie doorgeven. Van Hellinga verscheen ook de bestseller Geschiedenis van Nederland. De Canon van ons vaderlands verleden.

Vlaanderen kende woelige tijden, zowel toen het nog een (min of meer) zelfstandig graafschap was, als meer recentelijk, als gewest van het koninkrijk België. Hoogtepunten en dieptepunten wisselden elkaar af, net als zij die er de macht uitoefenden: Franse koningen, Bourgondische hertogen, Spaanse en Oostenrijkse vorsten, Napoleon Bonaparte, Koning Willem I van Nederland en Adolf Hitler deelden hier de lakens uit. Sinds België een zelfstandige monarchie werd hebben koningen, regeringen en niet in het minst de diverse bevolkingsgroepen het zichzelf en elkaar niet gemakkelijk gemaakt.

De beschrijving van de Vlaamse geschiedenis begint bij de eerste graven in Noordwest Frankrijk en de ontwikkeling van hun kleine leengoed tot het meest welvarende deel van het Bourgondische Rijk. Aan bod komen onder meer de Stroppendragers van Gent, de Hervorming, de Gulden Sporenslag en de boekdrukkers. Vanzelfsprekend komt ook de Antwerpse schilderschool langs, de Kongo, de schoolstrijd en natuurlijk de taalstrijd. Het boek besluit met de huidige tijd, waarin eeuwenoude delicate vraagstukken nog altijd actueel zijn.

Dr. Gerben Graddesz Hellinga (1938) was psychiater en vond daarna zijn roeping in het schrijversvak. Naast historische boeken schreef hij ook kinderboeken en science fiction.

Gerben Graddesz Hellinga,
Geschiedenis van Vlaanderen. De Canon van het Vlaams verleden,

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
rijk geïllustreerd in kleur, genaaid gebonden,
ISBN 978.90.5730.698.3, prijs € 29,95 – 208 pagina’s.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor TOEN!