Gouden Middeleeuwen, Nederland in Merovingische wereld

Van 25 april t/m 26 oktober 2014 is in het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden de tentoonstelling Gouden Middeleeuwen te zien.

Gouden Middeleeuwen, boek en tentoonstelling in het Rijksmuseum van Oudheden, Leiden.

Gouden Middeleeuwen, boek en tentoonstelling in het Rijksmuseum van Oudheden, Leiden.

 

PERSBERICHT

Bij de tentoonstelling verschijnt bij uitgeverij Walburg Pers te Zutphen het boek Gouden Middeleeuwen van Annemarieke Willemsen dat tijdens de opening van de tentoonstelling op 24 april 2014 feestelijk gepresenteerd zal worden. Het eerste exemplaar van het boek zal worden aangeboden aan prof.dr. Sible de Blaauw, hoogleraar vroegmiddeleeuwse kunst en architectuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Boek en tentoonstelling rekenen af met het sombere beeld van de Vroege Middeleeuwen en schetsen een meer realistische weergave van een gouden tijd voor Nederland.

Vroege Middeleeuwen

De Vroege Middeleeuwen staan vooral bekend als de ‘Dark Ages’, wat een beeld geeft van een tijd van achteruitgang, onrust en duisternis na het vertrek van de Romeinen uit onze streken. Het begin van de Middeleeuwen, de Merovingische periode, ontbreekt in de schoolboeken en men denkt dat we er niets van weten. Maar er is uit de vijfde tot en met de zevende eeuw juist heel veel opgegraven in Nederland. Spectaculaire goudschatten en rijke grafvelden vol persoonlijke luxe en statussymbolen als sieraden, glaswerk en wapens laten zien dat dit een voorspoedige tijd was, waarover veel te vertellen is. Recent archeologisch onderzoek van dorpen uit de Vroege Middeleeuwen leverde daarnaast veel nieuwe informatie op over hoe mensen woonden, over huizenbouw, nederzettingspatronen, vroege industrie, rituelen en identiteiten.

Merovingen

Het leven in Merovingisch Nederland blijkt rustiger en welvarender te zijn geweest dan altijd is gedacht, vanwege een gunstige verhouding tussen land en mensen. De dorpen in het huidige Nederland blijken deel uit te
hebben gemaakt van een fijnmazig wereldwijd handelsnetwerk, waardoor over de hele breedte van de samenleving veel toegang was tot luxe producten. Ook blijkt uit skeletonderzoek dat mensen in deze periode gezonder waren dan daarvoor en daarna. Het bre dere idee van de eerste Middeleeuwen moet eveneens bijgeschaafd worden: zo waren de bekende ‘volksverhuizingen’ vooral langzame volksverschuivingen en blijkt ook de introductie van het Christendom een lang proces met veel individuele keuzevrijheid.

Dr. Annemarieke Willemsen brengt nieuwe archeologische en kunsthistorische informatie samen in een rijk geïllustreerd en toegankelijk boek, het eerste Nederlandse overzicht over deze gouden tijden.

Annemarieke Willemsen,

Gouden Middeleeuwen. Nederland in de Merovingische wereld, 400-700 na. Chr.,

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,

ISBN 978.90.5730.944.1, prijs € 29,95 – 216 pagina’s.

[bol_product_links block_id=”bol_58e2a9c2d6be1_selected-products” products=”9200000042837713,1001004002132747,9200000026260408,1001004006411554,9200000001199063″ name=”Gouden Middeleeuwen” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FF9C38″ border_color=”D21C00″ width=”600″ cols=”3″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

2 Reacties op Gouden Middeleeuwen, Nederland in Merovingische wereld

Schrijf je in voor TOEN!