Graven van Vlaanderen (862-1795)

In het boek Graven van Vlaanderen laat Gerben G. Hellinga de vorsten van het Vlaamse graafschap, van Boudewijn I tot Frans II, weer tot leven komen.

Het graafschap behoorde in de middeleeuwen tot een van de rijkste en dichtbevolkste gebieden van Europa en maakte zijn heersers tot hoofd-rolspelers in de turbulente Europeese politiek. De omwentelingen van Napoleon betekenden in 1795 het einde van het Vlaamse graafschap. Het rijk geïllustreerde boek verschijnt in september 2013 bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen.

Noormannen

In de tijd waarin de Noormannen noordwest Frankrijk teisterden en de koningen van Frankrijk machteloze heersers waren, bouwden de eerste graven van Vlaanderen een machtig graafschap op, dat eeuwenlang als een vrijwel onafhankelijk stuk van Frankrijk kon bestaan. Uiteindelijk wisten de Franse koningen het graafschap toch in te palmen. Toen de Bourgondische vorsten hun eigen land opbouwden werd Vlaanderen het meest welvarende onderdeel van dat rijk.

De graven die Vlaanderen regeerden vanaf de negende eeuw, tot Napoleon Bonaparte in 1795 een einde maakte aan alle graafschappen en hertogdommen van het ‘ancien regime’.

Bonte rij hoge edelen

De graven van Vlaanderen vormden een bonte rij hoge edelen. In hun rangen bevonden zich voortreffelijke vorsten en onhandige klungels, geldverspillers, zorgzame heersers, moordenaars, roofzuchtige landveroveraars en zelfs een heilige.

Dr. Gerben Graddesz Hellinga (1938) komt uit een familie van schrijvers. Hij is gepensioneerd psychiater en publiceerde naast vijf boeken op zijn vakgebied nog 30 andere titels: geschiedenisboeken, historische avonturenromans, kinderboeken en science fiction-romans.

Gerben G. Hellinga,
Graven van Vlaanderen. Vlaamse vorsten in woord en beeld (862-1795),

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
ISBN 978.90.5730.925.0, prijs € 29,95 – 176 pagina’s.

[bol_product_links block_id=”bol_58e921e541d23_selected-products” products=”9200000012514737,9200000006227610″ name=”Graven van Vlaanderen” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FF9C38″ border_color=”D21C00″ width=”400″ cols=”2″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Leon Mijderwijk

Leon Mijderwijk (1975) studeerde voor Leraar Geschiedenis 2e graads aan de HU en deeltijd Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Zijn aandacht gaat uit naar de vroege middeleeuwen, in het bijzonder van Engeland. Hij schreef artikelen en recensies voor Westerheem, Archeologie Magazine, So British & Irish, Muntkoerier en Filatelie. Leon is redactiemedewerker van het Detectormagazine en Historiën-redacteur. Hij onderhoudt contact met diverse uitgeverijen, archeologen en historici.

More Posts

Schrijf je in voor TOEN!