Grensvlak geschiedenis en archeologie: Het verleden op de schop

Als een glimlach van de auteur je kan overtuigen om een boek te lezen dan is er geen reden om een boek van Erik Cordfunke te laten liggen. Dat geldt ook voor Het verleden op de schop.

verleden op de schop
Sympathiek kijkt de auteur je aan vanaf de achterflap. Niettemin zijn het de onderwerpen waarover hij schrijft die voor mij de doorslag geven om zijn werk te lezen: over edelen in de middeleeuwen, zoals Willem II en Floris V; over de abdij van Egmond. Maar hij is ook niet te benauwd om een uitstap te doen zoals met een levensbeschrijving van Zita, de laatste keizerin van Oostenrijk en koningin van Hongarije.

Geschiedenis van de archeologie

Cordfunke werkte mee aan boeken over Caspar Reuvens, de eerste hoogleraar van Nederland en ter wereld en aan de geschiedenis van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN). In de lijn van die boeken past ook Het verleden op de schop. Hierin beschrijft hij de geschiedenis van de archeologie in Nederland in de periode 1950-1980.
In Het verleden op de schop staan negen biografieën van historici en archeologen. Cordfunke is zelf opgeleid in beide professies, naast de studie scheikunde. Ook in zijn werkzaam leven wist hij verschillende activiteiten te ontplooien: “Ik heb het voorrecht gehad mijn wetenschappelijk werk bij het ECN te Petten en als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam te kunnen combineren met historisch en archeologisch onderzoek.”

Professionele en amateurarcheologen

Mogelijk zit ik er naast want ik ken dhr. Cordfunke niet persoonlijk, maar ik stel me zo voor dat het werk ‘buiten’ hem de blik verschafte om over denkbeeldige grenzen heen te kijken die voor andere archeologen en historici nog weleens vernauwend konden (en kunnen) werken. Daar moet je ook het karakter voor hebben en ik dicht dat –nogmaals, zonder hem te kennen- de auteur toe. Misschien wel deels door de achterflapfoto maar vooral door zijn activiteiten:

  • het voorzitterschap van de AWN (1969-1976) waarbij hij zich inzette om professionele en amateurarcheologen met elkaar te verbinden. De wetenschappers hadden in de naoorlogse periode waar het land op de schop ging veel te onderzoeken maar te beperkte tijd. De amateurs wilden zich inzetten en hadden specialistische kennis. Samen konden zij veel bereiken.
  • de medewerking aan initiatieven als Muiderberg symposia waaraan hij in Het verleden op de schop een hoofdstuk wijdt.
  • de vele boeken waaraan hij als auteur en redacteur in samenwerking met anderen werkte.

Persoonlijkheid

Erik Cordfunke. Bron: walbirgpers.

Erik Cordfunke. Bron: walburgpers.

De negen biografieën gaan over historici en archeologen, professionals en amateurs. “Elk van hen heeft een bijdrage geleverd aan het behoud van het cultureel erfgoed én aan de vertolking ervan voor een breed publiek. Wat hun bindt is dat zij representatief zijn voor de samenwerking die op dit gebied in de jaren 1950-1980 tot stand kwam.”
Na een beschrijving van de werkzaamheden, eindigt Cordfunke ieder portret met een alinea over de persoonlijkheid en zijn eigen ervaringen, zoals over prehistoricus Pieter Modderman: “Hoewel hij op het eerste gezicht afstandelijk kon overkomen, was hij een warme persoonlijkheid die voor studenten en medewerkers heel toegankelijk was en sterk op hun werk betrokken was. Persoonlijk bewaar ik goede herinneringen aan onze contacten en aan zijn telefoontjes, waarin hij even wilde ‘bijkletsen’. Negen biografieën over anderen maar ook deels een autobiografie van de archeoloog/historicus Cordfunke die in de Terugblik concludeert:

“Terugkijkend is één van de belangrijkste ontwikkelingen in de jaren 1950-1980 op historisch-archeologisch gebied de brede maatschappelijke belangstelling die vrijwilligers en vakman tot elkaar bracht.”

E.H.P. Cordfunke

Het verleden op de schop, Ontmoetingen op het grensvlak van geschiedenis en archeologie 1950-1980

(Zutphen 2016)
ISBN 978-94-6249-099-4, € 19,95, 128 p.
Walburg Pers

[bol_product_links block_id=”bol_5870fc6a51d92_selected-products” products=”9200000060486812,1001004010938807,1001004005129528,9200000012522930,9200000012514615,1001004005073612,1001004005075501,1001004007589990″ name=”Cordfunke” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FF8E1C” border_color=”D2D2D2″ width=”600″ cols=”3″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Leon Mijderwijk

Leon Mijderwijk (1975) studeerde voor Leraar Geschiedenis 2e graads aan de HU en deeltijd Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Zijn aandacht gaat uit naar de vroege middeleeuwen, in het bijzonder van Engeland. Hij schreef artikelen en recensies voor Westerheem, Archeologie Magazine, So British & Irish, Muntkoerier en Filatelie. Leon is redactiemedewerker van het Detectormagazine en Historiën-redacteur. Hij onderhoudt contact met diverse uitgeverijen, archeologen en historici.

More Posts

Schrijf je in voor TOEN!