Havezathe Voorstonden bij Brummen

Nabij Brummen staat de op bijzondere wijze herstelde havezate Voorstonden, omgeven door een in landschappelijke stijl ontworpen park. Joosje van Dam beschrijft de geschiedenis van de havezathe in de boekuitgave Havezathe Voorstonden. Vijf eeuwen bewoners en wat zij ons nalieten.

Havezathe Voorstonden,  Vijf eeuwen bewoners en wat zij ons nalieten

Nabij Brummen staat de op bijzondere wijze herstelde havezate Voorstonden, omgeven door een in landschappelijke stijl ontworpen park. Het is de ontwapenende, robuuste eenvoud van de gebouwen, gepaard aan een zekere grootsheid. Het is de verrassende ligging – niet aan het eind ven een oprijlaan – in een waterijk, qua vormen afwisselend park met enorme bomen op goed gekozen plekken. Er is vijf eeuwen gebouwd, verbouwd, aangepast en meestal liefdevol onderhouden.

Joosje van Dam beschrijft deze geschiedenis in de boekuitgave Havezathe Voorstonden. Vijf eeuwen bewoners en wat zij ons nalieten. Het boek verschijnt bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers en is op 23 oktober 2010 gepresenteerd in in Huis Voorstonden.

De bouwgeschiedenis van de havezate laat zich moeilijk herleiden. Vast staat dat op de plaats van het huidige huis in de 15de eeuw al een omgrachte stenen bebouwing stond, maar de havezate werd in de archieven pas in 1646 als zodanig aangeduid. De buitenplaats
ontwikkelde zich in de loop der eeuwen tot een aanzienlijke bezitting, waarin de opeenvolgende eigenaren hun sporen nalieten. Gelderse buitenplaatsen hadden een landelijke eenvoud en hoewel ze het aanzien van de familie bepaalden, vormden ze vooral een bron van inkomsten. Het bezit van een havezate was bovendien een voorwaarde voor het lidmaatschap van de Ridderschap, hetgeen lucratieve ambten opleverde.

Voorstonden is sinds de 16de eeuw slechts drie keer in handen van andere families overgegaan. Dat verklaart wellicht – naast de teloorgang van stukken in de oorlog – waarom archiefmateriaal over bijvoorbeeld de aanblik van huis en park ontbreekt. Gelukkig zijn er wel gegevens bewaard gebleven over de verschillende bewoners. Tenslotte zijn zij het die de havezate Voorstonden met hun ideeën, wensen en daden maakten tot een historische plek waar nog altijd een zekere magie van uit gaat. Aan de hand van deze beschrijvingen en
bouwsporen in het bouwwerk zijn de historische verschijningsvormen gereconstrueerd.

Joosje van Dam (1965), is onder meer werkzaam als freelance (kunst)historisch onderzoekster. Regelmatig publiceert zij over verschillende onderwerpen.

Joosje van Dam, met bijdragen van Egbert Hoogenberk,

Havezathe Voorstonden. Vijf eeuwen bewoners en wat zij ons nalieten

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
rijk geïllustreerd in kleur, genaaid gebonden,
ISBN 978.90.5730.691.4, prijs € 26,95 – 144 pagina’s.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor TOEN!