Heruitvinding natuurwetenschappelijk tijdschrift

Op donderdag 1 december 2011 hoopt Dorien Daling te promoveren aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar onderzoek naar de bijzondere positie van de Nederlandse uitgeverijen op de wereldmarkt voor natuurwetenschappelijke literatuur in de tweede helft van de twintigste eeuw.Op donderdag 1 december 2011 hoopt Dorien Daling te promoveren aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar onderzoek naar de bijzondere positie van de Nederlandse uitgeverijen op de wereldmarkt voor natuurwetenschappelijke literatuur in de tweede helft van de twintigste eeuw. Hoe kan het dat juist het kleine Nederland daar zo’n prominente rol speelde?

Dit proefschrift heeft geresulteerd in de uitgave Stofwisselingen. Nederlandse uitgevers en de heruitvinding van het natuurwetenschappelijke tijdschrift, 1945-1970. Het boek verschijnt bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen in de Nieuwe
Reeks Bijdragen tot de Geschiedenis van de Nederlandse Boekhandel (BGNB).

Deze studie gaat over twee vroege voorbeelden van het type tijdschrift waarmee vooral Nederlandse commerciële uitgeverijen na de Tweede Wereldoorlog goed scoorden: Biochimica et Biophysica Acta van Elsevier, opgericht in 1946 onder redactie van Hendrik Westenbrink, en Nuclear Physics van North-Holland, opgericht in 1955 onder redactie van Léon Rosenfeld. Deze tijdschriften hadden als eerste in hun vakgebied een volledig internationale redactie en hielpen ook in andere opzichten mee de conventies van het
wetenschappelijk publiceren te veranderen.

Auteur Dorien Daling belicht het ontstaan en het karakter van beide tijdschriften, hun redacties en uitgevers, hun rol in respectievelijk de biochemie en de kernfysica, maar ook hun betekenis in het voortdurende proces van de heruitvinding van het wetenschappelijke
tijdschrift. Zij zoekt naar verklaringen voor het succes van beide tijdschriften en de daarmee samenhangende opkomst van de twee belangrijkste Nederlandse natuurwetenschappelijke uitgeverijen. Op welke manier werd de natuurwetenschap mede vormgegeven door
redacteuren en uitgevers? Hoe verhielden wetenschap en commercie zich hierbij tot elkaar? Hoe gingen uitgevers te werk bij het betreden van de internationale natuurwetenschappelijke markt en welke invloed had de naoorlogse informatie-explosie op het wetenschappelijk publiceren en communiceren?

Dorien Daling,
Stofwisselingen. Nederlandse uitgevers en de heruitvinding van het natuurwetenschappelijke tijdschrift, 1945-1970,
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
geïllustreerd in zwart-wit,genaaid gebrocheerd,
ISBN 978.90.5730.731.6, prijs € 49,50 – 400 pagina’s.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor TOEN!