Hoogtij: maritieme identiteit in feesten, tradities en vermaak

Hoogtij. Maritieme identiteit in feesten, tradities en vermaak onder redactie van Sjoerd de Meer en Joost Schokkenbroek is een gezamenlijke productie van het Maritiem Museum Rotterdam en Het Scheepvaartmuseum Amsterdam.
PERSBERICHT

De feestelijke presentatie van het boek vindt plaats op 29 november 2013 tijdens de 21ste editie van het Museumsymposium in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam.

De belangstelling voor de geschiedenis van ons eigen land, stad of familie is zeer groot. Wij willen weten wie we zijn en hoe we dat zijn geworden. Meer dan ooit lijkt het ongrijpbare begrip ‘identiteit’ op diverse niveaus aandacht te genieten. Genealogische verenigingen floreren door de populariteit van familiegebonden onderzoek. Op nationaal niveau lijkt eveneens sprake te zijn van toenemende belangstelling voor enerzijds het ‘typisch Nederlandse’ en anderzijds de rol van dat typische Nederlandse in een bredere internationale context.

Waterland

Nederland is een waterland. Maritieme activiteiten zijn altijd van groot belang geweest voor de Nederlandse economie, maar ook in cultureel opzicht – in gebruiken, uitdrukkingen, aspecten van het dagelijks leven – heeft de scheepvaart tastbare sporen achtergelaten.

Maritieme feesten

Conservatoren van Het Scheepvaartmuseum en Maritiem Museum Rotterdam behandelen in deze bundel voorbeelden van maritieme feesten en vermaak aan de wal en op zee. Aan bod komen ondermeer de feestelijke opening van het Noordzeekanaal in 1874, de feesten rondom onze zeeheld Michiel De Ruyter, de feestelijkheden rond een tewaterlating, en ook het vermaak van bemanningsleden en passagiers aan boord. In hoeverre zijn deze feesten en dit vermaak typisch Nederlands? En zegt dat typisch Nederlandse dan ook iets over de Nederlandse volksaard?

Sjoerd de Meer (1958) is als conservator verbonden aan het Maritiem Museum Rotterdam

Joost C.A. Schokkenbroek (1961) is hoofdconservator Wetenschapsprogramma’s bij Het Scheepvaartmuseum en
hoogleraar Maritieme Geschiedenis en Maritiem Erfgoed aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

onder redactie van Sjoerd de Meer en Joost Schokkenbroek,
Hoogtij. Maritieme identiteit in feesten, tradities en vermaak,

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
ISBN 978.90.5730.940.3, prijs € 24,95 – 128 pagina’s.

[bol_product_links block_id=”bol_58e2aed9512aa_selected-products” products=”9200000015501850,9200000056917224″ name=”Hoogtij” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FF9C38″ border_color=”D21C00″ width=”400″ cols=”2″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]
Schrijf je in voor TOEN!