Interview kamerlid Atsma (CDA)

CDA kamerlid Joop Atsma studeerde in het verleden geschiedenis. Een interview over de rol die geschiedkunde in zijn huidige werk speelt en de functie van geschiedenis in het algemeen.AtsmaNaast Maxime Verhagen studeerde ook CDA kamerlid Joop Atsma geschiedenis. Een interview over de rol die geschiedkunde in zijn huidige werk speelt en de functie van geschiedenis in het algemeen.

Wat was tijdens uw studie geschiedenis uw specialisatie en waar ging uw doctoraalscriptie over?
Joop Atsma: “Ik heb geen doctoraalscriptie geschreven. Helaas heb ik dat niet gehaald. Mijn voorkeur ging uit naar nieuwe en nieuwste geschiedenis. Ik heb destijds geschreven over de beweging van de Socinianen, een godsdienstige groepering die in Friesland nogal spraakmakend is geweest.  Verder ging mijn bijzondere interesse uit naar emancipatie van de veenarbeiders in de negentiende eeuw.”

Leest u tegenwoordig nog veel geschiedenis-boeken? Welk boek bijvoorbeeld?
Joop Atsma: “Nee, het ontbreekt mij aan tijd.”

Heeft u in uw huidige functie voordeel van uw geschiedenis-studie?
Zo ja, op welke manier?
Joop Atsma: “Ja, absoluut. Ik ben actief in de politiek. Als lid van de Tweede Kamer word ik dagelijks geconfronteerd met  de waarde van zowel de Eerste als Tweede Kamer en het  ‘huis van Thorbecke’.”

Zijn er volgens u lessen te trekken uit de geschiedenis, of is het volgens u beter
om dat niet te doen omdat niks zich ooit precies op dezelfde manier herhaalt?
Joop Atsma: “Natuurlijk zijn er lessen te trekken uit de geschiedenis. De wereldhistorie leert dat er soms fouten zijn gemaakt die nooit navolging mogen krijgen. Daartegen waarschuwen aan de hand van voorbeelden uit het verleden, is prima!”

Karl Marx heeft eens gezegd: “De geschiedenis herhaalt zich altijd. De eerste keer als tragedie en de tweede keer als farce (of komedie).” Vindt u hier iets inzitten of moet u om zo’n uitspraak alleen maar lachen…of misschien huilen? 
Joop Atsma: “Om eerlijk te zijn, heb ik weinig of niets met Karl Marx.  Heeft hij ook niet gezegd dat godsdienst “opium voor het volk” is? Maar dat de geschiedenis zich vaak herhaalt, daar had ie gelijk in. En daarom blijf ik zeggen dat we de lessen van het verleden moeten kennen…”

Site Joop Atsma: http://www.joopatsma.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor TOEN!