Interview met Filip Dewinter

In oktober 2012 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen in België. Het Vlaams Belang zal daarin een belangrijke rol gaan spelen. Een interview met voorman Filip Dewinter over de Guldensporenslag, verkiezingen, populisme, Wilders en de Groot-Nederlandse gedachte. Een interview met Filip Dewinter van het Vlaams Belang:

Ik denk dat ik een onafhankelijk Vlaanderen nog wel ga meemaken”

In Nederland, maar ook in de rest van de wereld, werd België enige tijd terug regelmatig bespottelijk gemaakt vanwege het wereldrecord kabinetsformatie dat het land behaalde. Anderhalf jaar (541 dagen) duurde het namelijk vooraleer België een kabinet wist samen te stellen; langer dan welk land ter wereld ook, Irak inbegrepen. Tegenwoordig is de situatie in de Lage Landen  omgedraaid. België heeft nu een vrij stabiele regering terwijl Nederland zelfs niet in staat is gebleken om met een minderheidsregering politiek te overleven. Vandaar dat er voor september nieuwe Tweede Kamerverkiezingen zijn uitgeschreven.

Ook in België komen er weer verkiezingen aan, zij het niet op landelijke niveau. In oktober gaan de Zuiderburen namelijk naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.  Filip Dewinter en zijn partij Vlaams Belang zullen daar weer een belangrijke rol in spelen. Een interview met de Vlaams-nationalistische partijleider over de wortels van zijn partij, het Vlaams separatisme, racisme, populisme en de verhouding met Nederland. Dewinter: ” De Groot-Nederlandse gedachte zie ik absoluut wel zitten.”

Dewinter maakt zich momenteel klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober en daarom staan de verkiezingsfolders al in grote pakketen klaar bij de ingang van zijn hoofdkantoor in Antwerpen. Op een van de folders van het Vlaams Belang staat Dewinter’s 20-jarige dochter afgebeeld als gesluierde moslima in bikini. De bovenkant van de vrouw is bedekt met een zwarte niqaab (sluier) terwijl de rest van haar lichaam naakt is op een slip en bikini na. De affiche draagt de tekst: Vrijheid of Islam? Durven Kiezen!

Het Steen

Het Steen in het Wapen van Antwerpen. Bron: Wikipedia

Gezeten voor een groot schilderij van de 16e eeuwse Antwerpse burgemeester Rockox in de stijl van Rubens ontvangt de leider van het Vlaams Belang zijn bezoek. Naast hem staan twee vlaggen van zijn partij. Op een ervan staat de Leeuw van het Vlaams Belang, op de ander het stadswapen van zijn geliefde woonplaats Antwerpen met de burcht van Het Steen erop en twee handen die vrijheid symboliseren. Dezelfde burcht is ook zichtbaar op een speldje dat Dewinter draagt op het revers van zijn colbert. Achter in zijn kantoorkamer is nog een klein vlaggetje van het vroegere Vlaams Blok zichtbaar (voorloper van het Vlaams Belang). Wellicht een aandenken aan het roemruchte verleden van Dewinter’s partij. Op zijn bureau ligt Dewinter’s nieuwste boek Inch’Allah: De Islamisering van Europa. Dan kan het gesprek beginnen.

Komt u uit een familie die Vlaams-nationalistisch was ?

Dewinter: “Mijn vader is altijd wel Vlaamsgezind geweest, ja. Hij stemde voor de Volksunie en kreeg tijdschriften thuis die mijn interesse gewekt hebben in het Vlaams-nationalisme, maar mijn vader was verder niet actief op dat gebied. Hij was geen partijmilitant, kaderlid of mandataris. Hij was alleen kiezer, zonder meer.”

“Mijn vader is tijdens de Tweede Wereldoorlog weggevoerd geworden als werkweigeraar. Hij was ondergedoken nadat de universiteit in Leuven was gesloten, maar is toch gevat geweest en door de Duitsers gevangen gezet in de Brugse gevangenis. Uiteindelijk is hij als dwangarbeider in een fabriek in Hamburg tewerkgesteld. ”

“Mijn moeder was liberaal van huis uit en mijn grootouders konden eerder Belgicistisch genoemd worden. Mijn grootvader aan moederskant zat in het verzet en was politieagent tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij zat zijn hele leven bij de verzetsbeweging van Het Geheim Leger (verzetsbeweging) zoals dat toen heette. Hij had absoluut niks te maken met collaboratie of wat dan ook. ”

“Ik kom dus niet uit een klassiek Vlaams-nationaal milieu.  Eerder het omgekeerde.”

ZLeeuwaten er ook echte Vlaamse militanten en Flaminganten in uw familie?

Dewinter: “Niet dat ik weet. Mijn vader was, zoals ik al zei, vrij Vlaamsgezind, maar daar hield het zo ongeveer wel mee op. We waren geen militant politieke familie. Integendeel. Ondanks dat is mijn politieke interesse toch vooral via mijn vader gewekt. Die heeft dat ook nooit afgeremd, wel integendeel. Maar het was zeker niet zo dat wij een gezin waren waar alle dagen over politiek werd gepraat.”

De politieke passie komt dus voor een belangrijk deel uit u zelf voort?

Dewinter: “Voor een stuk wel ja, absoluut.”

Op welke leeftijd bent u echt uitgesproken Vlaams-nationalistisch geworden ?

Dewinter: “Ik denk dat dat zich moet situeren rond mijn 15e à 16e levensjaar.  Er was toen al wat politieke interesse en dat heeft zich vrij vlug vertaald in een engagement waarna ik met een paar vrienden in Brugge de Vlaamse Scholieren Actie Groep (VSAG) heb opgericht.  Dat was heel erg amateuristisch en kleinschalig, maar het was toch al een begin.”

“Die beweging heeft snel weerklank gevonden in de rest van Vlaanderen en ook wel wat medestanders weten te mobiliseren om elders in Vlaanderen het zelfde te doen. Het was een gat in de markt. Er was immers nog geen Vlaamse scholierenbeweging en ook geen Vlaamsgezinde of Vlaams-nationale werking in de scholen. Wij zijn daarmee begonnen en dat ging vrij snel hard van stapel.”

Was er voor het opzetten van die Actiegroepen ook een directe politieke aanleiding?

Dewinter: “Ja, dat waren de incidenten in de Voerstreek met het hele gebeuren rond José Happart, Retour à Liege en de kwestie of de Voer al dan niet bij Vlaanderen moest horen. Dat soort dingen speelden zeker een rol. De hele zaak was erg opzienbarend met veel betogingen en veel berichten in het nieuws en zorgde voor veel heisa en commotie. Dat sprak ons en andere jongeren wel aan omdat het een grote spektakelwaarde had.”

VBWat is voor u de kern van de Vlaamse identiteit ? Kunt u daar iets over zeggen?

Dewinter: “Daar doe ik feitelijk niet aan mee. Ik houd niet zo van dat soort definities. De Vlaamse identiteit is niet te vatten in een soort wiskundige formule. Identiteit is immers een samenraapsel van allerlei zaken: taal, cultuur, waarden, normen en noem maar op. Dat laat zich niet vatten in een simpele definitie. Dat vind ik niet, nee.”

Het logo van uw partij is een trotse Vlaamse leeuw die teruggrijpt op een heroïsche historie. Is het Vlaams Belang ook een romantische partij die terugverlangt naar een roemrucht verleden?

Dewinter: “Het Vlaams Nationalisme is altijd voor een stuk romantisch en emotioneel geweest. Die romantiek is inherent aan wie en wat wij zijn. Zonder emotie kan een politieke beweging ook niet bestaan en zeker geen nationalistische beweging zoals de onze, die natuurlijk geënt is op het verleden en op bepaalde symbolen, mythes, legendes, verhalen, voorbeeldfiguren en aller handen helden enz. Dat speelt zeker een rol. Absoluut. Emotie en sentiment zijn inherent verbonden aan het nationalisme.”

Is de Guldensporenslag van 1302 nog belangrijk voor u?

Dewinter: “De Guldensporenslag is natuurlijk een symbolisch en historisch gebeuren met als belangrijke datum  11 juli 1302 en de slag tegen het Franse Leger. Wanneer men, zoals ik, geboren is in  Brugge en men daar als jongeling geleefd heeft dan heeft dat zeker een speciale betekenis. De Brugse Metten waren immers de aanleiding tot de Guldensporenslag. Op de achtergrond speelt dat zeker wel mee bij ons. Die symboliek en het hele verhaal heeft absoluut sporen nagelaten, maar het is niet bepalend of overheersend in ons engagement, nee.”

Leeuw van VlaanderenSpreekt De Leeuw van Vlaanderen van Hendrik Consciense u nog steeds aan? 

Dewinter: “Dat ligt in de zelfde orde van grote als de Guldensporenslag. Ook de Leeuw van Vlaanderen hoort er gewoon bij. Ik heb het boek uiteraard als jongeling gelezen. Dat was verplichte lectuur op school als ik me goed herinner. Dat zijn allemaal elementen die hebben bijgedragen tot mijn engagement, maar ze zijn niet doorslaggevend geweest.”

Zingt u het Vlaams-nationalistische strijdlied “De Blauwvoet” nog?

Dewinter: “Dat lied van Rodenbach en heel die Nationalistische symboliek speelt op de achtergrond mee, maar is opnieuw niet doorslaggevend of bepalend. Het hoort bij de romantiek van de Vlaamse beweging, maar ook niet meer dan dat. Het is niet zo dat dat ons nu per se heeft overtuigd om onze partij en beweging te beginnen. Nee, verre van.”   

Is de IJzerbedevaart nog van belang voor uw partij?

Dewinter: “We hebben nu onze eigen manifestatie, de IJzerwake. Die is zelfs groter geworden dan de IJzerbedevaart. Dergelijke symboliek heeft zijn waarde omdat ze ons herinneren aan wat er gebeurd is. Dat mag je nooit vergeten. Daarom hebben die manifestaties hun bestaansrecht.”

Dienen ze ook om het Vlaams-nationalische gevoel warm te houden?

Dewinter: “Ja, dat speelt mee. Het is een stuk emotie en sentiment en ook een moment van bezinning om bij elkaar te komen en de wake samen mee te maken. Dat heeft zijn belang. Absoluut.”

Doet u daar zelf ook vol passie aan mee?

Dewinter: “Absoluut.”

Bij grote wielerwedstrijden zie je aan de finish en langs de koers vaak opvallende vlaggen met de Vlaamse Leeuw (Klauwaard) erop. Heeft dat nog iets met het Vlaams Belang te maken of met de Vlaamse Beweging?

Dewinter: ” De vereniging die zich daar mee bezighoudt, heet Vlaanderen Vlagt. Hun actie is ooit begonnen als een gecoördineerde poging om de Vlaamse Leeuw aanwezig te laten zijn op sportmanifestaties en cultuurmanifestaties etc. Een aantal van die mensen wilden die actie organiseren en coördineren en wij vonden dat een goed idee. Het merendeel van die mensen kwam uiteraard uit onze kringen en er waren ook partijmilitanten die zich specifiek met die acties bezighield. We hebben het altijd ondersteund, maar het is niet zo dat het een directe partijpolitieke actie van het Vlaams Belang was. Dat zou gelogen zijn.”

“Die vlaggenactie heeft heel veel weerslag gekend waardoor het leeuwensymbool na een tijd echt ingeburgerd is geraakt. Iedereen ziet en kent het nu. We hebben een paar jaar geleden ook nog eens 500.000 Vlaamse Leeuwenvlaggen uitgedeeld in Vlaanderen en ook dat heeft zijn effect zeker niet gemist. Ondertussen loopt die actie vanzelf en hoeven we niet meer zo veel inspanningen te doen. De hele actie valt sterk op. Het is erg nuttig om dit soort dingen te doen, zeker weten.”

Het Vlaams Belang is zoals u zei een romantische partij met oog voor geschiedenis. Zou u van Vlaanderen weer opnieuw een Graafschap willen maken of toch liever een republiek?

Dewinter: “Ha, ha ha. Ik blijf voorstander van de republiek. Laat dat duidelijk zijn.”

ZNL-Biet u iets in de Groot-Nederlandse gedachte? Of helemaal niet?

Dewinter: “Absoluut wel. Ik denk dat op puur economische, sociale, politieke en rationele overwegingen een geheel Nederlandse unie zeker wel meerwaarde zou creëren voor ons, maar ook voor Nederland. Absoluut ja. Nu vind ik niet dat dat allemaal te snel en te vlug hoeft, maar op termijn moet dat zeker wel overwogen worden op de een of andere manier.”

Wat voor naam zou zo’n unie dan moeten krijgen?

Dewinter: “Daar heb ik feitelijk nog niet over nagedacht. Ik heb er nog niet bij stil gestaan.”

Groot-Nederlands klinkt wellicht niet Vlaams genoeg voor u ?

Dewinter: “Tja, het wordt nu de Benelux genoemd. Dat is ook niet perfect. Een gepaste naam heb ik gewoon nog niet.”

Zou u Frans-Vlaanderen met Duinkerke en Rijsel weer bij Vlaanderen gevoegd willen zien? Het is van oorsprong immers Vlaams gebied?

Dewinter: “God ja, uiteindelijk kunnen we dat allemaal wel willen, maar we moeten daar realistisch in blijven. Het is nu immers een stuk van Frankrijk. De kans dat dat ooit nog tot Vlaanderen gaat behoren, is in realiteit klein. Maar ik vind wel dat er nauwere samenwerking moet kunnen zijn tussen dat deel van Vlaanderen en het hartland. Op cultureel vlak en wat taal betreft etc. moet dat absoluut mogelijk zijn, maar het gebied annexeren is volgens mij toch niet zo simpel als het lijkt. Hahaha.”

Zeeuws-VlaanderenEn Nederlands Zeeuws-Vlaanderen (wat ooit ook tot Vlaanderen behoorde) moet dat op den duur ook terug naar Vlaanderen?

Dewinter: “Nee, dat hoeft voor mij niet. Ik denk dat we dat aspect binnen die geheel Nederlandse samenwerking wel kunnen integreren.”

Waalse plaatsen als Doornik (Tournai) en Moeskroen (Mouscron) hoorden ook tot het Graafschap Vlaanderen. Moeten die wel opnieuw bij Vlaanderen gaan horen ?

Dewinter: “Wel, dat ligt anders. Er zijn inderdaad een aantal gestolen gebieden met o.a. Moeskroen en een aantal taalgrensgemeenten die eigenlijk tot Vlaanderen behoren. Ik denk dat daar over gepraat en onderhandeld kan worden. Een groot deel van de mensen die daar wonen zijn nog Vlaming alhoewel ze zeer snel gefranciseerd worden. Ik denk toch dat daar bij een eventuele splitsing van het land wel over gediscussieerd moet worden.”

TaalgrensIs dat een nieuw standpunt of niet? Over de taalgrens leek over het algemeen toch weinig discussie te bestaan of zie ik dat verkeerd ?

Dewinter: “Er bestaat toch wel wat debat over die taalgrens hoor. De taalgrens is niet zo correct als soms wel wordt voorgesteld. Men heeft ons toch wel wat gebieden ontstolen, die opnieuw ter discussie zullen komen op het moment van de splitsing.”

Hoe lang denkt u dat het nog gaat duren voor Vlaanderen een echte soevereine natie wordt?

Dewinter: ” Ik denk dat dat een kwestie is van jaren. Ik heb altijd gezegd dat het niet de vraag is of Vlaanderen onafhankelijk wordt, maar wanneer. Dat zit er nu wel aan te komen. Het hangt natuurlijk wel van de omstandigheden  en de situaties af. We zullen nog even geduld moeten oefenen, maar ik denk wel dat ik het nog ga meemaken.”

Vindt u België eigenlijk een politiek gedrocht?

Dewinter: “Het is een artificiële staat. België is kunstmatig. Men heeft na het verlies van Napoleon te Waterloo (1815) de noordelijke Zeven Provinciën  en de Zuidelijke Nederlanden samengevoegd om een bufferstaat te hebben tussen enerzijds Pruisen en Engeland en anderzijds Frankrijk. Na de Belgische opstand in 1830 werd vervolgens iemand uit de verarmde adel van Duitsland tot koning van dit nieuw gevormde land gekroond. Dat land werd België. Dit land kan en kon niet functioneren gezien de omstandigheden. Dat lijkt mij logisch. Dat wordt nu alsmaar pijnlijker duidelijk.”

Als Vlaanderen onafhankelijk wordt, wat moet dan de hoofdstad worden?

Dewinter: “Voor mij is het duidelijk. Dat moet Brussel zijn. We mogen Brussel niet prijs geven, ook al is Brussel een stad met een minderheid aan Vlamingen. Maar Brussel heeft wel een internationale functie. Het is het venster op de wereld voor Vlaanderen. Het zou in die context heel erg dom zijn om Brussel nu zomaar cadeau te geven aan de Franstaligen.”

Brussel ligt wat dat betreft moeilijk lijkt me. De meerderheid is er Franstalig, maar het is ook de hoofdstad van Vlaanderen in een federaal land. Heeft u enig idee hoe dat opgelost moet worden.

Dewinter: “Ik denk dat men de Franstaligen die in Brussel wonen, en feitelijk geen Walen zijn maar verfranste Vlamingen, uiteindelijk een aanbod moet doen en hen duidelijk moet maken dat ze hun taal mogen blijven spreken en dat er faciliteiten komen voor de Franstaligen enz. Ook voor hen moet het een aantrekkelijk aanbod zijn om Brussel bij Vlaanderen te voegen en het de hoofdstad te maken van een onafhankelijke Vlaamse staat.”

Het gewest Brussel moet dus terug naar Vlaanderen volgens u?

Dewinter: “In zijn totaliteit, ja. Brussel als derde gewest is een historische stommiteit geweest. We hadden dat nooit mogen toelaten. Brussel had een deel van Vlaanderen moeten zijn en blijven, maar men heeft het toch toegelaten wat er voor heeft gezorgd dat we Brussel langzaam maar zeker kwijtraken. Toch is het een integraal deel van Vlaanderen. Daar kan niet over gediscussieerd worden. Faciliteiten voor de Franstaligen mogen er komen, maar verder dan dat gaan we niet.”

Vloeit die visie op Brussel voort uit de historie van de stad? Brussel was vanaf de Middeleeuwen en geruime tijd daarna immers deel van Vlaanderen.

Dewinter: “Absoluut.  Brussel was een volledig Vlaamse stad. Het was pas in de 19e eeuw dat Brussel langzaam is beginnen te verfransen.”

Wie moet het staatshoofd van zo’n onafhankelijk Vlaanderen worden?

Dewinter: “Een rechtstreeks verkozen president lijkt mij het meest democratisch.”

EUMoet zo’n onafhankelijk Vlaanderen toetreden tot de EU of niet?

Dewinter: “Natuurlijk. Waarom niet?”

Nu we het toch over de EU hebben: wat denkt u over het geschil tussen Nederland en Vlaanderen over de Hedwigepolder? De EU is akkoord met een gedeeltelijke ontpoldering van het gebied. Arbitrage bij het Internationale Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag zal daar later uitspraak over doen. Moet Nederland die polder volgens u onder laten lopen of niet?

Dewinter: “Ik vind dat een beetje een stupide debat, want voor mij hoeft die Hedwigepolder helemaal niet onder water gezet te worden. Het zijn van die natuurcompensaties die men eist, maar die nergens voor nodig zijn als u het mij vraagt. Zo’n maatregel helpt de Antwerpse haven niks. Het zijn alleen natuurcompensaties (overstromingsgebied) die gevraagd worden door de groene beweging, maar ook niet meer dan dat. Het heeft geen enkele invloed op de haven van Antwerpen.  Het is nergens goed voor.”

BaarleEen andere eigenaardige grens-constructie tussen Nederland en België is de Belgische enclave Baarle-Hertog die grenst aan de Nederlandse plaats Baarle-Nassau. Bent u daar ooit geweest? Daar lopen België en Nederland praktisch door elkaar. Wat voor gevoel geeft u dat? Wat vindt u daarvan?

Dewinter: “Ik ben nog nooit in Baarle-Hertog of Baarle-Nassau geweest. Dat soort situaties zijn belachelijk natuurlijk. Het zijn van die grillen van de geschiedenis die zorgen voor heel erg onduidelijke grenzen. Dat soort dingen zijn nu historisch zo gegroeid, maar in feite zijn het anomalieën van de geschiedenis.”

Zou de Belgische enclave Baarle-Hertog geruild moeten worden in de toekomst?

Dewinter: “Ik denk het wel. Ik ben er ook al lange tijd voorstander van dat men Eupen-Malmedy (een stukje Duitsland dat men bij België heeft gevoegd) terug geeft aan Duitsland.”

Bent u daar echt voor?

Dewinter: “Natuurlijk, waarom niet.  Dat zijn zo van die stommiteiten van de geschiedenis. Zoiets moet genormaliseerd worden.”

Waarna Moeskroen en Doornik terug dienen te gaan naar Vlaanderen?

Dewinter: “Ja, als we dat in één vlotte beweging kunnen doen, dan zou dat fantastisch zijn. Hahaha.”

Le PenU staat bekend om uw strijd tegen de komst van nieuwe immigranten naar België. De voormalige leider van het Franse extreemrechtse  Front National, Jean-Marie Le Pen, zei laatst dat allochtonen die Fransgezind zijn of voor Frankrijk opkomen, geaccepteerd worden door het Front National. Bent u dezelfde mening toegedaan wat Vlaanderen en/of België betreft?

Dewinter (na lang nadenken): “Tja, ik heb me toch altijd wel gehoed voor dergelijke uitspraken omdat dat altijd verkeerd geïnterpreteerd wordt. Het hangt allemaal een beetje van de omstandigheden en de situatie af vind ik. Het is te gemakkelijk om daar een zwart-wit uitspraak over te doen zoals Le Pen dat doet.  Ik blijf toch voorzichtig wat dat betreft.  Ik vind dat zo’n allochtoon al naargelang van waar hij vandaan komt en wie hij is en hoe lang hij in het land verblijft enz. toch eerst moet bewijzen dat hij hier thuis hoort en Vlaming onder de Vlamingen is geworden. Daarna zien we wel weer. Ik zou ze zeker niet te veel willen stimuleren en aanmoedigen om zich hier te vestigen. Nee.”

Heeft u vaak contact met Jean-Marie Le Pen?

Dewinter: “Ik heb regelmatig contact met hem, ja. Absoluut. Maar ook zijn dochter Marine spreek ik geregeld. ”

Is uw gedachtegoed vergelijkbaar met dat van haar of niet echt?

Dewinter: “Het is moeilijk om daar een uitspraak over te doen omdat het eigen is aan nationalisme dat ieder land zijn eigen aandachtspunten heeft. Het is niet zo simpel om te zeggen dat we identieke tweelingen zijn. Dat zijn we namelijk niet. De Fransen zijn nu eenmaal centralistisch en hebben hun visie op de wereld die geënt is op hun geschiedenis en alles wat ze hebben meegemaakt. Bij ons is die achtergrond anders. Er zijn echter wel veel parallellen als het gaat over immigratie, veiligheid en ethiek etc. Absoluut. ”

Heeft u ook regelmatig contact met Geert Wilders van de PVV?

Dewinter: “Minder dan met Le Pen. Met het Front National hebben we altijd zeer goed contact gehad. Met Wilders ligt dat moeilijker omdat Wilders kiest voor isolement en een stand alone positie in Europa. In feite wil hij met niemand samenwerken, maar ik heb wel een paar informele contacten met hem gehad. Absoluut.”

Ziet u overeenkomsten tussen uw politieke standpunten en zijn partijprogramma?

Dewinter: “Die zijn er natuurlijk: islamisering, migratie en veiligheid bijvoorbeeld. Maar op het economische vlak misschien weer minder.”

Had u ook contact met Pim Fortuyn en Rita Verdonk?

Dewinter: “Ik heb Fortuyn wel een keer gebeld. We spraken toen af dat we elkaar zouden zien na de Tweede Kamerverkiezingen, maar dat is er nooit van gekomen omdat hij werd neergeschoten. Met Rita Verdonk heb ik nooit contact gehad.”

WildersNet als Wilders wordt u vanwege uw anti-immigratie standpunt soms een racist genoemd. Stoort u dat of helemaal niet?

Dewinter: “God, ja natuurlijk stoort mij dat omdat het niet strookt met de waarheid. Maar aan de andere kant heb ik het ook afgeleerd om mij daar telkens opnieuw aan te ergeren want ik weet dat ik geen racist ben. De definitie van racist die mijn tegenstanders er aan geven is bovendien zo breed dat iedereen en alles op die manier wel de racist van iemand anders is. Ik denk dat racisme mede daardoor een inhoudsloos begrip is geworden waar de burger geen aanstoot meer aan neemt. Integendeel zelfs. Soms beschouwt hij het zelfs als een eretitel en een geuzennaam.”

Stoort het u wel als ze u een populist noemen?

Dewinter: “Nee, ik vind dat niet erg. Populisme betekent dat men luidop zegt wat de man in de straat stilletjes denkt. Het is een kwestie van de megafoon zijn van het volk. Als dat populisme is, dan heb ik daar geen probleem mee.”

Wilders wordt ernstig bedreigd in Nederland. Wordt u wel eens bedreigd?

Dewinter: “Er zijn hier in het hoofdkwartier (Antwerpen) wel wat dingen gebeurd. Er zit nog steeds iemand in hechtenis die mij in dit kantoor heeft bedreigd. De man wilde me neerschieten met een vuurwapen. Ik had mijn kantoor toen nog boven waardoor hij me niet vond op de lagere verdieping waar hij rondliep. De schutter dacht daarom dat ik er niet was. Hij heeft hier een tijd rondgedoold, maar mij niet gevonden. Dat was heel gevaarlijk. De man heeft het zelfs twee keer geprobeerd om mij te doden. Uiteindelijk heeft men hem kunnen arresteren. De man zit nog steeds in een gesloten instelling. Het was een psychiatrische patiënt. Dat zijn de gevaarlijksten.”

Uw kantoor maakt niet de indruk van een bunker of burcht. Alles lijkt hier gemoedelijk te verlopen, maar als er dergelijke serieuze bedreigingen zijn, moet u dan geen extra beveiliging krijgen?

Dewinter: “Ik heb twee mensen die mijn beveiliging doen. Eentje gaat er bijna altijd mee. Als het echt moeilijk wordt dan wil de politie of de staatsveiligheid  ook wel een inspanning doen, maar dat is eerder uitzonderlijk. Het is echter niet zo dat er bij mij permanente beveiliging is zoals bij Wilders bijvoorbeeld. Dat zou ik ook niet willen want ik denk dat dat niet werkbaar en leefbaar is. Je bent dan steeds minder toegankelijk en bereikbaar voor iedereen met alle gevolgen van dien. Dat is geen goede zaak, vind ik persoonlijk.”

Wat zijn uw plannen voor de nabije en de verre toekomst?

Dewinter: “Voor de nabije toekomst zijn dat de gemeenteraadsverkiezingen hier in Antwerpen. Daar hopen we ons zo goed en zo kwaad als het gaat te kunnen handhaven en onze positie te consolideren. Voor de verre toekomst is een onafhankelijke Vlaamse staat mijn grote doel. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is.”

www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showBioLex.action?id=1803

www.vlaamsbelang.be

Schrijf je in voor TOEN!