Interview met kamerlid Slob (CU)

Fractievoorzitter van de ChristenUnie, Arie Slob, studeerde geschiedenis aan de universiteit van Groningen. Een interview over het belang van deze studie in zijn huidige werk.Arie SlobDe fractievoorzitter van de ChristenUnie, Arie Slob, studeerde geschiedenis aan de universiteit van Groningen. Een interview over de rol die geschiedkunde in zijn huidige werk speelt en de functie van geschiedenis in het algemeen.

Wat was tijdens uw studie uw specialisatie en waar ging uw doctoraalscriptie over? 
Arie Slob: “Mijn specialisatie was nieuwe geschiedenis. Ik ben afgestudeerd op een vergelijking tussen G. Groen van Prinsterer en Fridrich Julius Stahl. Dit mede in het licht van het opkomend (19e eeuwse) conservatisme.”

Leest u tegenwoordig nog veel geschiedenisboeken? Welk boek bijvoorbeeld?
Arie Slob: “Als ik daarvoor tijd heb. Het laatste geschiedenisboek waarin ik heb gelezen: Kees Ribbens, Bewogen jaren. Zwolle in de Tweede Wereldoorlog.  Dit in verband met een lezing die ik tijdens de bevrijdingsdag van Zwolle (14 april jl.) mocht houden in het Historisch Centrum Overijssel (HCO) te Zwolle.”
 
Heeft u in uw huidige functie voordeel van uw geschiedenis-studie?
Zo ja, op welke manier?

Arie Slob: “Mijn studie geschiedenis heeft me mede gevormd tot wie ik ben. Enig historisch besef kan in mijn werk als Kamerlid geen kwaad. Het geeft vaak ook een extra dimensie aan het nadenken over onderwerpen. Bij het debat over de film Fitna heb ik bijvoorbeeld verwezen naar de Unie van Utrecht. Daaruit sprak een andere houding naar andersdenkenden dan hetgeen Geert Wilders nu beweegt. Zijn opstelling stond naar mijn mening op gespannen voet met de wijze waarop ons land door de eeuwen heen met verschillen was omgegaan. Iets anders is dat ik merk dat ik altijd naar voetnoten en dergelijke aan het zoeken en kijken ben. Ik ben altijd nieuwsgierig naar bronnen. Nog een reflex uit mijn studietijd. ”
 
Zijn er volgens u lessen te trekken uit de geschiedenis, of is het volgens u beter
om dat niet te doen omdat niks zich ooit precies op dezelfde manier herhaalt?

Arie Slob: “Zonder direct in alles wetmatigheden te willen leggen, kunnen we zeker lessen trekken uit de geschiedenis. Zo heeft de geschiedenis ons bijvoorbeeld vaak laten zien waar vreemdelingenhaat toe kan leiden. Dat negeren zou onverstandig zijn. Ook voor het goed begrijpen van de situatie in het Midden-Oosten hebben we de geschiedenis nodig. Dat kan ons behoeden voor het nemen van verkeerde besluiten. Hegel zei overigens ooit dat de geschiedenis ons leert dat we nooit iets uit de geschiedenis geleerd hebben.”
 
Karl Marx heeft eens gezegd: “De geschiedenis herhaalt zich altijd. De eerste keer als tragedie  en de tweede keer als farce (of komedie).” Vindt u hier iets inzitten of moet u om zo’n uitspraak alleen maar lachen…of misschien huilen? 

Arie Slob: “Met deze uitspraak kan ik niet zoveel.”

Site Arie Slob: http://www.arieslob.nl/
: http://twitter.com/arieslob

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor TOEN!