Kapers & Piraten. Schurken of helden?

Het boek Kapers & Piraten vormt een aangename uitzondering op de stroom van vaak stereotype boekwerken en artikelen over dit onderwerp. Rode draad in dit boek is namelijk de beeldvorming over kaapvaart en piraterij.

De beeldvorming over kaapvaart en piraterij door de eeuwen heen
In de boekuitgave Kapers & Piraten. Schurken of Helden?, een gezamenlijk project van het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam en het Maritiem Museum Rotterdam, komen de verschillen aan de orde tussen kaapvaart en piraterij: gelegaliseerde versus illegale actie. Het boek bestrijkt een periode van de oudheid tot nu, met als rode draad de vraag hoe er door de eeuwen heen tegen beide fenomenen werd aangekeken. Welk imago hadden de kapers en piraten die Nederlandse schepen aanvielen? En hoe was de beeldvorming over onze landgenoten die zelf als aanvaller optraden?
Kapers & Piraten is een uitgave van Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen en wordt op donderdag 11 november 2010 gepresenteerd tijdens het jaarlijkse Museumsymposium van het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam.
Kaapvaart en piraterij behoren zonder twijfel tot de meest populaire onderwerpen uit de maritieme geschiedenis. Kapers en piraten zijn al jaren hot, niet alleen in buitenlandse publicaties (en kaskrakers uit Hollywood!), maar ook in meer populair-wetenschappelijke
boeken en artikelen. Over beide onderwerpen zijn boekenkasten vol geschreven.

Het boek Kapers & Piraten vormt een aangename uitzondering op de stroom van vaak stereotype boekwerken en artikelen over dit onderwerp. Rode draad in dit boek is namelijk de beeldvorming over kaapvaart en piraterij – bedreven door of gericht tegen Nederlanders.
Dienen wij de hoofdrolspelers in de bijdragen te zien als Robin Hoods of als meedogenloze, door winstbejag gedreven criminelen?
Hoe deze helden of schurken vroeger en thans door hun eigen bevolking c.q. achterban werden en worden gezien, speelt hierbij een belangrijke rol. Dat geldt uiteraard ook voor de andere partijen, de slachtoffers, die een heel ander perspectief hadden.

De rijke collecties van beide maritieme musea vormen het uitgangspunt voor dit boek. Deskundige auteurs nemen de lezer mee in het kielzog van beroemde en minder beroemde zeerovers en kapers als Gillis Dornhoven, Piet Hein, Claas Compaen en Simon de Danser.
Op deze reis door de tijd worden ook de vele roversnesten ‘bezocht’. Zo krijgt de lezer een kijkje in Duinkerken, het Caribische gebied, de Barbarijse staten, maar natuurlijk ook in Indonesië, de Zuid-Chinese Zee en het meest beruchte strijdtoneel van nu – Somalië.

Deze uitgave is samengesteld uit bijdragen van deskundigen, verbonden aan het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam en het Maritiem Museum Rotterdam, en van experts van buiten deze twee musea. Met tekstbijdragen van Jeroen ter Brugge, Remmelt Daalder,
Maartje van Gelder, Henk den Heijer, Wouter Heijveld, Marc Houben, Irene Jacobs, Sjoerd de Meer, Henk Slechte, Elisabeth Spits, Adri van Vliet en Diederick Wildeman.

Onder redactie van Joost Schokkenbroek en Jeroen ter Brugge,
Kapers & Piraten. Schurken of helden?

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
rijk geïllustreerd in kleur, genaaid, gebrocheerd,
ISBN 978.90.5730.685.3, prijs € 19,95 – 128 pagina’s.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor TOEN!