Julián, Spaanse held van de Opstand

De Opstand in de Nederlanden is lang gezien als een strijd van Nederlandse verzetshelden tegen Spaanse bezetters. Vanuit een ander perspectief waren er ook Spaanse helden, zoals kapitein Julián. Raymond Fagel schreef zijn biografie.


Kapitein Julián Romero was al in zijn eigen tijd een held. Hij startte zijn carrière als huursoldaat in dienst van de Engelse koning Hendrik VIII. De strijd tegen de Frans-Schotse coalitie bracht immers werk met zich mee. Frankrijk was ingeklemd tussen meerdere vuren want het leverde ook strijd tegen de troepen van keizer Karel V van Spanje, die ook de Nederlanden tot zijn bezit rekende.

Vriend of vijand?

Nadat Julián uit Engeland was teruggekeerd, werd hij in de Nederlanden gestationeerd. Nadat in 1559 Spanje en Frankrijk vrede hadden gesloten, besloot Karels zoon Filips II dat er 3.200 Spaanse soldaten in de Nederlanden moesten achterblijven. Welteverstaan, ter verdediging. Juliáns manschappen vielen “om de angst voor vreemde troepen te verkleinen” onder het opperbevel van prins Willem van Oranje. Julián schreef met hem, ook toen de Spanjaard in Noord-Afrika streed tegen de Ottomaanse sultan. Dit ging vooral over persoonlijke zaken, zoals de zorg om zijn Nederlandse familie. Dit maakt deze publicatie interessant, het besef dat een deel van de Spaanse troepen voor het uitbreken van de Opstand een band hadden opgebouwd met het land, en het volk. Zij hadden gediend als verdedigers voor zij vijanden werden.

Gruweldaden

Het startsein voor de vijandigheid was de Beeldenstorm (1566). Julián reisde ook naar de Nederlanden, nu in het gevolg van de hertog van Alva. Het beeld van de held Julián was ten einde; hij verwerd tot een oorlogsmisdadiger. Zo gaf P.C. Hooft in zijn verslagen van de Opstand Julián de rol van hoofdrolspeler bij de gruweldaden die tijdens de bezetting van Mechelen, Naarden en Haarlem werden gepleegd. Dit terwijl andere bronnen hem soms in het geheel niet noemen. Belangrijk wapenfeit op Juliáns conto is de gevangenneming van Filips Marnix van Sint-Aldegonde, de raadgever van Willem van Oranje. De correspondentie tussen Julián en Willem die daaruit voortkwam, greep Julián om te pleiten voor een oorlog zonder gruweldaden. Het liep op niets uit. Het was niet op het diplomatieke vlak waar Julián zijn eer verdiende.

“De oorlog kwam hem de keel uit.” Gruweldaden, muiterijen, discussies met landvoogd Requesens en een geplande legerhervorming, brengt hem zelfs tot het dreigement “om de Nederlanden zelfs zonder toestemming te verlaten.” Maar hij blijft zijn koning dienen, tot zijn dood in 1577.

Raymond Fagel
Kapitein Julián, De Spaanse held van de Nederlandse Opstand
Zeven Provinciënreeks 30

(Hilversum 2011)
ISBN 978 90 8704 213 4, € 14,-
Uitgeverij Verloren

[bol_product_links block_id=”bol_593426966ccab_selected-products” products=”1001004011028161″ name=”Julian” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FF9C38″ border_color=”D21C00″ width=”200″ cols=”1″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Leon Mijderwijk

Leon Mijderwijk (1975) studeerde voor Leraar Geschiedenis 2e graads aan de HU en deeltijd Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Zijn aandacht gaat uit naar de vroege middeleeuwen, in het bijzonder van Engeland. Hij schreef artikelen en recensies voor Westerheem, Archeologie Magazine, So British & Irish, Muntkoerier en Filatelie. Leon is redactiemedewerker van het Detectormagazine en Historiën-redacteur. Hij onderhoudt contact met diverse uitgeverijen, archeologen en historici.

More Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor TOEN!