Kennemer adel in de volle middeleeuwen

Eind februari 2013 verscheen bij uitgeverij Walburg Pers het boek Macht en aanzien. Kennemer adel in de volle middeleeuwen [1050-1350] van Erik Cordfunke.

PERSBERICHT

In dit rijk geïllustreerde boek schetst de auteur aan de hand van een twaalftal portretten van hoogadelijke families een boeiend beeld van de volle middeleeuwen in Kennemerland.

Kennemer adel

De oorsprong van de oude Kennemer adel gaat terug tot de vroege middeleeuwen, de tijd waarin grondbezit aanzien, rijkdom en macht betekende. Maar tussen de adel in de vroege middeleeuwen en die in de 13e/14e eeuw ligt een periode van vele eeuwen waarin grote veranderingen binnen deze sociale bovenlaag ontstonden. Met name het proces van feodalisering van de adel, waarbij een afhankelijkheidsrelatie tussen leenheer en leenman ontstond, voltrok zich eind 13e eeuw in een snel tempo. Er kwamen nieuwe geslachten bij, vaak zijtakken van oude geslachten. Want de jongere zoons kregen een erfdeel mee en werden op hun beurt de stamvaders van nieuwe geslachten. Door huwelijken binnen de eigen kring vormden zich bovendien hechte verwantschapsrelaties. In tijden van crisis traden deze geslachten op als een clan. Tegenstellingen tussen deze clans leidden dan ook vaak tot heftige partijtwisten.

Niet eerder werd de geschiedenis van deze hoogadellijke geslachten in Kennemerland in een samenhangend verband beschreven. De schriftelijke overlevering uit de onderzochte periode (1050 – 1350) is weliswaar beperkt, maar door een zorgvuldige analyse van het overgeleverde materiaal is het mogelijk gebleken meer zicht
te krijgen op deze adelsgroep, die in het Kennemerland van die dagen een belangrijke rol heeft gespeeld.

Erik Cordfunke

Erik H.P. Cordfunke publiceerde tal van artikelen en boeken over de middeleeuwse geschiedenis en archeologie, zoals (samen met D.E.H. de Boer) over Graven van Holland. Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (880 – 1580) en Floris V. Een politieke moord in 1296.

E.H.P . Cordfunke,
Macht en aanzien. Kennemer adel in de volle middeleeuwen [1050-1350],

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
ISBN 978.90.5730.851.2, prijs €24,95 – 144 pagina’s.

Schrijf je in voor TOEN!