Koning-stadhouder Willem III met zijn nicht Maria #10 incest

In 1677 trouwt stadhouder Willem III met zijn nicht Maria, dochter van de latere Engelse koning Jacobus II. Het begin van een politiek bondgenootschap. Dit artikel is nummer 10 in de reeks van 11 artikelen over incestueuze relaties uit de geschiedenis.

William and Mary coin

Herdenkingsmunt William and Mary op het boek ‘Nederland, de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu’ van Han van der Horst. De zwaan is afkomstig van het schilderij ‘de bedreigde zwaan’ dat in het Rijksmuseum hangt. De zwaan staat symbool voor raadspensionaris Johan de Witt die de Republiek beschermde tegen vijanden. Tot hij samen met zijn broer Cornelis (al dan niet met medeweten van stadhouder Willem) tijdens een volksoproer gelyncht werd. Later dat jaar (1672) ontpopte juist Willem zich als de grote beschermer en legerleider van de Republiek. Foto: Tim Wachelder.

Als kind verzamelde ik munten. Een van mijn eerste en meest fascinerende (omdat het een blinkende zilveren plak was) exemplaren was de herdenkingsmunt uit 1988 ter nagedachtenis aan de glorieuze revolutie van Willem III met zijn nicht Maria tweehonderd jaar eerder. William and Mary. Ik had toen nog geen idee wie dat waren. En al helemaal niet dat zij als neef en nicht getrouwd konden zijn.

Bondgenootschap tegen Frankrijk

Prins Willem III van Oranje-Nassau (1650-1702) heeft een grote rol gespeeld in het weerstaan van de plannen van koning Lodewijk XIV van Frankrijk om West-Europa aan zich te onderwerpen.

Willem wilde binnen Europa een systeem van onafhankelijke machten die elkaar in evenwicht hielden. Hij zag Lodewijk IV als een gevaar voor dit evenwicht.

Een bondgenootschap tussen de Republiek en Engeland tegen gemeenschappelijke vijand Frankrijk werd in 1677 geboren. Toen trouwde Willem III met zijn nicht Maria (1662-1694). Zij was de dochter van Jacobus, de jongere broer en waarschijnlijke opvolger van de Britse koning Karel II.

Jacobus II besteeg in 1685 de Engelse troon. Het gevaar bestond dat deze katholieke koning de kant van de Fransen zou kiezen. Dan zou het er slecht uitzien voor een onafhankelijke Republiek en het protestantse deel van Europa. Daarom kreeg Willem steun van de regenten in de Republiek om in te grijpen in de Engelse politiek.

Willem III met zijn nicht Maria

Willem en Maria. Gravure van R. White. Gemaakt tussen 1689 en 1703. Bron: wikimedia commons.

Glorious Revolution
Jacobus II was de laatste katholieke koning van Engeland. In 1688 werd hij tijdens de Glorious Revolution vervangen door zijn dochter Maria en schoonzoon Willem. Zo werd Willem koning-stadhouder Willem III. Koning van Engeland en stadhouder van de gewesten Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Gelre en (vanaf 1696) Drenthe. Hij was mogelijk de machtigste Oranje uit de geschiedenis.

Wat was de familieband van Willem III met zijn nicht Maria precies?

De vader van Maria, Jacobus, was een broer van Willems moeder Maria Henriette Stuart.

Huwelijk en opvolging

Maria schijnt Willem in eerste instantie afstotelijk te hebben gevonden. Zij was vijftien toen zij haar twaalf jaar oudere man trouwde.

Uiteindelijk groeiden ze meer naar elkaar toe. Ze hadden respect voor elkaar. Willem hield er overigens wel een langlopende affaire met een hofdame op na.

Willem III en zijn nicht Maria hadden geen kinderen. Of dat komt doordat ze nauwelijks met elkaar naar bed gingen, of dat een van hen onvruchtbaar was, is niet duidelijk. De Engelse troon ging na de dood van Willem in 1702 over op Anna Stuart, de zus van Maria. De dood van Willem luidde in de Nederlanden het tweede stadhouderloze tijdperk (wikipedia.org) in.

Willem III met zijn nicht Maria

bron en copyright: Historiën

Meer schandalige seks op Historiën

11 incestueuze relaties uit de geschiedenis (overzicht en inleiding)

Schandalige seks special

Bronnen

Brittanica.com

Hellinga, Gerben Graddesz Hellinga, Leiders van de Gouden Eeuw (Zutphen 2009)

Horst, Han van der, Nederland. De vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu (Amsterdam 2009)

Wikipedia

[bol_product_links block_id=”bol_56113481f259d_selected-products” products=”1001004005532562,1001004006411551,9200000002902334″ name=”Willem en Maria” sub_id=”” link_color=”D68F00″ subtitle_color=”D6982D” pricetype_color=”FF642B” price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFBD7A” border_color=”D27700″ width=”600″ cols=”3″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Tim Wachelder

Tim Wachelder studeerde geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tijdens zijn studie specialiseerde hij zich in Europese Expansiegeschiedenis. Behalve over koloniale geschiedenis schrijft hij ook over militaire, culturele en Nijmeegse geschiedenis. Sinds 2007 is hij webredacteur bij Historiën.

More Posts

Schrijf je in voor TOEN!