Laatste eeuw van Indië

In mei 2013 verschijnt bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen he t boek De laatste eeuw van Indië van de Nederlandse socioloog J.A.A. van Doorn.

In mei 2013 verschijnt bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen he t boek De laatste eeuw van Indië van de Nederlandse socioloog J.A.A. van Doorn. ‘Van al mijn boeken is De laatste eeuw van Indië zonder twijfel het meest geslaagd.’ zei van Doorn zelf over de in 1994 verschenen eerste editie van deze studie waarin een poging wordt gedaan het wezen van Indië te doorgronden.

Halverwege de vorige eeuw werd Nederlands-Indië de onafhankelijke republiek Indonesië. Van een overzees gebiedsdeel van Nederland tot een onafhankelijke Aziatische staat. De schok van de afscheiding is in Nederland nooit geheel verwerkt. Nog steeds vraagt men zich af waarom de breuk niet werd voorzien en verbaast men zich over de gewelddadigheid waarmee Nederland reageerde op een vrijheidsstreven dat men zelf had opgeroepen. (Zie ook J.A.A. van Doorn en W.J. Hendrix – Ontsporing van geweld, Walburg Pers, 2012). Maar wat was Indië eigenlijk? Het oude geschiedbeeld voldoet al decennia niet meer en het nieuwe Indocentrische beeld biedt geenszins een bevredigend alternatief. De auteur hanteert een verspringend perspectief, waarbij de moderne geschiedenis van Nederlands-Indië vanuit verschillende gezichtspunten wordt benaderd: als geschiedenis van een overzees project en van een koloniale samenleving, als een poging tot westerse staatsopbouw en bewuste natievorming, en ten slotte als een speelveld van kapitalistische initiatieven en technische prestaties. De eindstrijd van de kolonie en de weinig onderzochte benarde positie van de Indische planters krijgen in dit boek afzonderlijke aandacht.

J.A.A. van Doorn (1925-2008) was Nederlands meest invloedrijke socioloog van na 1945. Hij publiceerde prikkelende historische werken (zijn laatste boek was het veelbesproken Duits socialisme: Het falen van de sociaal-democratie en de triomf van het nationaal-socialisme, 2007) en talloze columns en artikelen in NRC Ha ndelsblad, Trouw en HP/De Tijd.

J.A.A. van Doorn,
De laatste eeuw van Indië,

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
ISBN 978.90.5730.913.7, prijs €29,90 – 384 pagina’s.

Schrijf je in voor TOEN!