Lampas, Didactiek voor classici

Het themanummer (juni 2011) van Lampas, tijdschrift voor classici, is gewijd aan Didactiek. Een onontgonnen gebied volgens de redactie; dit als gevolg van de voorliefde van classici voor wetenschappelijk onderzoek.

De auteurs in dit themanummer hebben dit patroon deels doorbroken en hebben ervoor gekozen om zich in de didactiek te verdiepen met als doel hun vak, Latijn of Grieks, beter te onderwijzen. Hier volgt in kort bestek de inhoud van de artikelen.

Woordblad

Paul Groos beschrijft het gebruik van een woordblad, waarin een woord in een context wordt geplaatst waardoor het beter beklijft dan als het alleen “gestampt” wordt. Kokkie van Oeveren beschrijft zes werkvormen voor het lezen van een tekst. De twittervorm waarbij een leerling in enkele tweets een tekst samenvat, getuigt ervan dat ook oude teksten zich lenen voor nieuwe media.

Tekstbegrip

Fleur de Snoo vergelijkt de lesmethoden Latijn: Disco en Tolle lege. Suzanne Luger heeft geëxperimenteerd met tweetalig materiaal van de Odysseus, dat een andere beheersing van een tekst oplevert. Annemieke van der Plaat analyseert de methode Pallas met oog op het de bevordering van het tekstbegrip. Hiervoor gebruikt zij de theorie van Walter Kintsch die drie niveaus van tekstbegrip onderscheidt. Uit een groot deel van deze artikelen blijkt dat de classici de wetenschappelijke aanpak nog niet van zich hebben afgeschud.

ICT in het onderwijs

De bijdrage van Cecilia Orbán en Mark Woertman valt op door de ideeën die een praktische toepassing uitlokken. Ook aan de basis van ‘ICT in het onderwijs: hype of hit?’ ligt een onderzoek, maar de digitale tools die zij noemen en beschrijven, kunnen zeker aanzetten tot actie. Dit geldt zeker ook voor ‘Puzzlemaker van Discovery Education: gratis en zeer gebruiksvriendelijk’. Voor de docenten die over een digibord is ook het literatuursignalement ‘Handboek Digibord & Didactiek’ van nut.

Zoals gezegd hebben de auteurs hun wetenschappelijke inslag niet verloochend in dit Lampas themanummer. Niettemin staan er ook tal van toepasbare vakdidactische ideeën om van Latijn en Grieks levendige talen te maken om te onderwijzen en te leren.

Didactiek
Lampas, tijdschrift voor classici
; jaargang 44 (2011) 2
Kokkie van Oeveren en Suzanne Luger red.

96 pag., ingenaaid, geïllustreerd
ISBN 978 90 8704 240 0, € 11,-
Uitgeverij Verloren, Hilversum

[bol_product_links block_id=”bol_593423ade914a_selected-products” products=”9200000019397525,9200000008628581,9200000046637300,9200000019397503,1001004010468110″ name=”Lampas” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FF9C38″ border_color=”D21C00″ width=”600″ cols=”3″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Leon Mijderwijk

Leon Mijderwijk (1975) studeerde voor Leraar Geschiedenis 2e graads aan de HU en deeltijd Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Zijn aandacht gaat uit naar de vroege middeleeuwen, in het bijzonder van Engeland. Hij schreef artikelen en recensies voor Westerheem, Archeologie Magazine, So British & Irish, Muntkoerier en Filatelie. Leon is redactiemedewerker van het Detectormagazine en Historiën-redacteur. Hij onderhoudt contact met diverse uitgeverijen, archeologen en historici.

More Posts

1 Reactie op Lampas, Didactiek voor classici

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor TOEN!