Landschap en bewoning Zuid-Holland in 3e-9e eeuw

Menno Dijkstra brengt middeleeuwse culturele diversiteit en ontstaan van dorpen in kuststreek Zuid-Holland in kaart.

Menno Dijkstra brengt middeleeuwse culturele diversiteit en ontstaan van dorpen in kuststreek Zuid-Holland in kaart.

Na een dieptepunt van bewoning met slechts een paar honderd mensen in de laat-Romeinse tijd groeide de bevolking in Zuid-Holland naar zo’n 3000 inwoners in de Vroege Middeleeuwen. De instroom van nieuwe bewoners vond echter niet alleen plaats vanuit het Fries-Groningse terpengebied, zoals in het verleden werd gedacht. De bewoners langs de Hollandse kust kenden juist vele verschillende culturele achtergronden: een restbevolking uit het gebied zelf, aangevuld met ‘Franken’ uit het centrale rivierengebied, ‘nieuwe Friezen’ of ‘Saksen’ uit het noordelijk kustgebied en wellicht een aantal ‘Angelsaksen’ uit Engeland. Dit zijn enkele van de conclusies die archeoloog Menno Dijkstra trok en welke vandaag resulteerden in zijn promotie op zijn proefschrift “Rondom de Mondingen van Rijn en Maas” aan de Universiteit van Amsterdam.

Bewoningsgeschiedenis Zuid-Holland
In de Vroege Middeleeuwen verstond men onder Friesland het hele kustgebied van Zeeuws-Vlaanderen tot aan de monding van de Wezer. Dit Friesland bestond echter uit een lappendeken van verschillende landschappen en regio’s, waarvan het de vraag is hoe deze zich tot elkaar verhielden op cultureel en politiek gebied, speciaal wat het Friese koninkrijk uit de periode rond 700 betreft. In het kader hiervan is door Menno Dijkstra promotieonderzoek uitgevoerd naar de bewoningsgeschiedenis van Zuid-Holland – destijds deel van West-Frisia – in zowel de laat-Romeinse, Merovingische als Karolingische periode (circa 270 – 900 na Chr.). Van menselijke aanwezigheid in deze periode getuigen niet alleen historische bronnen en oude plaatsnamen, maar vooral archeologische vondsten.

Enkele van de voornaamste conclusies en thema’s die in Dijkstra’s onderzoek naar voren kwamen beslaan:

  • het ontstaan van Rijnsburg verder ontrafeld; aanwijzingen voor een kapel uit de 8e eeuw en de ligging van de ringwalburg ontdekt!
  • Oude Rijnmond had al in de 7e eeuw culturele banden met Angelsaksisch Engeland.
  • was in de Oude Rijnmonding de aanlegplaats ‘Grote-haviks-steigers’ de voorloper van Katwijk?

Rondom de mondingen van Rijn & Maas. Landschap en bewoning tussen de 3e en 9e eeuw in Zuid-Holland, in het bijzonder de Oude Rijnstreek

Auteur: Menno Dijkstra
Categorie: Archeologie, Middeleeuwen, Romeinen
ISBN: 978-90-8890-054-9
Taal: Nederlands
Uitvoering: Paperback, genaaid
Aantal blz: 544
Prijs: € 44,95 (Incl. Btw; excl. verzendkosten)

Uitgeverij:
Meer informatie:
Sidestone Press
http://www.sidestone.com/
info@sidestone.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor TOEN!