Lessen uit Rome

Fik Meijer heeft in Lessen uit Rome, Vreemdelingen in het Romeinse Rijk en in de Europese Unie een vergelijk gemaakt tussen de komst en integratie van vreemdelingen in de stad Rome en de Europese Unie. Lessen uit Rome was het Maand van de Geschiedenisboek 2011.


Van zo’n vergelijk tussen ongelijke waarden moet je houden. Ook al ben je van oordeel dat dit niet te doen is (Meijer is zich ook bewust van de moeilijkheden van zo’n vergelijk), dan is Lessen uit Rome de moeite waard. Verreweg het grootste deel van het boekje handelt namelijk over de situatie in de antieke stad Rome.

Veroveringsstrijd

Deze situatie begint met de veroveringsstrijd. Het Romeinse Rijk is op militaristische wijze aaneengesmeed. Nieuwe gebieden worden genadeloos toegevoegd aan Romeins grondgebied. De Romeinen achtten zich superieur en dit gevoel bepaalde ook hun houding ten opzichte van de veroverde volkeren. Met name de Grieken kwamen er in Romeinse geschriften slecht vanaf: “zij hadden de verworvenheden van hun voorouders verkwanseld.” Ten tijde van het keizerrijk veranderde de tactiek. Provincialen kregen een plaats in het rijksbestuur. Aan de top van dit bestuur stond onbetwist de keizer aan wie een goddelijke status werd toegedicht.

Godsdienst

De groei van Rome trok buitenstaanders aan, maar zij waren wel afkomstig uit het Romeinse Rijk. Zij moesten hun weg vinden in de stad. Wat hielp bij de integratie waren de gemeenschappelijke badhuizen en groots vermaak zoals de wagenrennen. Ook de open houding van de Romeinse godsdienst hielp; vreemde en nieuwe goden verwierven “een vaste plaats in de Romeinse godenwereld”. Het monotheïsme van de Joden, en later de christenen, vroeg om een nieuw standpunt. Waar de Joden zich nog afzonderden, koos christelijk apostel Paulus de aanval. De christenen tornden aan het bestaansrecht van traditionele goden en de ordening van de samenleving. Hoewel de Romeinen de christenen herhaaldelijk in een kwaad daglicht stelden, groeide het christendom snel.

Versplinterd Europa

De val van het Romeinse Rijk was geen straf van God, zoals middeleeuwers dat zagen, maar had vele oorzaken. De val betekende dat wel dat de eenheid ten einde was. Zaken als de keizerverering die mensen samenbonden, waren geschiedenis. Gevolg was een versplinterd Europa; de Europese Unie is een goed initiatief om de verbondenheid weer tot leven te roepen.

Meijers schrijfstijl is prettig, de prijs van € 4,95 aangenaam en met de bagage van een vergelijk van antiek Rome en hedendaags Europa kun je deelnemen aan tal van verjaardags- en kantinegesprekken.

Fik Meijer
Lessen uit Rome, Vreemdelingen in het Romeinse Rijk en in de Europese Unie

(Utrecht 2011)
ISBN 978 90 85710547, € 4,95
128 pagina’s
VBK¦Media

[bol_product_links block_id=”bol_59342305943e9_selected-products” products=”1001004011500402,9200000016499920,9200000049865099,1001004002851560,1001004010294001,9200000040899951″ name=”Fik Meijer” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FF9C38″ border_color=”D21C00″ width=”600″ cols=”3″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Leon Mijderwijk

Leon Mijderwijk (1975) studeerde voor Leraar Geschiedenis 2e graads aan de HU en deeltijd Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Zijn aandacht gaat uit naar de vroege middeleeuwen, in het bijzonder van Engeland. Hij schreef artikelen en recensies voor Westerheem, Archeologie Magazine, So British & Irish, Muntkoerier en Filatelie. Leon is redactiemedewerker van het Detectormagazine en Historiën-redacteur. Hij onderhoudt contact met diverse uitgeverijen, archeologen en historici.

More Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor TOEN!